Attila-Zoltán Cseke
Attila-Zoltán Cseke
Sittings of the Senate of June 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.77/19-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-06-2009 Printable version

Sittings of the Senate of June 9, 2009

  1. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
  1.3 Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică având ca titlu "Descentralizarea administrației publice - visul care nu vrea nicicum să se îndeplinească";

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Îi ofer cuvântul domnului senator Attila Cseke - Grupul parlamentar al UDMR, se pregătește domnul senator Gabriel Mutu - Grupul parlamentar al PD-L.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am intitulat declarația politică de astăzi "Descentralizarea administrației publice - visul care nu vrea nicicum să se îndeplinească".

Doamnelor și domnilor senatori, Probabil și dumneavoastră, stimați colegi, ați avut vise în copilărie, vise care nu s-au îndeplinit nici atunci și care vă urmăresc toată viața.

Tindeți către realizarea lor, dar ele nu vor nicicum să se îndeplinească.

Cam așa este și cu descentralizarea - un vis frumos al comunităților locale, promis de Executiv membrilor acestora, dar un vis care nu ajunge să mai descrețească frunțile oamenilor.

În capitolul 22 al programului de guvernare putem citi următoarele: "... continuarea reformei în administrația publică, bazată pe creșterea autonomiei colectivităților locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât și a celei financiare și patrimoniale, concomitent cu declanșarea reală a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarității".

Cuvinte frumoase.

La data învestirii Guvernului speram cu toții că vor fi urmate și de fapte pe măsură.

Cu sau fără descentralizare, și în prezent cetățenii se adresează, în primul rând, primarului și autorităților administrației publice locale dacă au vreo problemă cu serviciile oferite de organele de poliție, unitățile sanitare sau de învățământ, astfel încât prin descentralizare nu am face altceva decât am reglementa de iure o situație care există de facto de ani buni și am da pârghii reale în mâinile conducătorilor comunităților locale de a putea dezvolta programe și strategii bazate pe interesul, uneori original, al fiecărei comunități.

Premierul și vicepremierul ne anunțau, după ședința de guvern din data de 7 martie 2009, că s-a discutat viziunea miniștrilor de resort cu privire la descentralizarea în domeniile educației, sănătății, agriculturii și administrației publice și ne asigurau că până la data de 4 mai 2009 vor fi pregătite actele normative necesare prin care să se realizeze o descentralizare reală.

Am așteptat cu toții cu nerăbdare trecerea termenului de 60 de zile pentru a vedea ce se va concretiza din propunerile avansate de Executiv.

În 10 mai am aflat cu toții că, deocamdată, descentralizarea se va limita sau va începe cu domeniul sănătății, cu înființarea Poliției Locale și cu descentralizarea activităților sportive și de tineret.

Deși mai puține decât cele promise, dar bune și ele, ne-am gândit cu toții.

După patru săptămâni de la adoptarea lor, actele normative care să prevadă descentralizarea pe domeniile tineret și sport și Poliție Locală nu sunt încă publicate, respectiv transmise Parlamentului spre dezbatere, astfel că trebuie să ne concentrăm asupra singurului act normativ publicat în domeniul descentralizării, și anume Hotărârea de Guvern nr. 562/2009 privind Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate.

Ce prevede această strategie? Principii fundamentale ca principiul autonomiei locale, al subsidiarității și cel al asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii și reguli obiective.

Sigur, principii frumoase și mai mult decât importante.

Citindu-le, chiar am avut impresia că de data aceasta se face un lucru bun.

Printre competențele ce urmează a fi transferate consiliilor județene și locale găsim și "numirea managerului, pentru unitățile sanitare pe care le dețin, la propunerea consiliului de administrație al unității sanitare".

Chestiune aparent corectă, doar că la componența consiliului de administrație al spitalului avem surpriza să aflăm că proporția dintre reprezentanții consiliilor județene sau locale și alți membri desemnați de alte instituții (Ministerul Sănătății, Casele de asigurări de sănătate, Colegiul Medicilor) este de 2 la 4, adică cel care administrează nu va avea nici măcar un număr egal de reprezentanți cu ceilalți membri și se va trezi în minoritate în conducerea spitalului.

Atunci, întreb și eu retoric:

Ce fel de descentralizare este aceea în care nu se transferă dreptul de decizie autorităților locale care primesc în subordine spitale, școli, poliție sau alte instituții?

Adică să înțelegem bine: responsabilitățile se transferă, dreptul de a decide nu și rămâne în mâna altora fără însă a răspunde în fața comunității pentru buna funcționare a instituțiilor respective.

Ce fel de descentralizare este aceea pentru a cărei implementare Executivul va prevedea, conform declarațiilor factorilor de decizie, o anumită perioadă de timp de provizorat pentru ca autoritățile administrațiilor publice locale să se obișnuiască cu prerogativele conferite prin așa-numita descentralizare?

După ce cu introducerea impozitului minim forfetar Executivul actual a pornit de la premisa că întreprinzătorii din România fac evaziune fiscală și trebuie controlați și pedepsiți prin acest tip nou de impozit, acum, în cazul descentralizării, se pleacă de la premisa că primarii sunt incapabili de a gestiona și coordona aceste instituții și că este necesar să fie supravegheați o perioadă de timp pentru ca nu cumva să facă vreo trăsnaie.

O fi așa în cazul unora, însă am convingerea că marea lor majoritate nu degeaba au fost aleși conducători ai comunităților locale respective și sunt capabili de a face față cerințelor unei descentralizări reale.

Stimați guvernanți, Haideți să nu ne mai jucăm cu cuvintele.

Descentralizarea înseamnă transferul către autoritățile administrației publice locale atât al resurselor financiare de susținere a instituțiilor transferate, cât și al dreptului de a decide asupra managementului și conducerii instituției.

Ne mai întrebăm și noi, invocând acțiunea guvernamentală desfășurată prin intermediul adoptării deja faimoasei Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 37/2009, prin care au fost politizate 40 de servicii deconcentrate, ce se va întâmpla cu acestea.

Întrebarea este logică dacă ne gândim că, deși exact acestea trebuiau transferate autorităților administrației publice locale, ele au fost politizate și nu va mai exista niciun interes de subordonare a acestora autorităților locale, sau Executivul urmărește alt scop, la fel de grav pentru construcția unei administrații publice moderne în România.

Parcă este după dictonul "Trădare, trădare, dar să știm și noi!", doar că în cazul descentralizării se aplică cam în felul următor: "Descentralizare vreți, descentralizare să fie, dar cu oamenii noștri!", astfel că aceste servicii deconcentrate, în cazul fericit al trecerii acestora în subordinea autorităților locale, vor fi transferate cu conducători cu tot și vom vedea atunci scandalul de pe lume, când aleșii comunității locale nu vor fi de aceeași culoare politică cu conducătorii serviciilor deconcentrate descentralizate.

Ceea ce face Guvernul Boc nu este descentralizare.

Este, ca și multe alte domenii, o struțo-cămilă românească, un sistem original, unic, nemaiîntâlnit în alte state, botezat pe nedrept "descentralizare".

Un ultim mic detaliu, aparent nesemnificativ, dar foarte important pentru modul de abordare a descentralizării de către Executiv.

Domnul prim-ministru ne-a anunțat, după reuniunea Comitetului interministerial pentru gestionarea fondurilor comunitare din 26 mai, că pentru fiecare pol de creștere va fi numit un director coordonator care va supraveghea procesul accesării fondurilor europene.

Sper că nu aveți dubii asupra culorii politice a persoanelor care vor ocupa aceste posturi.

Dacă totuși sunt, vă rog să consultați modelul ungar, unde guvernul socialist, pentru a păstra controlul asupra acestor fonduri și pentru a nu da posibilitatea comunităților locale aflate, majoritatea lor, sub conducerea opoziției să aibă un cuvânt de spus, a făcut același lucru, inventând niște suprastructuri în care a numit exclusiv oameni fideli Guvernului.

Noi, UDMR, susținem în continuare cu fermitate o descentralizare reală a administrației publice, cu stabilirea unor atribuții clare pentru autoritățile locale, concomitent cu transferul obligatoriu al resurselor financiare necesare îndeplinirii acestor atribuții și transmiterea expresă a dreptului de a decide asupra managementului și conducerii instituțiilor trecute în subordinea acestor autorități.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Alexandru Pereș:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator.

Aș vrea să vă informez că proiectul de lege cu privire la Poliția Locală este la Senat și a fost distribuit comisiilor, așa că, încet-încet, ne îndreptăm spre a dezbate și aceste proiecte de lege.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 19:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro