Plen
Sittings of the Senate of September 28, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/08-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 28-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 28, 2009

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (L286/2009)
 
see bill no. L286/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Punctul 3 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Termen de adoptare tacită: 12 octombrie 2009.

Pentru raport, Comisia economică, industrii și servicii, domnul vicepreședinte Dorel Borza.

Mulțumesc.

Participă, din partea inițiatorilor, domnul Corneliu Burada, vicepreședinte, Microfonul 9.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

Domnul Corneliu Burada - vicepreședintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în numele Guvernului României, susține adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, așa cum a fost amendat în cadrul dezbaterilor din Comisia economică, industrii și servicii a Senatului.

Fac precizarea că, prin conținutul ei, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2009 asigură transpunerea completă a Directivei 66 a Parlamentului European și a Consiliului Europei în legislația națională privind achizițiile publice, aspect confirmat și de Directoratul General Piață Internă și Servicii DG MARKT al Comisiei Europene.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Vă rog să prezentați și raportul, Microfonul 7.

Domnul vicepreședinte Dorel Constantin Vasile Borza.

Domnul Dorel Constantin Vasile Borza:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prin natura reglementărilor, acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind primă Cameră sesizată.

Menționez că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Față de aceste lucruri și datorită felului în care reprezentanții Guvernului au susținut acest proiect de lege în cadrul comisiei, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de admitere, cu amendamente, pe care îl supun votului Senatului.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

La dezbateri generale, domnul senator Cseke Attila Zoltán.

Vă rog, domnule senator, microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Onorat Senat,

După cum știm cu toții, peste 32 de miliarde de euro fonduri nerambursabile stau la dispoziția României până în 2013, fonduri structurale nerambursabile care trebuie cheltuite prin întocmire de proiecte.

Atât în acest domeniu, cât și în alte domenii, una dintre chestiunile foarte sensibile pentru Comisia Europeană este legislația achizițiilor publice, corelarea legislației românești cu legislația europeană.

Dacă ne uităm puțin pe istoricul acestor modificări, vom afla următoarele:

Guvernul actual, la începutul mandatului, prin Ordonanța de urgență nr. 19/2009, a modificat legislația achizițiilor publice și a introdus numeroase modificări în această materie.

Expunerea de motive a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 este edificatoare.

După intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009, adică în 12 martie 2009, Comisia Europeană, prin Directoratul General Piață Internă și Servicii, a sesizat Departamentul pentru Afaceri Europene că există neconcordanțe semnificative între unele prevederi ale acestui act normativ și o directivă a Parlamentului European și a Consiliului Europei de natură a atrage declanșarea procedurii de încălcare de către România a dreptului comunitar.

Adică, stimați colegi, să ne înțelegem bine, Executivul a modificat legislația achizițiilor publice fără a se fi consultat cu acest directorat, cu Comisia Europeană într-un domeniu foarte sensibil, știm cu toții, domeniul achizițiilor publice.

Care este rezultatul modificării din martie? Îl aflăm tot din expunerea de motive a acestei ordonanțe de urgență de care discutăm.

Citez: "Comisia Europeană a informat că orice procedură de achiziție publică care se va desfășura în actualul cadru legal de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009 și până la modificarea acesteia este pasibilă de anulare, iar oricărui contract încheiat i se pot aplica corecții financiare, considerându-se neeligibile cheltuielile efectuate."

Cam acesta este "profesionalismul" acestui Executiv.

Ca să traducem în limba română, din 12 martie 2009 până în 23 iunie 2009, adică până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, mai bine de trei luni, în România s-au desfășurat achiziții publice pe fonduri structurale pe baza unei legislații care nu era conformă cu legislația europeană și, deși Guvernul cunoștea această situație, a lăsat autoritățile contractante, majoritatea lor autorități ale administrației publice locale, să desfășoare aceste achiziții publice, deși avea semnalul de alarmă tras de Comisia Europeană.

În timp ce ni se povestește despre cât de multe proiecte se depun anul acesta pentru finanțări europene, timp de trei luni s-au desfășurat aceste proceduri care ar putea fi anulate la sfârșitul contractului.

Comisia Europeană poate să spună acestor autorități: "Noi v-am atenționat, ca țară, că aveți o legislație neconformă și că nu vă recunoaștem ca eligibile aceste licitații".

Adică, vor fi corecții financiare pentru aceste contracte.

Este bine totuși că mai sunt și instituții europene care ne mai trag de mânecă și mai putem să corectăm ceea ce am greșit.

De fapt, astăzi, discutăm despre o ordonanță care corectează greșeala Guvernului din martie.

Din acest punct de vedere, și numai pentru aceasta, ca să reparăm acea greșeală foarte gravă din punctul nostru de vedere, vom susține această ordonanță.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumim, domnule senator.

Chiar nu știam unde vreți să ajungeți, dar mulțumim pentru acest vot de încredere.

Domnule vicepreședinte Meleșcanu, vă rog. Microfonul 2.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vreau să confirm cele spuse de colegul nostru, domnul senator Cseke, și să subliniez cât de gravă este situația în care ajungem atunci când nu se respectă normele de tehnică legislativă și, mai ales, obligațiile care ne revin ca țară membră a Uniunii Europene.

Principala problemă pe care noi o avem la ora actuală este că, așa cum spunea, pe bună dreptate, domnul Cseke, noi nu știm care sunt implicațiile financiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2009, care s-a aplicat și față de care Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a executa corecții financiare.

Vreau să vă spun că modificările care se propun sunt: 36 de articole modificate, 9 amendamente în raportul comisiei care a fost sesizată în fond și un amendament de la comisia care a avizat acest proiect de act legislativ.

Din punctul nostru de vedere, nu ne putem angaja să sprijinim aceste modificări până nu vom primi o fișă foarte clară, în care să ni se spună care este impactul potențial în tot ceea ce privește contractele care s-au încheiat în această perioadă și cărora, potrivit Comisiei Europene, li se vor aplica corecții financiare, considerându-se neeligibile cheltuielile efectuate, pentru că toate aceste lucruri vor avea un impact asupra bugetelor locale sau asupra bugetului consolidat al României.

Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a ne exprima la vot după ce vom primi fișa cu implicațiile financiare ale acestor corecturi.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule vicepreședinte, să înțeleg că solicitați un răspuns pe această problemă astăzi?

Noi va trebui să votăm azi.

Domnule vicepreședinte, dacă puteți să dați un răspuns domnului vicepreședinte Meleșcanu.

Domnul Corneliu Burada:

Da. Vreau să fac precizarea că, prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009, nu s-au adus corecții decât la ceea ce înseamnă rezolvarea contestațiilor, la remedii, care, practic, au trebuit să fie puse în concordanță cu Directiva nr. 66 a Parlamentului European.

În acest sens, dacă ne uităm chiar în nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009, drept urmare, s-a constituit un grup interministerial pentru rezolvarea acestei probleme și din data de 4 iunie 2009, când a avut loc ultima teleconferință cu DG MARKT și Directoratul General de Politică Regională, a fost agreată forma finală a textului, cu modificările respective.

Deci nu putem să spunem că au produs cine știe ce efecte economice deosebite, când este vorba, în proporție de 85%, despre rezolvarea contestațiilor.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Nu știu dacă a mulțumit răspunsul domnului vicepreședinte, dar trecem mai departe.

Mai sunt alte solicitări din sală pentru a lua cuvântul? Nu.

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Raportul comisiei de fond este un raport de admitere, cu amendamente.

Sunt nouă amendamente acceptate de comisie.

Întreb reprezentantul Guvernului dacă este de acord cu aceste amendamente.

Domnul Corneliu Burada:

Da.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră raportul cu cele nouă amendamente admise de comisie.

Stimați colegi, vă rog să votați.

Cu 63 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și o abținere, raportul cu amendamentele acceptate a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în care vom opera cu aceste amendamente.

Vă rog să votați.

Cu 60 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și două abțineri, proiectul de lege a fost adoptat, (Discuții în sală.)

Regret, dar este o lege cu caracter ordinar, așa că...

Dacă vreți, puteți sesiza știți dumneavoastră unde, dar când vă vom comunica.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 2:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro