Plen
Sittings of the Senate of September 30, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/09-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 30-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 30, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L283/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.)
 
see bill no. L283/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Punctul 12 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Este o lege organică.

Pentru raport - Comisia pentru sănătate publică.

Inițiator: Ministerul Sănătății.

Domnul secretar de stat Cristian Irimie - microfonul 9 -, aveți cuvântul.

Domnul Cristian Anton Irimie - secretar de stat în Ministerul Sănătății:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și stimați domni senatori,

Prin proiectul de act normativ mai sus menționat se urmărește modificarea condițiilor pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a ocupa funcția de manager de spital.

De asemenea, se precizează în ordonanță că, pentru spitalele clinice, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar.

Se solicită, de asemenea, modificarea dispozițiilor Legii nr. 95/2006 care prevăd suspendarea contractului de management numai persoanelor care ocupă funcția de manageri în aceeași unitate, modificarea prevederilor Legii nr. 95/2006 prin introducerea posibilității pentru managerii spitalelor de a desfășura și activitate medicală, fapt care era interzis prin Legea nr. 95/2006.

Prin textul ordonanței se completează și prevederile art. 183 din Legea nr. 95/2006, prin introducerea prevederii privind încetarea contractului de management în cazul în care ministrul sănătății constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la încheierea contractului.

De asemenea, se mai introduce o clauză de încetare a contractului de management în cazul existenței unor plăți restante a căror vechime este mai mare de doi ani, în condițiile în care se constată abateri de la legislația în vigoare privind plata cronologică a obligațiilor către furnizori.

În cadrul Comisiei pentru sănătate publică a Senatului României, acestei inițiative legislative i-au fost aduse amendamente care au fost însușite și agreate de Ministerul Sănătății.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez rugămintea de a adopta inițiativa legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule președinte Ion Vasile, vă rog. Microfonul 7.

Domnul Vasile Ion:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în principal trecerea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății, modificarea condițiilor pentru ocuparea funcției de manager al spitalului, completarea clauzelor pentru încetarea contractului de management și introducerea posibilității pentru managerii spitalelor care au pregătire medicală de a desfășura și activități medicale.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în ședințele din 26 august, 1 septembrie și 8 septembrie, la care a participat domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie, care a susținut adoptarea actului normativ.

S-au primit avize favorabile de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și Consiliul Legislativ.

În ședințele din 26 august, 1 septembrie și 8 septembrie, Comisia pentru sănătate publică a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, cu 8 voturi pentru, să adopte raport favorabil, cu amendamentele prevăzute în anexa nr. 1.

S-au formulat amendamente la art. 178 alin. (2), alin. (2.1), art. 180 alin. (5), precum și la lit. o) a art. 1833.

În urma dezbaterilor, cele trei amendamente formulate la art. 178 și 180 au fost admise și sunt în anexa nr. 1 la raport.

Amendamentul formulat de doamna senator Boitan Minerva la art. 1833 lit. o) fiind respins, se regăsește în anexa nr. 2 la raport.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Senatul ia în dezbatere proiectul de lege în calitate de primă Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale.

Sunt solicitări? Poftiți, domnule senator Paul Ichim, vă rog. Microfonul 1.

Domnul Paul Ichim:

Stimați colegi,

Dacă memoria nu-mi joacă niște feste, cândva în februarie am avut în Senat o ordonanță de urgență foarte rapidă cu schimbarea titulaturii direcțiilor sanitare.

La vremea respectivă, am comentat că, de fapt, este un joc pe care-l practicăm de vreo două mandate, schimbăm titulatura instituției, modificăm organigrama și schimbăm directorii.

Au fost comentarii la vremea respectivă și, în principiu, s-a cam petrecut ceea ce s-a povestit.

Atunci m-a deranjat expunerea de motive în versiunea în care sistemul sanitar este vai de capul lui, merge foarte greu, managerii nu au performat, mai ales că vrem să grăbim deciziile în domeniul sanitar.

La ora actuală, îmi pare rău, trebuie să constat că sistemul sanitar este aproape în pragul falimentului.

Astăzi, se discută în Guvern, am înțeles, o suplimentare de bani pentru a merge sistemul.

Și acum, cu referire la această ordonanță, întâmplător ea rezolvă punctual numai o singură treabă: situația directorilor de spital.

Pe lângă prezentările foarte ample și, de fapt, de necontestat făcute în domeniu, constatăm că le găsim, în sfârșit, directorilor ceea ce era și normal, să lucreze în domeniul medical, cei care sunt în domeniul medical.

Dacă mă întrebați pe mine, ca medic, eu sunt întru totul de acord, pentru că medicii pot fi și foarte buni manageri.

Ce mă deranjează la toată treaba aceasta este faptul că Ministerul Sănătății reușește să emită ordonanțe numai pentru chestii punctuale, adică pentru directorimea pe care vrem să o aranjăm, și nu ia în calcul mult mai multe probleme care, poate, ar trebui rezolvate și cu alți medici care sunt în alte demnități publice.

Chestiunea rezolvată este strict numai pentru directori.

O să vorbesc cu colegii de la Camera Deputaților, pentru că eu cred că sunt niște scăpări în domeniu.

Îmi pare rău, la comisie mi-au scăpat la vremea respectivă.

Aș dori însă, cu titlu informativ, să-mi spuneți...

Zice aici, la articolul "Spitale clinice", "pot fi profesori, conferențiari...".

De care? Pentru că la articolul de sus se spune "Pot fi în domeniul medical, economic, juridic, informatic, domeniul administrație publică".

De ce spun acest fapt? În spitalele clinice există director medical, director cu cercetarea.

Sunt cel puțin doi care sunt în domeniu.

Deci vă rog să stipulați acolo ce fel de profesori universitari și conferențiari ar trebui să conducă sistemul.

Iar la articolul următor, "pot lucra în afara activității", chiar aș fi curios dacă ministerul își imaginează că un profesor universitar sau conferențiar cu specialitate medicală, pus să lucreze în afara activității lui de manager, va prefera să rămână director sau simplu profesor.

Părerea mea este că va prefera să fie director medical, cum știm că există și la ora actuală, cu toate că sunt anumite interpretări, director medical de undeva de la PD-L, mai sunt și de la PSD, cu toate că există niște interpretări cu incompatibilități, dar nu le sesizăm...

Părerea mea este că...

O recomandare: ministerul cred că ar trebui să se aplece mai mult asupra tuturor rezolvărilor medicilor care sunt în diverse funcții, și nu numai a anumitor directori.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

Alte solicitări? Domnule senator Cseke Attila, vă rog. Microfonul 2.

Vom face și un apel nominal imediat, domnule senator, dacă o să solicitați acest lucru, cu mare plăcere.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Onorat Senat,

Am să prezint un punct de vedere mai original, totuși este un punct de vedere.

Dacă aș vrea să-i dau un titlu acestui act normativ, aș putea să spun: "Sistemul sanitar contraatacă".

La ce mă refer? Recunosc că nu sunt un profesionist al domeniului medical și n-am lucrat în acest sistem sanitar, dar cunosc situații, există situații în care persoane care au venit, într-un fel, din afara sistemului sanitar au îndeplinit cu brio, aș

putea spune, funcția de conducător al unităților spitalicești, față de alții care vin din interiorul spitalului, chiar dacă sunt ei cadre universitare sau medici primari.

Sigur, proporția urmează a fi discutată.

Știu foarte bine că se uzează frecvent, indiferent de ce mandat discutăm, de această posibilitate de reorganizare a diverselor direcții și unități spitalicești, restabilirea unor noi criterii pentru numirea acestora, pentru ca cei care nu sunt bine văzuți de Executivul respectiv să fie schimbați.

Această ordonanță, din punctul nostru de vedere, nu face altceva decât acest lucru, creează un cadru legislativ pentru schimbarea managerilor de spital, ceea ce s-a și întâmplat, știm cu toții.

Totuși, stimați colegi, rămâne o problemă juridică, acești manageri și-au câștigat în 2006, pe legislația aflată în vigoare, dreptul de a conduce acele unități, printr-un concurs, și au încheiat cu Ministerul Sănătății un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani, cele mai multe cazuri, probabil, de 3 ani.

La data încheierii acelor contracte era în vigoare o lege, Legea nr. 95/2006, care stabilea niște criterii, cauze de încetare a contractului de management.

Exact, sunt 14, dintre care dați-mi voie să mă refer la două: "nerealizarea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public" și, a doua, "în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor managerului".

Observați și dumneavoastră că sunt două cauze de încetare exprese, care se referă la profesionalismul managerului de spital, or, se pare că n-a fost de ajuns.

Nu s-au putut găsi situații, nu s-au putut găsi evaluări ca, pe baza acestor două cauze de încetare care să se refere strict la activitatea managerului, eventuala lipsă de profesionalism, și atunci Guvernul a trebuit, prin această ordonanță, să introducă două noi cazuri de încetare a contractelor de management, printre care, sigur, este un caz care spune că "managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege".

Sigur, s-au stabilit alte condiții, criterii pentru a ocupa o asemenea funcție.

Practic, ce s-a întâmplat? Statul, prin Guvern, a modificat unilateral un contract de management aflat în vigoare, valabil încheiat pe baza unei legislații din 2006, fără știința celuilalt contractant, adică a managerului de spital, ceea ce într-un stat de drept nu este permis.

Sigur, putem să discutăm în care mandat ce s-a făcut, dar pretindem că suntem pe calea cea bună.

Pentru mine este de neînțeles această modificare și pentru că aceste contracte de management urmau să expire, în marea lor majoritate, în câteva luni, s-au încheiat pe trei ani în 2006, urmau să expire în câteva luni și nu avea niciun rost să fie această modificare.

Din acest punct de vedere, Grupul parlamentar al UDMR

nu va susține adoptarea acestei ordonanțe.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

Mai sunt alte solicitări? Nu mai sunt.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Microfonul 9.

Domnul Cristian Anton Irimie:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să lămuresc câteva lucruri, pentru a nu fi înțeleasă greșit această ordonanță propusă de noi.

Am impresia că domnul senator Ichim a uitat faptul că amendamentele la care face referire, cu profesorii și conferențiarii, au fost adoptate în Comisia pentru sănătate publică, inclusiv cu votul Domniei Sale, și în textul ordonanței noi am pus, pentru spitalele clinice, să fie cadru universitar sau medic primar.

La comisie s-a adăugat ce să fie: cadru universitar, deci profesor sau conferențiar și medic primar cu doctorat, ceea ce noi, Executivul, am luat ca atare și ne supunem la ceea ce hotărăște Legislativul.

În ceea ce privește observațiile făcute de domnul senator Cseke Attila, sunt de acord că susține niște lucruri pe care le-a mai susținut și în momentul în care am prezentat ordonanța cu organizarea direcțiilor de sănătate publică.

Nu s-au modificat criteriile de performanță ale managerilor de spitale.

Am adăugat un criteriu, care este foarte clar și limpede și care nu a existat, acela că în cazul în care se constată datorii mai mari de doi ani și se constată că acestea nu au fost plătite în ordinea cronologică, ci au fost plătite după bunul plac al managerului, să-l destituim. Știți și dumneavoastră foarte bine aceste lucruri.

Nu aveam introdus acest criteriu.

Este un criteriu în plus față de ceea ce a fost.

La nivelul țării nu s-au schimbat toți managerii de spitale, s-au schimbat în urma evaluării făcute, în baza criteriilor aprobate prin contractul de management.

Nu s-a modificat niciun criteriu în acest sens.

De aceea, cu tot respectul, nu pot să fiu de acord cu afirmațiile dumneavoastră și sigur că ele pot să fie...

Poate undeva să se fi greșit în mod punctual, dar nu a fost o regulă, dovadă este faptul că cei care au dat în judecată s-au considerat nedreptățiți.

Sigur că, în primă instanță, au câștigat, așa cum se câștigă toate procesele de către angajați contra angajatorului.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule secretar de stat, am rugămintea, respectuos, nu încercați să agitați și să certați senatorii.

Vă rog să exprimați punctul dumneavoastră de vedere, dacă există. (Aplauze.)

Domnul Cristian Anton Irimie:

Nu, deloc. Mi-am permis numai să subliniez niște lucruri.

Vă cer scuze, nu am avut intenția aceasta.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă rog frumos!

După aceea, știți că există drept la replică și nu facem decât să agităm, de fapt, dezbateri în sală.

De data aceasta nu vor fi.

Stimați colegi, mai sunt intervenții?

Domnul Paul Ichim:

Domnule președinte, mi s-a pronunțat numele și doresc să iau cuvântul.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă rog, domnule senator Ichim, un minut drept la replică.

Domnul Paul Ichim:

Nu sunt agitat.

Domnul Alexandru Pereș:

Am remarcat.

Domnul Paul Ichim:

Ce am spus, punctual, a fost în felul următor: am fost de acord în comisie și cred că mi-a scăpat ceva, și am zis țineți cont de problema respectivă.

Este o observație cu care eu am recunoscut că am fost de acord în comisie și, ulterior, este o treabă care cred că ar trebui corectată punctual.

Atât. Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

Sigur, mai există posibilitate și la Camera decizională.

Stimați colegi, comisia a întocmit un raport de admitere, cu amendamente admise și respinse. (Discuții în sală.)

Un moment...

Domnule senator Hașotti, ajungem imediat și acolo.

Amendamentul respins de comisie este susținut de inițiator? (Domnul senator Emilian Valentin Frâncu dorește să ia cuvântul.)

Un moment.

Deocamdată, suntem la amendamente respinse.

Amendamentul respins nu este susținut.

La amendamente admise sunt trei amendamente. (Discuții în sală.)

Inițiatorul nu este prezent, îmi pare foarte rău.

Domnule secretar de stat Irimie, sunteți de acord cu amendamentele admise în comisie?

Domnul Cristian Anton Irimie:

Sigur.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc.

Vot pe raport și inclusiv pe... (Discuții în sală.)

Domnule senator Frâncu, sunteți inițiatorul amendamentului?

Domnul Emilian Valentin Frâncu (din sală):

Nu sunt!

Domnul Alexandru Pereș:

Nu sunteți. Vă rog să luați loc. Uitați-vă în regulament, vă rog.

Având în vedere faptul că doamna senator Minerva Boitan este în imposibilitatea de a-și susține amendamentul, de data aceasta, fac eu această..., deși nu aș avea posibilitatea.

Vă rog, domnule senator Frâncu, susțineți amendamentul respins? (Intervenție neinteligibilă din sală a domnului senator Emilian Valentin Frâncu.)

Aveți corecturi la amendamentul admis? Vă rog. Microfonul 1.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă cer iertare.

De acum încolo, voi lua cuvântul la discuții generale, pentru că am înțeles că acolo era momentul să intervin.

Vreau să fac o singură remarcă.

La amendamentul 1, cel de la art. 178, mi se pare nefericită atât formularea, cât și ideea în sine, și anume: se introduce în plus față de textul inițial faptul că "managerul poate să aibă și studii informatice în administrație publică", dar, atenție, se specifică "inclusiv inginerie economică".

Nu vi se pare că este o chestiune oarecum dirijată, făcută anume pentru o anumită categorie? Ce este "inginerie economică?" Știți, are o conotație peiorativă de obicei când se spune acest termen și cred că este nefericit introdus acolo.

Era suficient "administrație publică", dar problema de fond pe care o ridic, mi se pare o discriminare inacceptabilă să se introducă "și să aibă o vechime de cel puțin trei ani într-o instituție medico-sanitară".

Nicăieri, la nicio instituție din România nu se face o astfel de discriminare.

Managerul este manager, el trebuie să aibă studiile respective și, dacă noi impunem condiție de trei ani vechime în domeniul sanitar, înseamnă că domnii directori, practic, se învârt unii lângă alții, și este de protejare a unor conducători care vor fi avantajați față de cineva foarte bine pregătit în domeniul managementului din afară, așa cum se întâmplă în orice altă instituție.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Sigur, sunt niște nelămuriri.

Aveți cuvântul, domnule senator Cristian Rădulescu. Vă rog. Microfonul 2.

Domnul Cristian Rădulescu:

În privința prevederii cu cei trei ani vechime, fiecare să judece.

Poți să nu ai vechimea respectivă și să fi lucrat în alt domeniu, să fi fost un foarte bun manager acolo, să vii la spital și să performezi.

Nici eu nu cred că ar fi necesară această prevedere, dar fiecare are abordarea lui.

În privința ingineriei economice, este o specializare pentru care se iau o mulțime de diplome - deci există și trebuie trecut acolo -, nu are niciun caracter peiorativ.

Ingineria a dobândit un caracter peiorativ în ultima perioadă în care se fac atât de multe inginerii financiare, dar nu despre asta este vorba.

Au existat confuzii că birocrația noastră încă nu s-a obișnuit cu toate specializările cu care se iese acum din universități, mai ales private, și persoane care aveau calificarea de "inginerie economică" erau considerate ingineri, cum sunt cei de irigații, să zicem, și atunci nu erau acceptați pe postul respectiv.

Deci acesta este un amendament bun și-l susțin.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator Rădulescu.

Mai sunt comentarii pe acest subiect? Nu sunt.

Vot pe raport, cu amendamentele admise, și vot final luni, 5 octombrie 2009, după ora 17.00.

Am înțeles că există... (Intervenție neinteligibilă din sală a domnului senator Puiu Hașotti.)

Vă rog, domnule senator Puiu Hașotti, doriți să luați cuvântul pe procedură?

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În primul rând, vreau să atrag respectuos atenția domnului secretar de stat Irimie în legătură cu faptul că Domnia Sa nu este invitat aici pentru a face aprecieri la cum votează Senatul României.

Ați făcut-o și dumneavoastră și vă felicit.

Vă mulțumesc că ați făcut-o, domnule președinte de ședință.

Mă bucur că ați înțeles.

Domnule președinte, vreau să verificați cvorumul, dacă nu vă supărați.

Domnul Alexandru Pereș:

Este o solicitare regulamentară.

Îl rog pe domnul secretar Cornel Popa să facă un apel nominal.

Domnul Cornel Popa:

- Albert Álmos - absent
- Andrei Florin Mircea - absent
- Andronescu Ecaterina - Guvern
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ariton Ion - prezent
- Badea Viorel Riceard - absent
- Banias Mircea Marius - absent
- Bara Ion - prezent
- Bașa Petru - absent
- Bădescu Iulian - absent
- Bălan Gheorghe Pavel - absent
- Belacurencu Trifon - prezent
- Berca Gabriel - absent
- Berceanu Radu Mircea - Guvern
- Bîgiu Marian Cristinel - prezent
- Bîrlea Gheorghe - prezent
- Blaga Vasile - Guvern
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boitan Minerva - absentă
- Bokor Tiberiu - prezent
- Borza Dorel Constantin Vasile - prezent
- Bota Marius Sorin Ovidiu - prezent
- Calcan Valentin Gigel - prezent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chelaru Ioan - absent
- Chirvăsuță Laurențiu - absent
- Chivu Sorin Serioja - prezent
- Cibu Constantin Sever - absent
- Cinteză Mircea - prezent
- Coca Laurențiu Florian - prezent
- Constantinescu Florin - prezent
- Constantinescu Viorel - prezent
- Cordoș Alexandru - prezent
- Corlățean Titus - absent
- Crăciun Avram - prezent
- Cseke Attila Zoltán - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - Guvern
- Diaconu Mircea - delegație
- Dobra Nicolae - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Fekete-Szabó András Levente - prezent
- Feldman Radu Alexandru - absent
- Filip Petru - prezent
- Fodoreanu Sorin - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Frunda György - delegație
- Găină Mihăiță - absent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Ghișe Ioan - prezent
- Greblă Toni - delegație
- Grosu Corneliu - prezent
- Günthner Tiberiu - prezent
- Gyerkó László - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hărdău Mihail - prezent
- Humelnicu Augustin Daniel - prezent
- Ichim Paul - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ion Vasile - prezent
- Iordănescu Anghel - prezent
- Jurcan Dorel - prezent
- Lazăr Sorin Constantin - prezent
- Luca Raymond - absent
- Mang Ioan - prezent
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marian Ovidiu - prezent
- Marian Valer - prezent
- Markó Béla - absent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Măgureanu Cezar Mircea - absent
- Mărcuțianu Ovidius - prezent
- Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - prezent
- Mitrea Elena - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mîrza Gavril - prezent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Toader - prezent
- Moga Nicolae - absent
- Mustățea Vasile - prezent
- Mutu Gabriel - prezent
- Necula Marius Gerard - prezent
- Nedelcu Vasile - prezent
- Nicoară Marius Petre - absent
- Nicoară Romeo Florin - prezent
- Nicolaescu Sergiu Florin - prezent
- Nicula Vasile Cosmin - absent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Mihai - absent
- Onofrei Orest - prezent
- Oprea Dumitru - prezent
- Oprea Mario Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - absent
- Pașca Liviu Titus - prezent
- Păran Dorin - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pintilie Vasile - prezent
- Plăcintă Sorina Luminița - Guvern
- Pop Gheorghe - delegație
- Popa Cornel - prezent
- Popa Mihaela - prezentă
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Prunea Nicolae Dănuț - prezent
- Rasaliu Marian Iulian - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rădulescu Șerban - absent
- Robu Nicolae - absent
- Rotaru Ion - prezent
- Rușanu Dan Radu - absent
- Rușeț Ion - prezent
- Saghian Gheorghe - absent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - Guvern
- Sbîrciu Ioan - prezent
- Secășan Iosif - prezent
- Severin Georgică - prezent
- Silistru Doina - prezentă
- Staicu Dumitru Florian - absent
- Stănișoară Mihai - Guvern
- Șova Dan Coman - prezent
- Tămagă Constantin - prezent
- Toma Ion - prezent
- Țopescu Cristian George - prezent
- Țuțuianu Adrian - absent
- Udriștoiu Tudor - prezent
- Urban Iulian - prezent
- Valeca Șerban Constantin - prezent
- Vasilescu Lia Olguța - absentă
- Verestóy Attila - absent
- Voicu Cătălin - absent
- Voiculescu Dan - absent
- Vosganian Varujan - absent

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule secretar.

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc în sală.

Continuăm lucrările ședinței și îl rog pe domnul secretar să îmi comunice numărul colegilor senatori care au răspuns prezent la acest apel nominal.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 january 2021, 2:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro