Plen
Sittings of the Senate of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 12, 2009

19. Din partea Guvernului au primit răspuns:  

 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

  ................................................
Emilian Valentin Frâncu - de la Dan Cârlan, secretar de stat în Ministerul Mediului;

Având în vedere prezența domnului senator de Vâlcea Emilian Frâncu, am rugămintea să începem cu răspunsurile la întrebările domnului senator.

Vă rog, cine răspunde?

Hotărâți cine răspunde primul.

Începem cu Ministerul Mediului, domnul secretar de stat Dan Cârlan - microfonul nr. 10 -, pentru că dumneavoastră, domnule Iliescu, sunteți privilegiat, stați tot timpul la microfon aici.

Domnule Cârlan, vă rog.

 

Domnul Dan Cârlan -secretar de stat în Ministerul Mediului:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule senator Emilian Frâncu,

Societatea SACOMED - SA Horezu, județul Vâlcea, desfășoară în punctul de lucru din comuna Măldărești, sat Ciupa, activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase, din punct de vedere al protecției mediului aceasta fiind reglementată prin autorizația de gospodărire a apelor nr. 116/2009, emisă de Direcția Apelor Olt - Râmnicu Vâlcea, valabilă până la data de 26 mai 2012, respectiv autorizația de mediu nr. 272/2008, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, valabilă până la 17 august 2013.

Autorizația de mediu a fost emisă cu program de conformare ce cuprinde cinci măsuri, cu termene scadente 2009-2013.

Depozitul face parte din categoria depozitelor neconforme clasa B, din zona urbană, cu termen de sistare a depozitării în anul 2017, conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, anexa nr. 5.

Depozitul este amplasat într-o zonă situată între islazul comunal și pădurea ce aparțin comunei Măldărești, iar distanța până la cea mai apropiată locuință este de peste 500 metri, suprafața totală a depozitului fiind de 30.000 metri pătrați.

Dotările tehnologice ale depozitului constau în: acces controlat pe un drum de pământ balastat, cu o lungime de circa 900 metri, și barieră la intrarea în depozit.

Depozitul este împrejmuit cu stâlpi de lemn și sârmă ghimpată pe trei laturi, iar în partea de răsărit vechiul gard a fost dezafectat și s-au fixat stâlpi din țeavă metalică, urmând a se monta și plasa de sârmă pe aceștia.

În jurul depozitului sunt săpate șanțuri de colectare a apelor pluviale.

Pentru levigat, este săpat șanț colector și bazin colector nebetonat.

Pentru monitorizarea pânzei freatice, sunt săpate trei foraje de observație la 12 metri adâncime, amplasate astfel: două în partea de nord și unul în partea de sud a depozitului.

În jurul perimetral al depozitului au fost plantați puieți de salcâm, salcie și brad, puieți ce au fost plantați, ca urmare a măsurii din programul de conformare, în toamna anului 2008 și primăvara anului 2009, parte din aceștia fiind uscați.

Pentru împrăștierea și compactarea deșeurilor, societatea dispune de un buldozer.

În cursul lunii septembrie, laboratorul Direcției Apelor Olt - Râmnicu Vâlcea a efectuat o analiză privind calitatea apelor pârâului Valea Gorunețului, pârâu ce trece în imediata vecinătate a depozitului, și s-a emis buletinul de analiză nr. 232/11 septembrie 2009, din care reiese că cei șase indicatori analizați se încadrează în limitele admise.

Societatea a fost verificată în data de 17 septembrie 2009

de către reprezentanți ai Comisariatului general și ai Comisariatului Județean Vâlcea din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, nefiind aplicate sancțiuni contravenționale.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Frâncu, vreți să mulțumiți pentru răspunsul exhaustiv, nu?

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Da, răspunsul este exhaustiv, dar nu răspunde cerințelor locuitorilor din zonă.

Domnule secretar de stat,

Dacă ați fi avut, să zicem așa, curiozitatea să întrebați măcar primăria din comuna respectivă, printr-o adresă, ați fi văzut că acolo este o stare explozivă.

Dacă v-ați deplasa pe drumul Horezu - Târgu Jiu, ați vedea că pe porțiunea aceea de vreo zece kilometri este un miros pestilențial.

Am fost personal să văd, pentru că erau repetate solicitările de a ajunge acolo.

Cetățenii nu pot să trăiască.

Repet, este o stare insuportabilă.

Este o deponie de gunoi deschisă, respectiva firmă SACOMED nu s-a conformat absolut deloc cerințelor programelor impuse, iar acele autorizații probabil că au fost date, știți dumneavoastră cum, pe ochi frumoși.

Dacă cineva își poate permite să dea o autorizație de mediu pe un teren nesupravegheat, neînconjurat măcar, pentru că dumneavoastră singur ați spus că, pe o latură, accesul animalelor este fără niciun fel de restricție, iar pârâul trece prin acea zonă, vă dați seama, unde sunt tone întregi de deșeuri de tot felul, există un pericol real.

Deci, dacă dumneavoastră vreți să înțelegeți suferința locuitorilor de acolo, dispuneți, vă rog frumos, o anchetă neutră de la minister și o să găsiți, într-adevăr, surprize foarte, foarte neplăcute.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule Dan Cârlan, dacă vreți să comentați, vă rog, microfonul 10.

 
 

Domnul Dan Cârlan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am reținut observația cu privire la emiterea autorizației de mediu "pe ochi frumoși", precum și solicitarea de a deschide o anchetă.

Vă asigur că, în afara verificării la care a procedat Garda Națională de Mediu, o să dispunem Corpului de control al Ministerului Mediului să facă o verificare cu privire la aspectele semnalate, să vedem ai cui ochi frumoși au fost, în august 2008, cei care au emis autorizația de mediu pentru acest obiectiv.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat... (Microfonul nu este deschis.)

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Frâncu, dați-mi voie întâi să vă întreb dacă doriți să comentați, după aceea să vă invit la cuvânt.

Domnul senator Frâncu. Microfonul 2.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule secretar de stat, știți foarte bine că rar sunt, să zicem, într-o poziție de a fi nemulțumit de răspunsurile dumneavoastră, care totdeauna au fost complete și mulțumitoare.

De data aceasta, este o rugăminte, faceți ceva pentru ca acolo situația să se îndrepte.

E mai puțin important că se vor da niște amenzi, poate, simbolice.

Important este ca, cu adevărat, ori să se interzică depozitarea unor tone de deșeuri acolo, dacă se vede că mediul este foarte grav afectat, sau să se găsească niște soluții, pentru că asta e important, situația cetățenilor din zona comunei Măldărești.

Vă mulțumesc mult.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu.

Sunt convins că domnul secretar de stat Cârlan a recepționat apelul dumneavoastră.

 
Emilian Valentin Frâncu - Valentin Adrian Iliescu, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.

Îl invit acum la microfon pe domnul secretar de stat Valentin Iliescu să vă răspundă la o întrebare pe care ați adresat-o Ministerului Finanțelor Publice.

Domnule secretar de stat, microfonul nr. 8, vă rog.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Întrebarea formulată de domnul senator Emilian Frâncu se referă la insuficiența fondurilor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2009 pentru Primăria Comunei Alunu, județul Vâlcea.

Îi răspund domnului senator.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, pentru județul Vâlcea s-au aprobat 1.999,7 milioane lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, fiind repartizate pe județe pe baza criteriilor prevăzute de art. 33 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, pentru a explica domnului senator:

  1. capacitatea financiară, determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporție de 70%;
  2. suprafața județului, în proporție de 30%.

De asemenea, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru județul Vâlcea, alocate potrivit anexei nr. 5 din aceeași lege, sunt de 241 milioane lei, în creștere cu 21% față de programul anului 2008 și cu 14,7% mai mult față de realizările din 31 decembrie 2008.

Din analiza numărului de posturi ocupate în aparatul propriu al unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului Vâlcea la data de 31 mai 2009, s-au constatat o serie de discrepanțe în ceea ce privește numărul de posturi ocupate în aparatul propriu al unor unități administrativ-teritoriale cu același număr de locuitori.

Astfel, la un număr de locuitori cuprins între 4.000 și 4.500 de persoane, numărul de angajați în aparatul propriu variază de la 14 la 34 de persoane, iar comuna Alunu, la un număr de 4.514 locuitori, are 34 de posturi ocupate în cadrul primăriei.

În acest context, pentru păstrarea echilibrelor bugetare și menținerea stabilității economice, precum și pentru realizarea țintei de deficit al bugetului general consolidat, stabilit prin angajamentul Guvernului cu Fondul Monetar Internațional, este imperios necesar ca și autoritățile locale să procedeze la analize detaliate, în special ale cheltuielilor de personal și ale celor cu bunuri și servicii, în vederea reducerii acestora la un minim necesar.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc domnului secretar de stat.

Domnul senator Frâncu, microfonul nr. 2, vă rog.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Domnule ministru,

În principiu, sursele de finanțare le știam, le-ați prezentat foarte corect.

Am o observație.

Din păcate, eu cred că acolo s-a procedat greșit la repartizarea sumelor pe care dumneavoastră le-ați enumerat global, pe județul Vâlcea.

De la consiliul județean comuna a primit doar 18.000 de lei, o sumă infimă, pe tot anul, ca să-și echilibreze bugetul.

Acolo este o zonă minieră, monoindustrială.

Închizându-se multe mine, oamenii de acolo sunt disperați, și atunci rugămintea mea este dacă va putea Guvernul - când am redactat întrebarea, eu mă gândeam la o rectificare bugetară - să prindă în soluția propusă la rectificare și comuna Alunu.

Acum e clar că această soluție, probabil, nu poate să fie luată în calcul, însă dacă această comună va fi prinsă cumva într-o formă de finanțare, m-aș bucura foarte mult.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnul secretar de stat Iliescu. Microfonul 8.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Observația domnului senator este foarte corectă.

Există această posibilitate ca, de la nivel de județ, să se fi alocat acestei comune o sumă foarte mică.

Pe de altă parte, trebuie să vă spun că, în prezent, de la bugetul de stat nu există posibilitatea alocării unor sume nerepartizate care să poată fi alocate pentru destinațiile solicitate.

Pentru asigurarea finanțării unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, s-ar putea aloca, dacă ar exista la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, unor ordonatori principali de credite pe baza unor hotărâri de guvern.

Din păcate, din cauza crizei economice și financiare, aceste sume la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la această oră, nu există.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Stimați colegi, Încheiem aici sesiunea de răspunsuri la interpelări.

Vreau să mulțumesc reprezentanților Guvernului care au venit la această ședință și să vă informez că, în scris, reprezentanții Guvernului au mai transmis răspunsuri pentru interpelările și întrebările domnilor senatori:

Petru Bașa, Grupul parlamentar al PD-L, Gabriel Mutu, Grupul parlamentar al PD-L, Gavril Mîrza, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, Cseke Attila Zoltán, Grupul parlamentar al UDMR, Valer Marian, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, Petru Bașa, Grupul parlamentar al PD-L, Traian Constantin Igaș, Grupul parlamentar al PD-L, Valer Marian, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, Vasile Cosmin Nicula, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, și Sorin Serioja Chivu, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

Mulțumesc, de asemenea, numeroșilor senatori care au fost alături, împreună cu noi și împreună cu domnul senator Frâncu până la această oră târzie din seară.

Mulțumesc staffului, de asemenea.

Lucrările ședinței se încheie aici.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18.50.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 15:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro