Plen
Sittings of the Senate of June 29, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.93/09-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 29-06-2009 Printable version

Sittings of the Senate of June 29, 2009

2. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:

 

Domnul Alexandru Pereș:

  ................................................
Emilian Valentin Frâncu - de la Iulia Adriana Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;

Mai departe, sesiunea consacrată răspunsurilor orale la întrebările și interpelările adresate de senatori.

Dau cuvântul domnului secretar de stat Marius Lazăr, pentru a-i răspunde domnului senator Alexandru Cordoș.

Este prezent domnul secretar de stat? Nu este.

Dau cuvântul doamnei secretar de stat Oana Badea, pentru a-i răspunde domnului senator Emilian Valentin Frâncu, Grupul parlamentar al PNL, la întrebarea privind "Unitățile de învățământ din Vâlcea care au spații disponibile pentru implementarea programului after school".

 

Doamna Iulia Adriana Oana Badea - secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte Alexandru Pereș.

Domnilor senatori,

Domnule senator Emilian Valentin Frâncu,

Ca urmare a întrebării formulate de dumneavoastră, înaintată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și înregistrată la noi, vă comunicăm următoarele: În prezent, există cadrul legal pentru desfășurarea Programului "Cornul și laptele".

Pentru programul after school nu există încă o reglementare.

Vă informăm că ministerul, prin organele abilitate, desfășoară studii și analize pentru a identifica unitățile de învățământ din mediul urban și rural de pe teritoriul întregii țări, care dețin bază materială și care oferă toate condițiile necesare implementării tipului de program after school.

Nu va face excepție nici județul Vâlcea.

Ulterior acestei etape, ministerul va adopta măsurile optime pentru punerea în aplicare a Programului after school.

Vă asigurăm, domnule senator, de întreaga noastră considerație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule senator, sunteți mulțumit de răspuns?

Aveți cuvântul. Microfonul 2.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Și eu vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

O singură întrebare:

Care ar fi orizontul de timp în care estimați că acest program, totuși, va fi pus în practică, pentru că este unul dintre obiectivele majore și, cred eu, importante pentru învățământul românesc preșcolar și școlar?

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Cornel Popa - de la Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății;

Dau cuvântul domnului secretar de stat Cristian Anton Irimie, pentru a-i răspunde domnului senator Cornel Popa la întrebarea privind "Viitorul bolnavilor de cancer din județul Bihor".

Microfonul 8, vă rog.

Emilian Valentin Frâncu - de la Iulia Adriana Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;

Domnul Emilian Valentin Frâncu (din sală):

A fost o întrebare!

 

Domnul Alexandru Pereș:

Un moment, vă rog, probabil că nu am fost atent.

Am rugămintea, pentru că suntem în transmisie radio, sunt și alți colegi care vor să-și audă răspunsurile, deci, pe cât posibil, dacă nu sunteți mulțumit de răspuns, mai depuneți o întrebare în scris, și atunci o să vă răspundă.

Dau cuvântul doamnei secretar de stat pentru a vă răspunde, de data aceasta.

Vă rog. Aveți cuvântul. Microfonul 9.

 
 

Doamna Iulia Adriana Oana Badea:

Orizontul de timp va fi afectat de rezultatul cercetării pe care o facem, cu privire la baza existentă în prezent, și, totodată, de dezvoltarea programului în cadrul proiectului legislativ de modernizare a legilor educației.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

 
Cornel Popa - de la Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății;

Revenim la domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie, pentru a răspunde unei întrebări adresate de domnul senator Cornel Popa, privind "Viitorul bolnavilor de cancer din județul Bihor".

De asemenea, vă rog să vă referiți și la interpelarea adresată tot de domnul senator Cornel Popa, privind "Nepăsarea Ministerului Sănătății față de bolnavii cardiaci din județul Bihor".

Microfonul 8, vă rog.

 

Domnul Cristian Anton Irimie - secretar de stat în Ministerul Sănătății:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule senator,

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind bolnavii de cancer din județul Bihor, vă putem informa următoarele:

La sfârșitul anului 2007, ASP Bihor a transmis o adresă conducerii Ministerului Sănătății cu privire la strategia de optimizare a funcționării unităților sanitare din județul Bihor în perioada 2007-2010.

Unul dintre punctele prezentate în material a fost înființarea unui centru de oncologie, fără personalitate juridică, în structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, prin reorganizarea structurilor de profil existente în spital și realizarea de noi structuri, după caz.

Pentru realizarea acestui obiectiv, despre care se menționa că poate începe din trimestrul II 2008, era necesar să fie eliberat staționarul II al spitalului județean, prin mutări succesive de secții și compartimente, amenajări de spații, precum și construirea unui spațiu nou pentru anexele necesare acestui centru.

Pentru toate erau necesare fonduri substanțiale, care nu au fost alocate în acel an.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, DSP poate face propuneri privind structura organizatorică sau reorganizarea unei unități sanitare, care, ulterior analizei, sunt înaintateă conducerii Ministerului Sănătății.

Până în acest moment, nu s-a înaintat niciun material în care să se specifice dacă au fost începute demersuri în vederea optimizării activității în profilul oncologie.

Astfel, considerăm că este o problemă care trebuie sprijinită și de autoritățile administrației publice locale și care să țină cont de disponibilitățile în ceea ce privește personalul de specialitate, de dotările necesare unei asemenea structuri și, nu în ultimul rând, de spațiile care să permită organizarea unui astfel de centru.

Cu privire la interpelarea domnului senator, referitoare la includerea Spitalului Județean de Urgență Oradea în lista unităților care derulează Programul național de boli cardiovasculare în anul 2009, vă putem comunica următoarele:

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 326/16.03.2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare, unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate, inclusiv Programul național de boli cardiovasculare, sunt cuprinse în propunerile elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Direcția generală de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății a solicitat analizarea oportunității includerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în lista unităților care derulează Programul național de boli cardiovasculare - proceduri de chirurgie cardiovasculară -, cu respectarea criteriilor de selecție a acestora.

Comisia a precizat, în cursul lunii martie, că în cazul spitalului sus-menționat criteriile de selecție sunt parțial îndeplinite, și anume: există angiograf în funcțiune, un medic cardiolog cu competență în cardiologie intervențională, doi medici cardiologi în stagiu de specializare în cardiologie intervențională la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, însă se constată inexistența în structura spitalului a unei secții de chirurgie cardiovasculară și a echipamentelor specifice chirurgiei cardiovasculare, iar unitatea nu are încadrați medici în specialitatea chirurgie cardiovasculară.

De asemenea, solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Oradea a fost reanalizată în cursul lunii mai de Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătății, desemnată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 326/16.03.2009, invocat anterior, care apreciază că neincluderea acestei unități, precum și a altor unități sanitare în cadrul Programului național de boli cardiovasculare se datorează și fondurilor insuficiente alocate programului sus-menționat.

Nivelul finanțării este mai mic cu circa 30% decât în anul precedent, ceea ce a determinat ca nici centrele mari, cu volum mare de lucru, care asigură peste 70% din pacienții din România, să nu fie finanțate corespunzător.

În concluzie, în măsura în care Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea va întruni toate criteriile de selecție necesare pentru realizarea procedurilor de chirurgie cardiovasculară și în măsura în care există posibilitatea alocării de fonduri suplimentare, Ministerul Sănătății va sprijini includerea acestei unități sanitare pe lista unităților care derulează Programul național de boli cardiovasculare.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule senator Cornel Popa, vă rog.

Microfonul central.

 
 

Domnul Cornel Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule secretar de stat, trebuie să mă declar total nemulțumit de răspunsul pe care, de fapt, îl intuiam să fie la acest nivel și în această direcție.

Vreau să vă spun că bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni cardiovasculare din Oradea și din nord-vestul României așteaptă măsuri concrete, nu doar promisiuni, nu doar noțiuni generale despre boli și despre centre.

Menționez, doar în treacăt, că, la această oră, numai în Bihor, nu vorbesc de toată regiunea de nord-vest, sunt 17.000 de bolnavi de cancer, iar numărul lor sporește în fiecare an cu 2.300 de cazuri, dintre care mor aproximativ 1.000-1.500 de oameni pe an.

Toate aceste vieți trebuie luate în considerare, și cele suferinde, și cele care se duc.

Cred că asta trebuie să aveți în vedere, în primul rând.

În altă ordine de idei, angiograful este adus la Oradea prin insistențele noastre din anii anteriori, dar nu simt că ceea ce ne spuneți este la nivelul realității, fiindcă acolo s-au făcut investigațiile și intervențiile care se impun, pentru câteva zeci de cazuri doar în ultima perioadă, fiindcă a fost adus în 2008, și s-au sistat odată cu venirea noii guvernări.

Vă cer scuze, sunt aproximativ 1.500 de cazuri care trebuie investigate în acest fel, cu ajutorul angiografului, numai în județul Bihor.

Vreau să știți, stimați colegi, sunt convins că și domnul ministru știe, dar nu a specificat în răspunsurile Domniei Sale, că nord-vestul României se caracterizează prin aceste boli din cauza cărora se moare.

Cei mai mulți bolnavi de cancer și cei mai mulți bolnavi cardiovasculari din România sunt din Bihor.

Mai mult decât atât, nu am găsit explicația faptului că, deși în Bihor sunt aproximativ 17.000 de oameni care, acum, sunt bolnavi de cancer, se înființează și se găsesc fonduri pentru Centrul Oncologic de la Bacău.

Nu avem nimic împotrivă, să se înființeze în cât mai multe locuri, dar cred că nu trebuie neglijată nici regiunea de nord-vest a României, cum spuneam, în speță Bihorul.

Eu am vrut să mă refer doar în rezumat la câteva aspecte care cred că nu pot fi neglijate.

Vă rog, domnule secretar de stat, să duceți grija noastră și a bolnavilor de acolo spre cabinetul ministrului Bazac și vă rog pe dumneavoastră, pe toți de acolo, să dați o mână de ajutor acestor bolnavi din nord-vestul României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

 
Emilian Valentin Frâncu - de la Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății;

Dau cuvântul tot domnului secretar de stat Cristian Anton Irimie, pentru a răspunde domnului senator Emilian Frâncu la întrebarea având ca subiect "Ajutorul financiar pentru Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Râmnicu Vâlcea".

Vă rog, domnule secretar de stat.

Microfonul 8.

 

Domnul Cristian Anton Irimie:

Stimate domnule senator,

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind situația financiară dificilă a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie din Râmnicu Vâlcea, vreau să vă informez următoarele:

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări și completări ulterioare, spitalele publice sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare, care presupune organizarea activității pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

Veniturile proprii ale spitalelor provin, în principal, din sumele încasate pentru servicii medicale și din alte surse, conform legii.

În completare, spitalele primesc sume de la bugetul de stat - programe naționale de sănătate, dotarea cu echipamente medicale, investiții noi și, în continuare, reparații capitale - sau de la bugetele locale - cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații, consolidări, extinderi.

În anul 2009 Ministerul Sănătății a transferat către bugetul Fondului național unic fonduri în sumă 7.171 mii lei pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, inclusiv pentru plata facturilor rămase neachitate la finele anului 2008, aferente acestor programe.

Considerăm totuși că suportarea de la bugetul de stat a datoriilor spitalelor nu constituie o soluție viabilă pe termen mediu și lung.

Deși în anii 2006 și 2007 au fost achitate arieratele acumulate până la 31 decembrie 2005, în anii 2008 și 2009 situația s-a repetat.

În opinia noastră, este necesară o mai mare implicare a managerilor, care au obligația găsirii de soluții pentru astfel de situații, concomitent cu respectarea și aplicarea cu strictețe a prevederilor legale.

Țin să vă informez, domnule senator, că Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Râmnicu Vâlcea este pe lista celor 47 de spitale care, la 31 decembrie 2008, au prezentat datorii acumulate peste bugetul alocat, deci o încălcare flagrantă a Legii finanțelor publice.

În consecință, la această oră, în aceste spitale funcționează echipe de control mixte ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Ministerului Sănătății Publice, pentru a vedea cum au fost cheltuiți banii alocați prin bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

Singurul motiv pentru care spitalul este în această situație este managementul defectuos al conducerii pe care a avut-o până la data respectivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule senator Frâncu, microfonul 2.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Parțial, poate fi adevărat ceea ce spuneți.

Eu consider că, din contră, acolo a fost un management destul de bun.

Singura problemă - și din întrebarea mea credeam că se subînțelege - este modul de calcul al serviciilor pe care Spitalul de Obstetrică-Ginecologie le practică, care sunt punctate defectuos, zic eu, în acest moment, de Casa de Asigurări de Sănătate.

Consider că aici ar trebui să fie îndreptată atenția domnului ministru Bazac.

V-aș ruga mult să găsim o soluție, poate împreună, pentru că aceste datorii, repet, sunt din cauza acestui lucru, nu a managementului slab, fiindcă s-a făcut tot ce s-a putut, și la nivelul consiliului județean, peste tot, pentru a se rezolva problema acestui spital foarte util pentru întregul județ

Vâlcea.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

 
Emilian Valentin Frâncu - de la Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ultimul răspuns este tot pentru domnul senator Frâncu, din partea domnului Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Obiectul întrebării: "Centura ocolitoare a orașului Horezu".

Vă rog. Microfonul 9.

 

Domnul Valentin Preda - secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectivul "Varianta de ocolire Horezu" a fost cuprins în lista de proiectare aferentă anului 2009.

În condițiile unui plafon bugetar redus, numărul obiectivelor de investiții noi a trebuit limitat, astfel încât să fie acoperite obligațiile financiare deja angajate la nivelul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

În acest context, în funcție de bugetul alocat pentru anul 2010, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România va decide cu privire la includerea acestui obiectiv pe lista de proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule senator Frâncu, microfonul 2.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Înțeleg din răspunsul dumneavoastră, eu fiind senator în această circumscripție, că nu există nicio șansă de continuare a acestei investiții în 2009 și există, totuși, posibilitatea ca în 2010 să se ia în calcul demararea acestei importante rute ocolitoare care ar degreva orașul Horezu de trecerea multor autovehicule de tonaj greu, care distrug clădirile în acea zonă.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Doriți să răspundeți, domnule secretar de stat?

Microfonul 9.

 
 

Domnul Valentin Preda:

Da. Aveți dreptate, domnule senator.

Exact cum am expus și mai devreme, într-adevăr, așa este.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Microfonul 2, domnule senator Frâncu.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Voiam să menționez, domnule președinte de ședință, că la secțiunea interpelări am primit răspuns scris la interpelarea având ca obiect "Măsuri pentru remedierea pagubelor provocate de furtună în localitățile Slătioara și Vaideeni", din partea domnului secretar de stat Radu Stancu.

Am o singură observație: pe lângă măsurile luate, ar trebui alocate fonduri mai mari, fiindcă acolo sunt pagube deosebite și nu le poate rezolva doar administrația locală.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Perfect de acord cu dumneavoastră, domnule senator.

Nu numai acolo, ci în mai multe locuri.

Colegii care au adresat întrebări și interpelări au primit răspunsuri.

Încheiem, deci, și această secțiune.

Trecem la ultimul punct din ordinea de zi: declarații politice.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 27 novembre 2021, 20:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro