Plen
Sittings of the Senate of November 11, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.153/20-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 11-11-2009 Printable version

Sittings of the Senate of November 11, 2009

11. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L322/2009)
 
see bill no. L322/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 7 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Printre inițiatori: domnul deputat Vasile Silviu Prigoană, domnul deputat Ioan Oltean, domnul deputat Daniel Buda - Grupul parlamentar al PD-L.

Vă consult dacă dintre inițiatori este cineva prezent.

Nu.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Vă rog, domnule secretar de stat, să prezentați punctul de vedere al Guvernului pe scurt.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Patru sunt argumentele pentru care Guvernul nu este de acord cu această propunere legislativă.

În primul rând, propunerea legislativă se referă numai la adultul cu handicap, fără a face referire și la copilul cu handicap și la familia acestuia, ceea ce creează o discriminare în sistemul de protecție a acestei categorii de persoane.

În al doilea rând, propunerea legislativă face o confuzie între noțiunea de prestație socială și noțiunea de venit.

În al treilea rând, în ceea ce privește textul propunerii legislative, nu este clar dacă venitul minim este un drept de care vor beneficia persoanele cu handicap sau dacă acesta reprezintă un nivel până la care se completează veniturile adultului cu handicap în funcție de celelalte drepturi de care beneficiază.

În al patrulea rând, există și un argument foarte important, acela al susținerii financiare de la buget.

Din aceste motive, Guvernul nu susține inițiativa colegilor noștri deputați.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei, domnul senator Alexandru Cordoș.

Vă rog.

Aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Cordoș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă completează art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia pentru egalitatea de șanse a transmis un aviz negativ.

Guvernul ne-a transmis punctul de vedere prin care ne informează că nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

În ședința din 29 septembrie, în prezența reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a luat în dezbatere propunerea legislativă și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de respingere, pe considerentul că a fost adoptată de comisie o altă inițiativă legislativă cu același obiect de reglementare, dar mai bine fundamentată și justificată.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vă invit la dezbateri generale pe marginea acestei inițiative legislative.

Nu dorește nimeni să intervină.

Avem raport de respingere din partea comisiei, punct de vedere negativ din partea Guvernului.

Este vorba de o lege organică și, pentru adoptarea acestui raport de respingere, vom avea nevoie de 69 de voturi, deci vă rog respectuos să votați toți, inclusiv domnul senator Rușanu, care vorbește la telefon.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Cu 60 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere, raportul nu a fost adoptat.

Întrucât nu a întrunit 69 de voturi, sunt nevoit să supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Vă rog să votați.

Subliniez că raportul comisiei este de respingere, punctul de vedere al Guvernului este negativ.

Cu 4 voturi pentru, 48 de voturi împotrivă, nicio abținere, inițiativa legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 5:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro