Plen
Sittings of the Senate of October 19, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.135/29-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 19-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 19, 2009

17. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008; reexaminare la solicitarea Președintelui României); (votul pe raportul de respingere a cererii de reexaminare se va relua)
 
see bill no. L461/2008

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 15 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

Stimați colegi, Este vorba de un proiect de lege ce vizează ordonanțe de urgență care reglementează în domeniul legilor organice.

Pentru a fi aprobat trebuie să întrunească votul majorității senatorilor.

Comisia permanentă sesizată în fond a întocmit un raport de respingere a cererii de reexaminare a Președintelui României, întrucât, prin cererea de reexaminare, Președintele României a solicitat respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008.

În acest caz, decizia comisiei sesizate în fond, de a respinge reexaminarea, echivalează, de fapt, cu aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 în forma înaintată spre promulgare.

Pentru a putea fi adoptat acest raport al comisiei sesizate în fond, trebuie să întrunească votul majorității senatorilor.

Deci procedura de vot este următoarea: voi supune la vot raportul comisiei, care, repet, este un raport de respingere a cererii de reexaminare.

Vă rog să votați.

Cu 51 de voturi pentru, 37 voturi împotrivă și nicio abținere, raportul nu a fost adoptat.

În aceste condiții, vă propun să supunem la vot...

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008. (Rumoare, discuții.)

Am respins raportul de respingere.

Este ordonanță.

Trebuie să supun votului dumneavoastră respingerea ordonanței de urgență. (Discuții.)

Păi cererea președintelui...

A! Trebuie supusă la vot propunerea de respingere a cererii...

Domnule președinte Daea, microfonul 4. (Rumoare, discuții.)

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte, vreau să vă ajut. (Rumoare, discuții, râsete.)

O fac cu bună-credință și o iau în ordine cronologică.

Cu câtva timp înainte, l-ați privat de un drept pe colegul nostru Onofrei.

V-a secondat în această privare de drept liderul Grupului parlamentar al PD-L.

Eu aș vrea să vă precizez foarte clar că art. 105 nu vă îngăduie să faceți acest lucru și spune, pentru toți senatorii, că orice senator din Senatul României poate să ceară retrimiterea unui act normativ la comisie.

Domnul Onofrei a avut dreptate, iar dumneavoastră și liderul de grup i-ați luat un drept.

Vă decontați data viitoare, într-un context mai restrâns. (Discuții.)

Al doilea lucru.

Aici avem de-a face cu un caz pe care l-am discutat de mai multe ori.

Ordonanța a trecut, proiectul de lege a fost aprobat, s-a dus la promulgare.

Senatul, în înțelepciunea lui, a analizat, prin comisiile de specialitate, luând avize și făcând rapoarte.

Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a fost un raport de respingere a cererii de reexaminare.

Senatul, în înțelepciunea lui, în plen, a socotit necesar să retrimită la comisie acest raport.

Noi, în calitate de comisie lucrativă, am reluat în dezbatere cererea de reexaminare.

Am întocmit, din nou, un raport suplimentar, care a avut aceeași consecință:

respingerea cererii de reexaminare.

Stimați colegi, se întâmplă și în medicină să faci analize repetate, dar dacă ies la fel, atunci trebuie să trecem la tratament.

Tratamentul este unul singur: să aprobăm raportul de respingere întocmit de comisia de specialitate.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Cu tot respectul, domnule senator Daea, asta am încercat să facem, numai că, fiind vorba de o lege organică, nu am întrunit cele 69 de voturi pentru aprobarea raportului de respingere a cererii de reexaminare a Președintelui României.

În ceea ce privește observația dumneavoastră legată de art. 151, este corectă și doresc să-l consult pe domnul senator Onofrei dacă își menține propunerea de retrimitere la comisie.

Nu. Vă mulțumesc.

În aceste condiții, stimați colegi, va trebui totuși să vă supun votului, întrucât raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul de voturi necesar, supun votului dumneavoastră respingerea ordonanței de urgență a Guvernului. (Rumoare, discuții, vociferări.)

Din sală: (mai multe voci): Nu se poate... nu...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă rog.

Domnul Constantin Dumitru:

Domnule președinte, Stimați colegi, Suntem într-o situație clară.

Noi discutăm aici cererea de reexaminare a Președintelui României.

Nu are nicio legătură cu ordonanța.

Ea a primit, la vremea ei, un vot clar.

Puteți să supuneți votului dacă aprobăm sau nu cererea președintelui.

Este cu totul și cu totul altceva.

Nu ne mai legăm de ordonanță.

Ordonanța ori rămâne așa cum a fost, dacă raportul de respingere va întruni cele 69 de voturi pentru ca să nu fie reexaminată, iar dacă nu, atunci dăm un vot pe cererea de reexaminare și modificăm ordonanța cu ceea ce a cerut președintele în cerere.

Este corect. (Discuții.)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Noi am avut un raport care a propus respingerea cererii de reexaminare.

Eu vă propun acum să dăm un vot pentru aprobare.

Senatul, în plenul lui, poate să aprobe cererea de reexaminare, întrucât raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a trecut.

În consecință, îmi pare rău și voi ruga Departamentul legislativ să-și revadă propunerea pe care a făcut-o la punctul b), pe care eu am reprodus-o cu mai mult sau mai puțin talent, și care este greșită.

Supun votului dumneavoastră aprobarea cererii de reexaminare a Președintelui României de către plen.

Vă rog, domnule senator Frunda, după care urmează domnul senator Rădulescu, pe procedură. Microfonul 2.

Domnul Frunda György:

Pe procedură, domnule președinte, pentru că, într-adevăr, cred că ne blocăm.

Mulțumesc domnilor senatori Daea și Dumitru pentru intervenții.

Pe o interpretare a mea, logică - și supun atenției dumneavoastră această interpretare -, cererea de reexaminare a Președintelui României nu are nimic cu caracterul legii.

Cererea de reexaminare este o cerere de reexaminare.

Este adevărat că, dacă accept principiul juridic că accesoriul urmează soarta principalului, dacă este vorba despre o lege organică, ar trebui să obțin majoritatea cerută de legea organică, dacă este o lege ordinară, numărul voturilor pentru o lege ordinară.

Problema este mai complexă.

Dacă în cererea de reexaminare președintele obiecționează articole care nu au caracter de lege organică, atunci, după părerea mea, nu am nevoie de vot de lege organică.

Dacă observațiile președintelui privesc articole care au caracter de lege ordinară, am nevoie de un vot pentru lege ordinară.

Trebuie ca la nivelul Biroului permanent să existe un aviz al Direcției generale legislative care să lămurească acest lucru.

Ce a cerut Președintele României să reexaminăm? Are valențe de lege organică sau nu? Și, în funcție de acestea, trebuie să determinăm caracterul votului pe cererea de reexaminare.

Până atunci, nu ne putem pronunța asupra acestui lucru.

Al doilea lucru.

Cred că ar fi prea mult ca o cerere de reexaminare să fie votată și pentru, și contra, deci, dacă nu a trecut, să o transform...

Este o mulare puțin forțată pe prevederile constituționale privind ordonanțele de urgență.

Ori admit, ori resping cererea de reexaminare.

Nu pot să merg pe ideea ordonanțelor de urgență, că dacă nu am admis-o, atunci trebuie să am o lege pentru respingerea ei și atâta timp rămâne în suspans.

De ce? Ordonanța, care nu este nici admisă, nici respinsă, își produce efectele, dar o cerere de reexaminare a Președintelui României nu poate să blocheze o ordonanță de urgență sau un proiect de lege.

Dacă președintele cere reexaminarea și noi nu o aprobăm, legea sau a trecut, sau nu a trecut, dar nu poate să aibă același caracter care este restrictiv pe ordonanțele de urgență ale Guvernului.

Deci nu se poate să transformăm, cred eu, această cerere de reexaminare, dacă a căzut, într-o cerere de admitere, pentru că aceasta este expres prevăzut și limitativ numai la ordonanțele de urgență, deci sunt împotriva votului pe care îl propuneți dumneavoastră.

Propun amânarea - revenirea la vot -, pentru ca Direcția generală legislativă să ne spună dacă modificările propuse au caracter de lege organică sau ordinară și, în funcție de acest lucru, să determinăm caracterul votului.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator Frunda.

Stimați colegi, mai doresc să ia cuvântul domnii senatori Rădulescu și Daea.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Suntem însă la ora 18.00.

Vreau să spun că propunerea domnului senator Frunda mie, personal, mi se pare de bun-simț.

Fiind pentru prima oară confruntați cu asemenea situație, în care o cerere de reexaminare nici nu trece, nici nu pică, cred că avem nevoie de un aviz de la Direcția generală legislativă.

După ce vor lua cuvântul ceilalți colegi, vă propun să amânăm adoptarea unei decizii, să cerem Direcției generale legislative să ne facă o notă și să ne-o prezinte în Biroul permanent al Senatului.

Domnul senator Rădulescu, microfonul 2.

Se pregătește domnul Daea, dacă mai este în sală... Este.

Domnul Cristian Rădulescu:

Nu este o speță simplă și de aceea înclin să cred că formula, pentru a fi pe înțelesul tuturor, este să se ajungă din nou - prin Biroul permanent, unde să aibă loc o dezbatere asupra acestui tip de situații - la comisie sau să nu mai ajungă la comisie, dar să se lămurească în Biroul permanent procedura de urmat de acum înainte.

Nu sunt cu totul de acord cu domnul senator Frunda.

Sunt de acord cu faptul că un vot a fost acordat o dată, ordonanța a avut parte de dezbateri, de vot, pentru că de aceea a plecat din Parlament și a ajuns la președinte, și sunt de acord cu faptul că nu se procedează ca în cazul ordonanței de urgență.

La ordonanțele de urgență, Curtea Constituțională a stabilit că textul constituțional ne obligă să nu fie o interpretare implicită, un vot implicit, ci să fie un vot explicit.

De aceea acordăm vot și pentru aprobarea ordonanței și, dacă nu se întrunește numărul de voturi necesar, pentru respingerea ordonanței.

În cazul cererii de reexaminare la solicitarea Președintelui României este altfel.

Președintele a uzat de prerogative, a făcut o cerere de reexaminare, în raportul comisiei se specifică că nu este de acord cu cererea de reexaminare...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Rădulescu, numai un moment.

Rog toți colegii...

Domnule senator Hașotti!

Vă rog să-i chemați pe domnul Hașotti și pe ceilalți colegi să vină în sală, pentru că mai avem un proiect de lege care are azi termen de adoptare tacită și aș vrea să-l soluționăm prin vot, chiar dacă întârziem puțin.

Vă rog să nu plecați, să luați loc, iar colegii care au plecat să se întoarcă.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Cristian Rădulescu:

Vă sprijin în acest efort încercând să închei.

Aici nu este vorba de un vot implicit.

Dacă plenul a respins raportul asupra cererii, raport negativ, asta înseamnă că plenul este de acord - de data asta, implicit - cu cererea președintelui și trebuie să aplicăm ceea ce zice președintele.

Dacă președintele, din 100 de articole, să zicem, cere reexaminarea a trei articole, noi, obligați tot de Curtea Constituțională, mergem numai pe acelea trei și numai pe acelea le modificăm, nu avem voie să ne referim la alte chestii.

Încă o precizare.

Dacă din 100 de articole unul este cu caracter organic, toată legea capătă caracter organic.

Dar cred că va trebui să se ajungă la Biroul permanent, pentru a fi mai clar pentru viitor.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Îl rog și pe domnul senator Daea, dacă este atât de amabil, să fie de acord să lăsăm pentru o discuție la Biroul permanent și să încercăm să rezolvăm problema legislativă de care vă vorbeam. Microfonul 4.

Domnul Petre Daea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În sprijinul soluționării, dau o mână de ajutor celor care se ocupă de domeniul juridic.

A se vedea Decizia nr. 548/15.05.2008 a Curții Constituționale.

Folosind-o pe aceasta, luând seamă de voința Senatului, poate ajungem la o concluzie așteptată și de domeniul care este reglementat prin acest act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator Daea.

Stimați colegi, Punctul 21 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Vă solicit să ne concentrăm pentru a da un vot.

Avem un raport favorabil al comisiei, cu amendamente admise, face parte din categoria legilor organice.

Supun votului dumneavoastră raportul...

Din sală:

Nu e dezbătut!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Este dezbătut. (Rumoare, discuții.)

Din partea Guvernului cine este prezent? Au plecat.

Domnul secretar de stat Iliescu nu este? (Discuții.)

Domnul Radu Alexandru, microfonul 2.

Nu este prezent Guvernul, inițiatorul. (Rumoare, discuții.)

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a ieși din sală, domnul senator Ariton m-a rugat să vă informez pe dumneavoastră și plenul că întreaga Comisie pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital participă la o întâlnire cu noul Consiliu de administrație al BNR.

Au fost, realmente, obligați să părăsească lucrările.

Există însă raportul comun.

Domnul vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă poate prezenta proiectul de lege, deoarece este raport comun, așa că, în mod normal... (Rumoare, discuții.)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnul senator, problema este legată de faptul că Guvernul nu este reprezentat.

Stimați colegi, îmi pare rău, este încă un proiect care va fi adoptat tacit.

Asta este. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 22 janvier 2022, 20:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro