Plen
Sittings of the Senate of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.70/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 18, 2009

5. Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative:
 
see bill no. L161/2009 L163/2009

Domnul Mircea-Dan Geoană:

................................................

Punctul 3 din ordinea de zi, aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor inițiative legislative.

Se supune aprobării plenului Senatului, conform prevederilor art.107 din Regulamentul Senatului, dezbaterea și adoptarea cu procedură de urgență, conform aprobării Biroului permanent din 12 mai 2009, a următoarelor inițiative legislative:

  • Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții;
  • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - un proiect de lege foarte important.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Valentin Iliescu dorește să prezinte motivarea caracterului de urgență invocat de Guvern? Microfonul 10, vă rog.

Domnul Valentin Iliescu - secretar de stat Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc.

În primul rând, la prima ordonanță de urgență, cea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005.

Prin această ordonanță, pe care Guvernul dorește să o modifice în regim de urgență, Ministerul Finanțelor Publice era mandatat pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții.

Ei bine, situația aceasta este una care aduce importante deservicii României.

Guvernul României a considerat că este necesar ca din cauza diversității și complexității cauzelor supuse Curții de Arbitraj Internațional este important ca să nu mai fie Ministerul Finanțelor Publice cel mandatat să reprezinte interesele României, ci instituțiile și autoritățile publice care se ocupă exact de problemele care se discută de Curtea de Arbitraj Internațional a Centrului pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții.

Din acest motiv, Guvernul vă solicită stimate doamne și domni senatori, aprobarea dezbaterii în procedură de urgență având în vedere că, de fapt, reprezentarea de către Ministerul Finanțelor Publice, și nu de instituțiile care cunosc cel mai bine problemele aflate în litigiu produc probleme deosebite bugetului de stat.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc. Vă supun votului, în urma prezentării punctului de vedere a Guvernului a procedurii de urgență pentru Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005.

Vă rog să votați.

Cu 63 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 2 abțineri, a fost adoptată dezbaterea și adoptarea cu procedură de urgență a acestui proiect legislativ.

De asemenea, pentru Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006, domnule secretar de stat Valentin Iliescu, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Valentin Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege se înscrie în liniile prioritare de acțiune ale Guvernului în perioada 2008 - 2012, și anume realizarea unui ritm înalt de absorbție a fondurilor europene și asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanțarea proiectelor realizate cu acestea.

Aș dori să mai spun că proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului vizează implementarea unor recomandări ale Comisiei Europene, clarificarea unor aspecte care au ridicat în mod constant probleme în perioada anterioară, cât și eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante.

Din acest motiv, repet, pentru ușurarea procesului de accesare a fondurilor europene, Guvernul vă propune în regim de urgență acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc și eu. În aceste condiții, vă supun votului aprobarea dezbaterii și adoptării în regim de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006.

Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și o abținere, a fost adoptată procedura de urgență pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 january 2022, 20:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro