Plen
Sittings of the Senate of November 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/12-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-11-2009 Printable version

Sittings of the Senate of November 2, 2009

21. Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori:  

 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

  ................................................
Dumitru Oprea

Stimați colegi,

La întrebări, Grupul parlamentar al PD-L are 11 minute, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC - 10 minute, Grupul parlamentar al PNL - 6 minute, Grupul parlamentar al UDMR - 3 minute, iar Grupul parlamentar al independenților - un minut.

Îl invit întâi la microfon pe domnul senator Dumitru Oprea - Grupul parlamentar al PD-L, se pregătește domnul senator Alexandru Cordoș - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

Vă rog, domnule Oprea.

 

Domnul Dumitru Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată domnului ministru interimar Gheorghe Pogea, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Obiectul întrebării:

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzire în perioada 1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010.

Domnule ministru, Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități pentru populație în vederea plății energiei termice, s-a asigurat soluționarea problemelor mai multor familii aflate în dificultăți financiare, pentru acoperirea costurilor cu încălzirea într-o perioadă în care veniturile sunt în scădere.

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Cu cât a crescut numărul familiilor ce vor primi ajutoarele pentru încălzire prin majorarea plafonului de la 425 lei la 615 lei?
  2. Care este situația, pe județe, a acordării acestor ajutoare în perioada 1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010?

Vă mulțumesc.

Aștept răspuns în scris.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Ați consumat 1 minut și 20 de secunde.

 
Alexandru Cordoș

Îl invit la microfon pe domnul senator Alexandru Cordoș, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC. Microfonul central, domnule Cordoș, vă rog.

Se pregătește domnul senator Emilian Frâncu, care nu are decât șase întrebări.

Da? Aici sunt trei.

 

Domnul Alexandru Cordoș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Întrebarea mea este adresată ministrului interimar al muncii, familiei și protecției sociale.

Obiectul întrebării:

Disponibilizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

Stimate domnule ministru, Conform celor declarate de Liga pentru Promovarea și Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România, vă aduc la cunoștință faptul că primii salariați disponibilizați din sistemul public, în urma măsurilor de reformă guvernamentală, sunt asistenții personali ai persoanelor cu handicap, care, de regulă, sunt membri ai familiei și sunt și pensionari.

Asistăm, în acest fel, la discriminarea persoanelor cu handicap și la încălcarea drepturilor lor constituționale, drepturi care înseamnă, pe lângă protecție specială din partea statului, și anumite măsuri speciale prin care, printre altele, persoanele cu handicap dispun de asigurarea de îngrijire la domiciliu 24 de ore din 24.

Se încalcă și Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană de combatere a discriminării și, implicit, Legea nr. 448 din decembrie 2006, republicată în 2008, privind protecția persoanelor cu handicap.

În afara disponibilizării de personal, asistăm și la neplata salariilor, de luni de zile, în București, Prahova, Sibiu, Botoșani, Sălaj, Maramureș și Bihor.

Având în vedere cele menționate, vă rog, domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Sunt adevărate aceste afirmații?
  2. Ce măsuri ați luat sau veți lua în acest sens?

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Ați consumat 1 minut și 30 de secunde.

 
Emilian Valentin Frâncu

Îl invit la microfon pe domnul senator Emilian Frâncu - Grupul parlamentar al PNL, se pregătește pentru întrebări domnul Attila Cseke - Grupul parlamentar al UDMR.

Domnule Frâncu, vă rog.

 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima întrebare este adresată domnului Gheorghe Pogea, ministrul interimar al muncii, familiei și protecției sociale.

Obiectul:

Soluții pentru diminuarea numărului cazurilor de pensii de invaliditate în cazul bolnavilor închipuiți.

Domnule ministru, Județul Vâlcea a ajuns să ocupe un nefericit loc trei în ceea ce privește numărul pensiilor de invaliditate, având un procent de 26 din numărul total al pensionarilor.

Din cei peste 31.000 de pensionari de acest tip, există, conform dosarelor verificate de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, circa 85% cazuri reale, restul dosarelor luate la verificare nefiind validate.

Cum mai există multe cazuri de bolnavi închipuiți care și-au cumpărat cu bani grei statutul de pensionar de invaliditate, este cazul să se ia măsuri radicale pentru diminuarea acestui fenomen.

De aceea, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați ce măsuri s-au luat în cazul concret, cel al județului Vâlcea, și ce măsură vă propuneți să luați la nivel național pentru stoparea sau cel puțin diminuarea acestor cazuri.

Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră verbal și în scris.

Pot să prezint și a doua întrebare?

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Da, vă rog, dar tot un minut să fie.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Da. Întrebarea este adresată domnului Radu Berceanu, ministrul interimar al agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Domnule ministru, În data de 15 septembrie 2009, Comisia Europeană a depus la Comisia pentru bugete din Parlamentul Europei, la solicitarea acesteia, un raport privind managementul fondurilor europene în România și Bulgaria.

Potrivit acestui raport, în România, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală se confruntă cu neajunsuri în aplicarea legislației privind achizițiile publice, precum și cu utilizarea prea frecventă a procedurii negocierii.

De asemenea, s-au găsit slăbiciuni la procedurile de înscriere și la criteriile de selecție.

În ceea ce privește Fondul European pentru Pescuit, Comisia Europeană notează că a identificat probleme în capacitatea administrativă a noii autorități de management, în primul rând, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Nu în ultimul rând, au fost identificate deficiențe în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), parte a Fondului European de Garantare Agricolă.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să-mi precizați, domnule ministru, care au fost deficiențele majore depistate, dacă aveți în vedere o strategie de îmbunătățire a acestei situații în viitorul apropiat și în ce constă aceasta.

Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră verbal și în scris.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Ați consumat 2 minute și 30 de secunde.

 
Cseke Attila Zoltán

Îl invit la microfon pe domnul senator Attila Cseke - Grupul parlamentar al UDMR, se pregătește domnul senator Gheorghe David - Grupul parlamentar al PD-L.

 

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am două întrebări.

Am să încerc să fiu cât mai scurt.

Prima întrebare este adresată domnului Adriean Videanu, ministrul interimar al sănătății, și are ca obiect:

Birocrația sufocantă din sistemul sanitar.

Stimate domnule ministru, Serviciile medicale oferite pacienților sunt influențate atât de profesionalismul cadrelor medicale, de finanțarea sistemului medical, dar și de modalitatea posibilității de organizare a programului pentru oferirea de servicii medicale de către personalul din acest domeniu.

Procedurile care trebuie parcurse, de exemplu, de către un medic de familie, cum ar fi verificarea calității de asigurat pentru persoane - care ar putea fi verificate mai ușor de alte structuri, și anume: pensionari de boală - de către cabinetele de expertiză a capacității de muncă, elevi peste 18 ani - de către școli, studenți - de către facultăți - sau certificarea excesivă a unor documente emise, cum ar fi trecerea seriei și numărului formularelor cu regim special și în registrul de consultații, care trebuie semnat și parafat pe fiecare pagină de către medic, contribuie la pierderea unei perioade importante de timp, care ar putea fi folosită în slujba cetățenilor.

Lipsa unei informări corespunzătoare și la timp a medicilor de familie de către casele județene de asigurări de sănătate conduce la deplasări multiple ale acestora, de trei-patru ori pe lună, în municipiul reședință de județ și înseamnă tot atâtea zile pierdute în ceea ce privește serviciile medicale oferite asiguraților.

Având în vedere aceste inadvertențe semnalate în activitatea structurilor din sistemul medical, birocrația excesivă și multitudinea de raportări și documente ce trebuie întocmite de către cei care ar trebui să se ocupe exclusiv de servicii medicale, vă rog, domnule ministru, să-mi oferiți detalii privind demersurile întreprinse de ministerul condus de dumneavoastră pentru eficientizarea muncii cadrelor medicale.

Solicit răspuns în scris.

A doua întrebare este adresată doamnei Crinuța Nicoleta Dumitrean, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Stimată doamnă președinte, Acordarea de despăgubiri bănești sau prin echivalent pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist constituie preocupări importante ale cetățenilor, fiind obligația statului de a încerca soluționarea lor cât mai grabnică și de a încerca, astfel, să facă dreptate și să mai aline din suferința acestor persoane nevinovate, afectate de actele samavolnice săvârșite în perioada fostului regim.

Multe dintre persoanele afectate de măsurile abuzive ale fostului regim așteaptă și în prezent ca aceste despăgubiri să fie plătite.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați, doamna președinte, care este stadiul soluționării cererii de despăgubire a doamnei Veres-Kovacs Valeria, domiciliată în municipiul Oradea, Strada Libertății nr. 38, notificarea acesteia pentru acordarea de despăgubiri pentru imobilul preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist, identificat în CF nr. 1.303 Oradea, nr. top. 3.854, fiind înregistrată la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor cu nr. 23.374/CC.

Mulțumesc.

Solicit răspuns în scris.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu.

 
Gheorghe David

Îl invit la microfon pe domnul senator Gheorghe David - Grupul parlamentar al PD-L. Microfonul central.

 

Domnul Gheorghe David:

Întrebarea mea este adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Obiectul și conținutul acestei întrebări:

Sumele alocate pentru investiții școlare.

Prin intermediul acestei întrebări, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, în ultimii ani, în municipiul Timișoara au fost demarate lucrări de extindere, renovare și reabilitare la mai multe unități de învățământ, grădinițe și școli.

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați câte șantiere au mai rămas, nefiind încă finalizate lucrările contractate, și la care dintre unitățile de învățământ, la nivelul municipiului Timișoara, mai există acestea.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Stimați colegi,

Pe lângă distinșii senatori care au adresat oral întrebările, au mai depus întrebări în formă scrisă, fără să le citească, următorii: din partea Grupului parlamentar al PD-L - domnii senatori Dorel Borza, Alexandru Pereș, Alexandru Mocanu, Gabriel Mutu și Tudor Udriștoiu; din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC - domnul senator Vasile Cosmin Nicula.

Trecem la sesiunea de interpelări.

 
Mihail Hărdău

O să încep invitându-l la microfon pe domnul senator Mihail Hărdău, din partea Grupului parlamentar al PD-L. Se pregătește, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Ion Vasile.

Aveți microfonul, vă rog.

 

Domnul Mihail Hărdău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă spun că am de adresat o întrebare, nu o interpelare, dacă acceptați această chestiune...

E o mică eroare din partea cabinetului meu.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă cer scuze.

Este, probabil, o eroare materială.

Vă rog să mă scuzați.

O să vă rog să o depuneți în scris, domnule senator.

Puteți să o prezentați pe scurt.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mihail Hărdău:

Întrebare adresată domnului ministru interimar al educației, cercetării și inovării Emil Boc.

Obiectul întrebării:

Înființarea unor programe de studii universitare de masterat care nu respectă cadrul legal.

Ministrul educației, cercetării și inovării, doamna Ecaterina Andronescu, a emis, la data de 29 septembrie 2009, Ordinul nr. 5.356/2009 privind programele de studii universitare de masterat înființate prin hotărâri ale senatelor instituțiilor de învățământ superior, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995.

În preambulul acestui ordin sunt enumerate o serie de acte normative printre care și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 250/2009.

Luând în considerare observațiile care mi-au fost adresate, în calitate de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, atenționările făcute de către membrii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, precum și aspectele punctuale semnalate de mass-media, vă rugăm să ne precizați:

  1. elementele care au stat la baza introducerii în anexele la ordinul sus-menționat a programelor de studii universitare de masterat care nu respectă cadrul legal stabilit în acest an prin promulgarea Legii nr. 250/2009;
  2. perioada de timp în care din învățământul universitar românesc vor fi eliminate toate programele de studii universitare de masterat care nu respectă legislația în vigoare, unde este cazul.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Să știți că, într-adevăr, merită să fie o interpelare, dar, dacă ați formulat-o ca întrebare, o vom lăsa ca întrebare.

Vă mulțumesc, domnule senator.

 
Vasile Ion

Îl invit la microfon pe domnul senator Ion Vasile și se pregătește domnul senator Emilian Frâncu.

 

Domnul Vasile Ion:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori să adresez o interpelare pentru o clarificare din partea Guvernului, de această dată a domnului prim-ministru, chiar dacă este demis, întrucât problema pe care vreau să o abordez este legată de situația specială în care ne găsim în prezent în fața acestei gripe porcine care a declanșat nu numai un fenomen medical de tip pandemie în România, dar și o stare de panică în ceea ce privește populația țării, și poate că această panică este chiar justificată.

Ținând cont de atitudinile neclare și de această lipsă de certitudine privind implicarea Ministerului Sănătății, cât și, spuneam mai devreme, ținând cont de complexitatea acestei atitudini - este vorba de corelarea unor acțiuni ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, deci o chestiune interministerială și interdisciplinară -, toate acestea ar trebui să conducă la un program pe termen scurt, un program imediat, dar, de asemenea, și la un program pe termen lung, ținând cont de ceea ce înseamnă o pandemie cu un virus care este puțin cunoscut.

În aceste condiții, solicit Guvernului României, domnului prim-ministru, un răspuns clar, precizări foarte clare privind această chestiune.

Cunoaștem că sunt foarte multe preocupări în acest moment, multe dintre ele nu au legătură cu starea de sănătate a populației, ci mai mult cu solicitarea votului populației, dar cred că Guvernul are obligația de a veni aici, în fața Parlamentului, să ne facă aceste precizări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

 
Emilian Valentin Frâncu

Vă rog, domnule senator Emilian Frâncu, și se pregătește domnul senator Cseke Attila.

 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Emil Boc.

Obiectul interpelării:

Situația plafonului pentru acordarea ajutoarelor de încălzire în sezonul rece 2009-2010.

Domnule prim-ministru, În data de 9 octombrie 2009, Guvernul condus de dumneavoastră a decis micșorarea pragului venitului net pe membru de familie pentru care se poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței de la 615 la 425 lei.

Nici două săptămâni mai târziu, pe 19 octombrie anul curent, tot dumneavoastră ați cerut Parlamentului să majoreze, în regim de urgență, plafonul de venituri luate în calcul pentru acordarea ajutoarelor de încălzire la suma inițială, neprecizând însă soluția financiară găsită, și nici că ordonanța de urgență de reducere a plafonului pentru ajutoarele de încălzire a fost adoptată chiar de actualul Guvern.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog, domnule prim-ministru, să-mi comunicați următoarele:

  1. Ce v-a determinat să reveniți brusc la sentimente mai bune și să vă schimbați opțiunea?
  2. Care sunt sursele de finanțare pentru a susține această modificare și de ce cu 10 zile înainte acestea nu existau?

Solicit prezentarea răspunsului dumneavoastră verbal și în scris.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

 
Cseke Attila Zoltán

Îl invit la microfon pe domnul senator Cseke Attila.

 

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnului ministru interimar Radu Berceanu.

Obiectul interpelării: Motivele inexistenței unui punct sanitar pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - Otopeni.

Stimate domnule ministru,

Conform unei știri apărute acum câteva săptămâni, un avion Boeing 777, aparținând Companiei Air France, ce făcea legătura între Paris și Singapore, a aterizat de urgență, în noaptea de 6 octombrie 2009, pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - Otopeni, după ce unul dintre pasagerii aflați la bord a decedat.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului a precizat că un pasager în vârstă de 85 de ani a făcut stop cardiac, după aterizarea aeronavei fiind constatat decesul bărbatului.

Se spune că cele mai importante informații le culegi în viață din experiență.

În legătură cu această știre, mi-am amintit de o întâmplare pe care am avut-o pe aeroportul internațional cu câteva săptămâni în urmă.

Așteptând îmbarcarea pentru o cursă internă operată de TAROM, am avut, brusc, o problemă medicală și am apelat la punctul de informații din aeroport pentru a mă orienta spre un punct sanitar unde să pot primi servicii medicale din partea unui profesionist, medic sau măcar asistent medical.

Cu surprindere, am aflat din răspunsul doamnei de la "Informații"

că nu există un punct sanitar în cel mai important aeroport din România, fiind direcționat către farmacia ce, într-adevăr, funcționează non-stop în principalul punct aerian de intrare în țara noastră.

Am avut astfel această experiență nefericită de a constata că pe principalul aeroport internațional din România nu există o posibilitate de a apela la un specialist în domeniul medical atunci când ai nevoie, nu de bunăvoie, ci pentru că ești pus în situația nefericită a unei probleme de sănătate.

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care sunt motivele pentru care pe cel mai important aeroport internațional al României, prin care trec zeci de mii de pasageri zilnic, nu există un punct sanitar și când vor putea apela acești pasageri la servicii medicale profesionale, atunci când, din cauza unor motive obiective, se ivește situația nedorită să aibă nevoie de acestea exact pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - Otopeni.

Solicit răspuns în scris și oral.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

 
Gheorghe David

Îl invit la microfon pe domnul senator Gheorghe David. Microfonul central.

 

Domnul Gheorghe David:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Mediului, mai precis Administrației Naționale de Meteorologie.

Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana este o unitate în subordinea Administrației Naționale de Meteorologie, care gestionează datele meteo din vestul României.

Din informațiile mele, acest centru a beneficiat în ultimii 20 de ani de mai multe investiții, printre care și un radar pentru uz meteorologic, din câte știu producție SUA.

Vă rog să-mi comunicați, doamna ministru, prin intermediul Administrației Naționale de Meteorologie, de ce fel de investiții mari, cu impact regional, a beneficiat Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana.

În al doilea rând, câți dintre fermierii din zona de referință au beneficiat de serviciile sale?

În al treilea rând, care sunt sursele de finanțare și cuantumul acestora?

Vă mulțumesc.

Doresc răspuns în scris și verbal.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

 
 

Stimați colegi,

Cu interpelarea domnului senator Gheorghe David am încheiat seria interpelărilor care au fost prezentate oral și vă informez că, pe lângă interpelările prezentate astăzi oral, au mai depus interpelări în scris: domnul senator Iulian Urban, din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul senator Alexandru Mocanu, din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul senator Vasile Cosmin Nicula, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Șerban Constantin Valeca, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Mihăiță Găină, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Avram Crăciun, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Serioja Sorin Chivu, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, și domnul senator Cornel Popa, din partea Grupului parlamentar al PNL.

În ceea ce privește răspunsurile orale la întrebări și interpelări, întrucât colegii senatori care le-au solicitat nu sunt prezenți în sală, vor primi răspunsurile în scris.

Vă mulțumesc tuturor, în primul rând domnului senator Nicolae Robu, singurul coleg care a fost alături de noi, deși nu avea nici întrebări, nici interpelări.

Vă mulțumesc.

Vă doresc o seară bună!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18.30.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 17:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro