Plen
Sittings of the Senate of September 28, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/08-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 28-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 28, 2009

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor (L299/2009)
 
see bill no. L299/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Punctul 5 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Pentru raport, Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, domnul președinte Petre Daea.

Vă rog. Microfonul 7.

Mulțumesc.

Din partea inițiatorilor participă domnul Corneliu Ceică, vicepreședintele ANSVSA. Microfonul 8.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte.

Domnul Corneliu Ceică - vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor senatori,

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în numele Guvernului, susține că, în România, controlul oficial în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor este necesar să se realizeze în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

În acest context, se impune modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea condițiilor necesare realizării în regim de continuitate a activității de control oficial din cadrul unităților din domeniul alimentar prin personal angajat pe perioadă determinată, în limita posturilor aprobate prin Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pentru anul 2009, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens din veniturile extrabugetare.

Față de cele mai sus prezentate, susținem promovarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Stimați colegi, am o rugăminte...

Domnilor senatori, nu părăsiți sala, vă rog.

Avem reluarea unui vot final privind Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă".

Termenul de adoptare tacită este 29 septembrie 2009.

Vă rog să-i anunțați și pe colegii care sunt pe hol să revină în sală pentru a da acest vot, să nu fim acuzați după aceea că tratăm cu indiferență, iar proiectele de lege trec prin adoptare tacită.

Imediat după dezbaterea acestui punct, trecem la acest vot.

Pentru raport, domnul președinte Daea.

Vă rog. Microfonul 7.

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a decis, cu majoritate de voturi, să supună atenției Senatului, în plenul său, un raport favorabil.

Legea are caracter ordinar.

Suntem prima Cameră sesizată.

Raportul este favorabil.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul senator Vasile Nedelcu. Microfonul 2.

Domnule senator, vă rog, pe scurt, că ne apropiem de zona alocată întrebărilor și interpelărilor.

Domnul Vasile Nedelcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Nu știu dacă o să fiu chiar atât de scurt, pentru că e nevoie de o explicație mai aprofundată.

În expunerea de motive privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor se arată faptul că, începând de la 1 ianuarie 2007, data la care România a devenit stat membru al Uniunii Europene, controlul oficial pentru asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare din domeniul hranei pentru animale, produselor alimentare, sănătății și bunăstării animalelor se realizează pe teritoriul țării noastre în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004.

Față de această situație, vreau să precizez faptul că tocmai acest regulament nu este respectat în totalitatea lui, în sensul că art. 11 prevede că - și vă citez - "autoritățile competente pentru efectuarea de controale oficiale ar trebui să îndeplinească o serie de criterii operaționale care să asigure imparțialitatea și eficacitatea acestora", iar prin aprobarea acestei ordonanțe de urgență a Guvernului nu se asigură imparțialitatea și, respectiv, independența controalelor oficiale efectuate de către inspectori ai direcțiilor județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

De asemenea, există o istorie mai lungă privind acest personal care este plătit din fonduri proprii atrase de către direcțiile sanitar-veterinare încă din anul 2001.

Acest personal este angajat pe perioadă determinată și, conform Codului muncii, Legea nr. 53/2003, perioada de angajare determinată pentru acest personal nu trebuie să depășească 2 ani, motiv pentru care și din acest punct de vedere există o inadvertență.

De asemenea, în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004 nu se vorbește de produsele de origine nonanimală care au fost introduse în această ordonanță.

Sunt foarte multe aspecte de neconcordanță.

Un alt aspect: prin această ordonanță se propune mărirea de taxe, care sunt stabilite într-un procent mult mai mare față de taxele anterioare, fără a se avea în vedere propunerile partenerilor sociali - mă refer la patronate.

Sunt foarte, foarte multe inadvertențe și n-aș vrea să vă țin prea mult.

Domnule președinte, Aș dori să supuneți votului retrimiterea la comisie pentru a se realiza acea concordanță și acea armonizare cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004 privind asigurarea conformității controalelor în ceea ce privește hrana pentru animale, cât și sănătatea animalelor.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

Un moment, vă rog, intrăm în zona transmisiunii radio a programului de întrebări și interpelări și cred că asta doresc să audă ascultătorii postului de radio național, nu certurile noastre.

Domnule senator, Voi supune votului retrimiterea la comisie, dar v-aș ruga, dacă aveți așa de multe observații, faceți și amendamente, pentru că există această posibilitate.

Domnul Vasile Nedelcu:

Da, da. Am făcut.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală am propus aceste amendamente, însă comisia nu a fost de acord cu aceste amendamente și a trecut mai departe, motiv pentru care susțin aceste puncte de vedere în plen și vă rog să aprobați propunerea mea, pentru că punctul meu de vedere este cel legal.

Domnul Alexandru Pereș:

Am să supun votului această solicitare a dumneavoastră pentru retrimiterea la comisie, dar...

Domnul Vasile Nedelcu:

Nu văd dacă dumneavoastră aprobați sau dacă s-ar vota o lege care nu respectă legislația europeană privind...

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule senator, am înțeles și am să supun votului propunerea făcută de dumneavoastră.

Până atunci, are cuvântul domnul președinte Petre Daea. Vă rog.

Domnul Petre Daea:

Acum vorbesc în calitate de membru al comisiei.

Colegul a învederat o serie întreagă de inadvertențe, iar ele au făcut obiectul discuțiilor în comisie.

Aș vrea să înțelegeți că aceste prevederi, care se pun sub semnul întrebării, vizavi de compatibilizarea lor cu normele europene, nu sunt în regulă, pentru că aceste prevederi sunt deja legiferate, și vă spun unde se regăsesc: punctul 24 din Legea nr. 215/2004.

De atunci până acum Comisia Europeană nu ne lăsa să greșim.

Facem un rău, zăbovim în pașii pe care trebuie să-i facem, dacă retrimitem la comisie.

Rezultatul nu poate fi altul decât același cu cel de acum.

De aceea, am vrut să fac această precizare, să fim atenți la votul privind retrimiterea la comisie.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din sală: Două minute, vă rog!

Domnul Alexandru Pereș:

Nu se poate. Este ora 18.00 fără 3 minute. N-am cum.

Supun votului dumneavoastră solicitarea de retrimitere la comisie a domnului senator Vasile Nedelcu.

Vă rog să votați.

Solicitarea a fost respinsă cu 15 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă și 9 abțineri.

Supun votului dumneavoastră raportul de admitere și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Mulțumesc.

Cu 63 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 4 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat, (Discuții în sală, consultări.)

Legea are caracter de lege ordinară.

Îmi pare foarte rău, vă rog să vă verificați documentele.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 4:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro