Plen
Ședința Senatului din 20 mai 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.72/29-05-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 20-05-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 20 mai 2009

10. Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (L91/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 mai a.c.)
 
consultă fișa PL nr. L91/2009

Doamna Anca Daniela Boagiu:

................................................

La punctul 8 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Inițiatorii sunt prezenți? Nu.

Are cuvântul, din partea Guvernului, domnul secretar de stat Marian Hoinaru.

Domnul Marian Hoinaru:

Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare introducerea - la art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului - unui nou alineat, care prevede ca "tractoarele, mașinile agricole, standurile de încercare, aparatele de măsură" să treacă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, să poată fi casate conform normelor în vigoare, sumele rezultate din valorificarea acestora urmând a se face venit la bugetul de stat.

Față de această propunere, Guvernul a venit cu următoarele observații:

Se consideră necesar să se menționeze în acest alineat (2) că sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate să se vireze la Agenția Domeniilor Statului și să se facă venit la bugetul statului.

De asemenea, la expirarea contractului de concesiune, beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredințat prin contract, inclusiv investițiile realizate, cu excepția bunurilor care fac obiectul alineatului (2).

Guvernul a susținut în forma inițială, cu aceste amendamente, propunerea legislativă, a susținut și amendamentele comisiei și susține în continuare și ultima formă prezentată în raport.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru privatizare și administrarea activelor statului, domnul președinte Calcan.

Domnul Valentin Gigel Calcan:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Cu adresa nr. 91/2009, Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului a fost sesizată pentru dezbaterea și întocmirea raportului la Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001, avându-i inițiatori pe domnii deputați Ioan Munteanu și Ion Dumitru.

Conform prevederilor Legii nr. 268/2001, concesionarul, după finalizarea contractului de concesiune, trebuie să predea concedentului bunurile prevăzute în contractul de concesiune, cu toate că acestea suferă în timp uzură fizică și morală, concesionarul neavând dreptul să le caseze, întrucât legea sus-menționată nu prevede acest lucru.

Prin această propunere legislativă, inițiatorii completează art. 20, dând posibilitatea concesionarului să caseze bunurile prevăzute în contractul de concesiune.

De asemenea, sumele rezultate din valorificarea activelor corporale urmează să facă venit la bugetul de stat.

Având în vedere cele de mai sus, în ședința din data de 7 aprilie 2009, Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului a luat în dezbatere propunerea legislativă și a hotărât să adopte, în unanimitate, raport favorabil cu amendamente.

La ședință au participat, din partea Agenției Domeniilor Statului, domnul Nicolae Giugea, președinte, și doamna Emilia Pavel, șef serviciu juridic.

La prezentarea raportului, în ședința plenului Senatului din data de 29 aprilie 2009, s-a luat act de avizul negativ al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, primit în data de 28 aprilie 2009, deci după termenul prevăzut, și s-a hotărât trimiterea spre reexaminare a acestei propuneri.

A urmat ședința din data de 5 mai, unde, din nou, au participat reprezentanții Agenției Domeniilor Statului, care au făcut amendamente ce au fost aprobate de comisie.

Având în vedere cele de mai sus, comisia a reanalizat această propunere și a hotărât, în unanimitate, să adopte raport suplimentar de admitere, cu amendamentele din anexă.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Senatul este primă Cameră sesizată și propune adoptarea ei, potrivit reglementărilor art. 76 alin. (1) din Constituția României.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții?

Vă rog, domnule președinte Toni Greblă.

Domnul Toni Greblă:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Trebuie să justific avizul negativ al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Noi intervenim, printr-o lege, în niște contracte în derulare.

Statul, prin Agenția Domeniilor Statului, din considerente pe care el le-a știut la momentul potrivit, a concesionat terenuri, clădiri, bunuri mobile unor persoane particulare pentru a le exploata pe o anumită perioadă, cu obligația, evident, să le restituie.

Acum, ni se propune prin această propunere legislativă ca tractoarele, mașinile agricole, standurile și alte asemenea, care îndeplinesc normele de casare, să permitem noi, prin lege, să fie casate.

Avem o lege care reglementează scoaterea din evidența societăților comerciale ale statului a unor bunuri care sunt uzate fizic sau moral, iar ea trebuie respectată.

Nu putem acum...

Primul text suna cam în felul următor: "Se transferă din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului tractoarele, mașinile agricole și standurile care sunt date în concesiune." Nu s-a făcut nicio dovadă că tractoarele, mașinile agricole, unele de prin anii 1960, ar fi proprietatea publică a statului român.

Acum s-a modificat textul și s-a zis că bunurile sunt în proprietatea privată a statului român și că pentru a le casa am nevoie de o lege.

Se precizează: "cu acordul concesionarului".

Nu am nevoie de prezenta lege pentru a le casa.

Cu acordul concesionarului, Agenția Domeniilor Statului poate să facă un act adițional, să înceteze contractul de concesiune pentru niște bunuri pe care le consideră uzate fizic sau moral și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru casare și să procedeze la casarea lor.

Această lege nu adaugă nimic în plus la prevederile actuale.

Nu știu cui folosește și de ce avem nevoie de o asemenea lege.

Unui anume concesionar i-au fost concesionate niște bunuri imobile și mobile, cu obligația să le restituie la încetarea concesiunii.

Este un contract între două părți în care, prin lege, noi nu putem interveni.

Dacă concesionarul nu mai are nevoie de anumite bunuri mobile, pentru că sunt considerate uzate fizic și moral, dacă Agenția Domeniilor Statului este de acord cu acest lucru, nu pot decât să facă un act adițional, să înceteze concesiunea pentru 3, 4, 5 sau 15 bunuri mobile expres menționate în contract și identificate în contract și, apoi, pe prevederile legale, să le scoată din evidența contabilă a Agenției Domeniilor Statului prin casare, urmând ca veniturile să revină bugetului statului.

Nu există niciun motiv...

Inițiatorul nu a putut să explice pentru ce simte nevoia ca printr-o lege specială să caseze niște bunuri care sunt de prin anii 1960, care sunt ruginite și nefolosite, dar are nevoie de o lege.

Dacă am avea o argumentație cu privire la imposibilitatea ca bunurile, odată date în concesiune, să poată fi casate, atunci am putea modifica legea, dar ne aflăm acum în prezența unui simplu contract de concesiune.

Dacă mâine cei care administrează Palatul Parlamentului ar vrea să caseze un tractor cu care se tunde iarba, de prin anii 1960, ar avea nevoie de o lege specială?

Bunurile proprietate a statului aflate în administrarea ADS-ului pot fi casate foarte ușor după aceleași reguli cu care se casează, se scot din evidența contabilă a unor instituții sau societăți toate aceste bunuri.

Excesul de reglementare prin lege a unor asemenea situații, după părerea mea, dăunează activității forului legislativ.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mulțumesc, domnule senator.

Are cuvântul doamna senator Lia Olguța Vasilescu.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Sigur că legea nu retroactivează, dar, pe de altă parte, ceea ce a spus aici domnul senator Toni Greblă mi se pare că este destul de pertinent și că trebuie să mai reflectăm puțin asupra acestor lucruri.

Din câte am înțeles, reprezentanții Guvernului au fost prezenți la comisie și au susținut respectiva inițiativă legislativă.

Poate că ar trebui să ascultăm și aici care au fost argumentele lor în cadrul comisiei și nu excludem posibilitatea să retrimitem proiectul de lege la comisie - dacă nu sunt pregătiți reprezentanții Guvernului să ne dea acum un răspuns -, pentru a mai medita asupra acestei legi.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții din sală?

Domnule președinte Valentin Gigel Calcan, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Gigel Calcan:

Mulțumesc foarte mult, doamna președinte.

Tocmai având în vedere raportul negativ al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, am rediscutat raportul la comisie și în prezența președintelui Agenției Domeniilor Statului.

În principiu, dânsul ne-a explicat că sunt contracte de concesiune, conform Legii nr. 268/2001, prin care mașini, utilaje, tractoare etc. sunt date în concesiune și se spune clar că la termenul de finalizare a concesiunii, care poate să fie 10, 15 sau 20 de ani și așa mai departe, aceste bunuri trebuie date înapoi.

Problema este că, între timp, acestea se distrug, pentru că prin funcționarea lor își încetează viața de funcționare și, practic, este imposibil ca acestea, după atâția ani, să poată fi date înapoi.

De aceea au venit cu această propunere legislativă, pentru a le da posibilitatea să caseze.

Deci dânșii susțin că, având în vedere Legea nr. 268/2001, nu pot casa aceste bunuri în acest termen, ba mai mult, trebuie ca la terminarea perioadei de concesiune, care este destul de lungă în timp, să predea aceste bunuri înapoi, ceea ce, practic, este imposibil.

De altfel, și amendamentele adoptate în raportul suplimentar prevăd la fel, și anume că "tractoarele, mașinile agricole, standurile de încercare, aparatele de măsură și control și alte bunuri aflate în domeniul privat al statului" - pentru că au verificat și, într-adevăr, sunt în domeniul privat, și nu public, cum au fost în prima variantă - "și prevăzute în contractul de concesiune ca bunuri de retur, uzate fizic și moral, pot fi casate, cu acordul concesionarului".

Acesta este amendamentul și pe acest text și reprezentantul ADS-ului a susținut această propunere.

Mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Dacă nu mai sunt alte intervenții din sală, propunerea legislativă va fi votată lunea viitoare în ședința stabilită pentru voturile asupra legilor organice.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 19:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro