Plen
Sittings of the Senate of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.70/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 18, 2009

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. (L120/2009)
 
see bill no. L120/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

În continuare punctul 5 din ordinea de zi - Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Marian Hoinaru.

Vă rog. Microfonul 10.

Domnul Marian Hoinaru - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Acest act normativ a fost inițiat în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale între furnizorii de produse agroalimentare și comercianți, pentru asigurarea unui mediu economic competitiv, în scopul punerii în aplicare a principiilor bunelor practici pentru comerțul cu produse agroalimentare.

Prin prezentul proiect de lege se reglementează introducerea de noi termeni, utilizați în relațiile comerciale dintre furnizorii de produse agroalimentare și comercianți, respectiv produs alimentar, produs proaspăt, discount, listare și delistare, vânzare în pierderi, definirea și detalierea costului de achiziție efectiv, care să asigure informarea corectă a consumatorilor, îmbunătățirea relațiilor comercianților între furnizorii de produse agroalimentare și comercianți prin aplicarea principiilor bunelor practici și prevenirea concurenței neloiale în comerțul cu produse agroalimentare.

Față de cele prezentate, vă rugăm să adoptați prezentul proiect de lege.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule vicepreședinte Borza, vă rog.

Domnul Dorel Constantin-Vasile Borza:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un proiect de lege care face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Există și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Față de argumentele prezentate de către reprezentanții Guvernului și în urma discuțiilor din Comisia economică, industrii și servicii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de admitere cu un amendament, care este cuprins în anexă, raport pe care îl supun spre adoptare plenului Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc.

Dezbateri pe fond.

Vă rog, domnule senator.

Microfonul 2.

Domnul Vasile Nedelcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, cu toții suntem de acord că avem rapid nevoie de o lege care să reglementeze relațiile dintre producători, furnizorii de produse agroalimentare și comercianți, reprezentate prin aceste hipermarketuri care, bineînțeles, au luat amploare în România însă, în același timp, trebuie să avem o lege cât mai bună, având în vedere faptul că, recent, la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, au avut loc mai multe discuții între reprezentanții ministerului, reprezentanții hipermarketurilor și reprezentanții producătorilor.

În același timp, reprezentanții producătorilor, făcând parte din patronatele din industria alimentară - e vorba de Patronatul viei și vinului, Patronatul cărnii și alte patronate - au transmis către Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală un punct de vedere în care arată că nu sunt de acord cu acest proiect de lege.

De asemenea, la nivelul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, a mai venit un proiect de lege. inițiat de către senatorii și deputații din cadrul Grupului parlamentar al PSD.

Eu nu vreau să susțin punctul de vedere al Partidului Social-Democrat însă consider că acea lege este mult mai bine structurată.

De asemenea, corespunde intereselor celor două părți:

partea hipermarketurilor și, respectiv, a patronatelor, motiv pentru care propun retrimiterea la comisie și reanalizarea, făcând o corelație între cele două proiecte de lege propuse.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Vreau să vă reamintesc, așa cum a menționat și domnul senator Borza, că suntem prima Cameră sesizată.

Într-adevăr, există un alt proiect legislativ, care se află în dezbaterea Camerelor.

Cele două proiecte legislative își vor urma cursul firesc.

Când sunt două proiecte legislative pe același subiect, ele au un anumit regim de dezbatere în Camera Deputaților.

Sunt alte intervenții ? Dacă nu, vă supun votului raportul cu un amendament admis.

Domnul Vasile Nedelcu (din sală):

Domnule președinte, am făcut o propunere.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Ați susținut un alt amendament care a fost respins sau ați susținut un punct de vedere al unei asociații de patronat ?

Domnul Vasile Nedelcu (din sală):

Am cerut retrimiterea la comisie.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Domnul senator, dacă cereți retrimiterea la comisie din partea grupului parlamentar al dumneavoastră, veniți la microfon să faceți această propunere în mod expres.

Domnul Vasile Nedelcu:

Propun retrimiterea la comisie.

Domnul Mircea Dan Geoană:

De acord.

Supun votului propunerea Grupului parlamentar al PNL.

Vă rog să votați.

Cu 29 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă și 10 abțineri, propunerea a fost respinsă.

Supun votului raportul cu un amendament, conform celor prezentate de Comisia economică, industrii și servicii. Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 3 abțineri, raportul comisiei a fost adoptat.

Supun votului proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 3 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 4:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro