Plen
Sittings of the Senate of November 11, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.153/20-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 11-11-2009 Printable version

Sittings of the Senate of November 11, 2009

14. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (L466/2009)
 
see bill no. L466/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 12 din ordinea de zi, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Este o inițiativă a unui grup de deputați și senatori.

Dintre inițiatori dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Ovidiu Marian.

Domnul Ovidiu Marian:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Propunerea legislativă își propune să desființeze pragul de deținere de 1% care există în prezent la SIF-uri și care prejudiciază drepturile corporative ale acționarilor, făcând foarte dificilă sau chiar imposibilă exercitarea următoarelor drepturi, vă dau câteva exemple:

  • dreptul de a cere completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor (AGA), care aparține doar acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social;

  • dreptul de a cere convocarea AGA, care aparține doar acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social;

  • dreptul de a cere instanței să desemneze experți în scopul analizării operațiunilor din gestiunea societății, care aparține doar acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social;

  • dreptul de a reclama cenzorilor sau auditorilor interni verificarea anumitor fapte.

De asemenea, dacă ne uităm pe legislația europeană, vom vedea că la nivelul Uniunii Europene nu există nicio reglementare cu privire la organismele de plasament colectiv (AOPC), altele decât cele de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel că nu există nicio limită de deținere a capitalului social al AOPC.

Mai mult, nici în ceea ce privește organismele de plasament colectiv reglementate la nivelul Uniunii Europene prin Directiva nr. 85/611 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv nu există vreo limită de deținere.

Stimați colegi și domnule președinte, Acest prag de 1% face imposibilă dezvoltarea pieței de capital din România, de aceea rugămintea mea este să votăm această propunere legislativă.

Uitându-mă pe raportul întocmit de Guvern, care spune că nu susține forma prezentată, observ că argumentele pe care le aduce în exprimarea punctului de vedere sunt mai multe pentru susținerea inițiativei decât împotriva acesteia.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Inițiativa dumneavoastră este, după părerea mea, bine-venită, o opinie împărtășită de mai mulți colegi.

Din partea Guvernului demisionar - dar totuși Guvern încă -, rog să se prezinte punctul de vedere, negativ înțeleg.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru toți cei care au citit punctul de vedere al Guvernului față de inițiativa colegilor noștri senatori, ați văzut că există extrem de multe puncte de vedere de susținere a acestei inițiative legislative, dar existau și două obiecții majore pentru care, până la urmă, Guvernul a dat un punct de vedere negativ, în forma prezentată.

Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit comisiei de specialitate, pentru că a ținut cont de punctele de vedere nefavorabile exprimate de Guvern și, prin adoptarea unor amendamente extrem de importante, a reușit să împiedice principalele argumente pentru care Guvernul se opunea acestei inițiative legislative, respectiv a eliminat inexistența unei limite de deținere din capitalul social, a introdus un prag de deținere de 5%, care, evident, elimină punctul de vedere exprimat de Guvern.

Al doilea punct de vedere este legat de art.II: nu se mai încalcă, prin eliminarea acestui art. II, principiul libertății contractuale.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Am înțeles.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Din acest punct de vedere, susținem...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

În urma adoptării amendamentelor de către comisie...

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Suntem de acord cu inițiativa.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

...și Guvernul este de acord.

Inițiatorul?

Domnul senator Marian, microfonul 6.

Domnul Ovidiu Marian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voiam să spun că, urmare a amendamentelor făcute de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, acceptăm aceste amendamente, considerăm că este un pas înainte și până la urmă veți vedea că în 2-3 ani vom ajunge totuși la eliminarea completă a acestui prag de deținere.

Consider că este un mare pas înainte și accept aceste amendamente.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Voiam să-i dau o șansă și domnului senator Mustățea să prezinte raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. Microfonul 7.

Domnul Vasile Mustățea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a hotărât, cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere, să adopte raport de admitere, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

Au transmis avize favorabile Consiliul Legislativ și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind primă Cameră sesizată.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul senator Marcu - microfonul - 3, apoi domnii senatori Urban și Țuțuianu.

Domnul Gheorghe Marcu:

Domnule președinte, Stimați colegi, După aprecierile care s-au făcut până acum, eu spun că nu trebuie să privim, în funcție de propunerea legislativă, dacă suntem progresiști sau conservatori, ci, mai degrabă, realiști, mai ales că piața de capital este foarte sensibilă, volatilă și poate ea dă acel pH al stării de sănătate a unei economii.

Acum mă refer la această propunere legislativă.

Ea vine, practic, să modifice art. 2861 și art. 2862 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Așa este.

În faza inițială, a fost semnată de un grup numeros de parlamentari, atât senatori, cât și deputați.

În urma dezbaterilor avute în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, a suferit profunde transformări, practic, ridicând pragul de la 1% la 5% privind cota de deținere a capitalului social, cât și dreptul de vot.

Noi știm foarte bine că Legea nr. 297 a fost elaborată în 2004 și a avut asistența experților de la Comisia Europeană și, în consecință, spun că această lege se încadrează și este în concordanță cu legislația europeană.

Pe de altă parte, SIF-urile, așa cum arată numele lor, sunt societăți de investiții financiare și alocă resursele bănești în investiții și, respectiv, în instrumente financiare.

Salariații SIF-urilor nu creează bunuri materiale, mașini, produse alimentare, ci pur și simplu acționează și sunt niște entități atipice, creionate ca urmare a unor legi speciale, și anume facem trimitere la Legea nr. 58/1991 și Legea nr. 133/1996.

Legea nr. 58/1991, când s-au înființat Fondul Proprietății de Stat și cele cinci Fonduri ale Proprietății Private, cu statutele, membrii consiliilor de administrație din cele cinci FPP-uri și, respectiv, FPS erau în subordinea Parlamentului și membrii consiliilor de administrație erau numiți de către Parlament.

Am impresia că aici se creează unele confuzii.

A venit Legea nr. 133/1996, când, în urma programului de privatizare în masă, cetățenii care au primit, în prima fază, acele carnete cu certificate de proprietate și, după aceea, titlu de proprietate își exprimau dorința de a depune aceste titluri de proprietate la societățile care au fost listate atunci și, respectiv, la SIF-uri.

Practic, în urma Legii nr. 133/1996, capitalul social al acestor cinci SIF-uri înseamnă însumarea tuturor titlurilor de proprietate și a carnetelor cetățenilor care și-au exprimat dorința de a deveni acționari.

Ca urmare a acestui lucru, dacă considerăm că acest capital al tuturor cetățenilor a însemnat însumarea tuturor acestor titluri de proprietate, putem spune că SIF-urile sunt societăți comerciale pe acțiuni, dar natura capitalului este privată sută la sută.

Întrebarea firească pe care mi-o pun acum:

Oare în cazul BCR, "Petrom", care s-au privatizat pe legi speciale, noi putem interveni acum în aceste societăți?

Răspunsul este foarte simplu: cel care decide, organul suprem într-o societate pe acțiuni, este adunarea generală a acționarilor, în funcție de competențele pe care le are - adunarea generală extraordinară sau ordinară.

Acum, cu referire la motivațiile care au stat, de fapt, la inițierea acestei propuneri legislative.

Colegul meu făcea prima dată trimitere la dreptul de a completa ordinea de zi a adunărilor generale.

Este simplu.

La aceste societăți, normal așa este, la aceste SIF-uri este disipat acționariatul.

În faza inițială, fiecare SIF avea în jur de 9 milioane de acționari.

Acum, ca urmare a tranzacționărilor la bursă, numărul acționarilor este în jur de 6 milioane, dar cunoaștem foarte bine că limita maximă de participare este de un procent.

Este foarte simplu ca cinci acționari care iau decizia de a completa în acea ședință ordinea de zi a adunării generale să o completeze, pentru că statutul permite, deci cinci acționari care au, împreună, cinci procente.

Referitor la convocarea adunării generale, este același prag, cinci procente, și iar vin cu răspunsul și spun că tot cinci acționari pot să solicite convocarea adunării generale, iar consiliul de administrație trebuie să respecte dorința acționarilor.

Dacă facem trimitere la modul de a desemna experți și a solicita instanței să desemneze experții privind modul de gestiune a acestor SIF-uri, așa este, dacă avem zece acționari, ei pot solicita acest lucru și instanța poate desemna experți să verifice modul în care sunt administrate aceste SIF-uri.

Pe de altă parte, colegul meu a făcut...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule Marcu, mă scuzați, v-aș ruga totuși să încercați să sintetizați argumentele, dacă se poate.

Vă rog frumos.

Domnul Gheorghe Marcu:

Da. În concluzie, vedeți că pe piața de capital sunt acționari care respectă legislația în domeniu și care au făcut aceste investiții având această limită de un procent și alții care au depășit această limită.

Prin această propunere legislativă, în opinia mea, legiferăm, practic, încălcarea legislației de către unele grupuri de interese, acele off-shore-uri din Insulele Virgine, Cipru și așa mai departe.

Practic, legalizăm încălcări de legislație, și atunci nu este corect și normal - noi reprezentăm aici toți acționarii, cele 6 milioane, sau poate alții reprezintă interesele altora - să legiferăm aceste încălcări ale legii.

Pe de altă parte, în cadrul comisiei noastre, noi am avut întâlniri cu operatori de pe piața de capital, cu membrii CNVM-ului, cu reprezentanții bursei, și toți susțin modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Avem Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în care sunt precizate - și trebuie să introducem în legislația primară - drepturile acționarilor.

Ca urmare a acestor motivații, dumneavoastră ați făcut trimitere la înțelepciune, eu fac trimitere la colegii care sunt în sală să înțeleagă, pentru că, prin pozițiile pe care noi le avem aici, nu suntem conservatori, ci vrem să facem această lege cât mai stabilă, să dezvoltăm piața de capital și să nu ne considerați conservatori.

Față de ceea ce am prezentat, eu susțin respingerea acestei inițiative.

Venim cu corecții și modificăm legea în ansamblu.

Avem deja circa zece amendamente să modificăm Legea nr. 297/2004 și, la două-trei săptămâni, tot timpul vom veni cu inițiative legislative.

Ca urmare a acestui fapt, eu solicit respingerea acestei propuneri legislative, ca să completăm Legea nr. 297/2004, să fie o lege fundamentală pe piața de capital din România.

Mulțumesc mult.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu mulțumesc domnului senator Marcu.

Stimați colegi, Am intenția să mă țin foarte strâns de regulament, pentru că avem extrem de multe proiecte pe ordinea de zi, și azi, și în perioada următoare, care riscă să fie adoptate tacit.

O să vă rog, în consecință, ca din partea fiecărui grup parlamentar să vorbească un reprezentant.

Sigur, potrivit regulamentului, cu acordul majorității senatorilor prezenți, se poate da cuvântul și unui al doilea.

Nu intenționez să merg până acolo, dar, vă rog, unul să exprime poziția grupului și, dacă mai dorește cineva să intervină, o să îl rog să se limiteze la un minut.

Din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul senator Urban. Microfonul 2.

Vă rog.

Domnul Iulian Urban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu este de contestat faptul că în 2004, atunci când legea a fost adoptată, a beneficiat de expertiza unor experți internaționali, însă, ca un element de drept comparat, la acest moment, România este singurul stat din Uniunea Europeană în care există un asemenea prag de deținere.

Mai mult de atât, din cauza acestui prag, societățile românești nu se pot lista pe burse internaționale, pentru că acolo nu este acceptată o asemenea limitare, astfel încât, dincolo de toate elementele care au fost cuprinse în prezentarea făcută de colegul antevorbitor, consider că acest prag de deținere, pe care noi acum nu facem decât să-l urcăm puțin la 5%, trebuie eliminat, și acest lucru se va întâmpla printr-o inițiativă legislativă pe care noi o pregătim și o vom depune în anul 2010.

Deci acesta este doar un pas pentru a intra într-o normalitate care există pe piețele financiare și de capital din toată Europa.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule Urban.

Domnul senator Gabriel Mutu.

Un minut, vă rog.

Domnul Gabriel Mutu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am ascultat argumentele colegului meu și înțeleg că a atins două puncte: primul, în sensul că la nivelul Uniunii Europene există țări care reglementează, practic, și impun limite de participare în cadrul societăților comerciale, lucru care este neadevărat.

Suntem singura țară din Uniunea Europeană care are aceste limitări, practic.

În al doilea rând, consider că se încalcă dreptul constituțional al acționarului de a deține acțiuni în cadrul societăților.

Practic, cum putem limita noi câte acțiuni să dețină această persoană în cadrul societăților comerciale?

În al treilea rând, discutăm de societăți comerciale private.

Cum am putea noi, ca Parlament, să...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Mutu, întrucât au mai fost prezentate argumentele, o să vă rog să le sintetizați și să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Gabriel Mutu:

Am sintetizat.

Practic, consider că este anormal ca Senatul României să impună o limitare în cadrul acestor societăți comerciale.

Dacă am avut până acum această limitare la pragul de 1%, categoric el ar trebui eliminat din lege.

Este un prim pas ca această limitare să fie ridicată la nivelul de 5% și, pe de altă parte, dacă merg pe principiul susținut de colegul meu, în sensul că am putea avea cinci acționari care să dețină 5% în cadrul acestor societăți, în momentul acela suntem acuzați de vot concertat și iar încălcăm legea.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Am înțeles, deci, că nu susțineți adoptarea proiectului.

Domnule senator Țuțuianu, microfonul 3.

Am rugămintea să ne înscriem într-un minut.

Vă rog.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș vrea să aduc câteva argumente împotriva acestei propuneri legislative.

În primul rând, aș vrea să observați că SIF-urile sunt o creație sui generis pentru piața de capital românească.

Toate societățile de investiții care s-au creat altfel decât prin transformarea fostelor FPP-uri nu au probleme cu pragul de deținere, deci acțiunile sunt liber transferabile, în condițiile pieței de capital.

Primul argument.

Al doilea argument.

Drepturile corporative despre care se vorbește aici pot fi exercitate, pentru că sunt drepturi ale unor minorități de acționari și maximumul este 10% din capitalul social, care poate propune și completarea ordinii de zi, și adoptarea altor măsuri în cadrul adunării generale.

În al treilea rând, piața de capital se poate dinamiza pe termen scurt, însă pe termen lung, eliminând acest număr mare de acționari, vom avea o situație inversă, o scădere a lichidității, adică a numărului de operațiuni de vânzare și cumpărare de acțiuni ale societăților de investiții financiare.

Dinamizarea pieței înseamnă să aducem pe piață actori noi, cum ar fi fondurile private de pensii, cum ar fi "Transelectrica" și așa mai departe.

Următoarea chestiune, referitoare la oportunitate.

Suntem într-o perioadă de criză - și acesta este, pentru mine, principalul argument - în care unii băieți deștepți și-au propus, pe prețuri mici, să dobândească pachete cât mai mari de acțiuni la aceste societăți de investiții financiare. Și, pentru cei care știu cum funcționează piața de capital, una dintre reguli este asta: să cumperi atunci când bat tunurile și să vinzi atunci când cântă viorile.

Noi suntem în situația în care bat tunurile.

Avem criză economică, criză politică și principalii perdanți din aceste activități vor fi cele 6 milioane de oameni care sunt acționari la SIF-uri.

O ultimă chestiune.

Se încalcă voința socială, pentru că, dacă avem adunări generale - ordinare, extraordinare - la aceste societăți, ele trebuie să ia decizia privind limitele de deținere.

Și, în sfârșit, v-aș ruga să fiți atenți la o chestiune legată de modul în care am procedat cu această propunere legislativă.

La Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în 22 septembrie 2009, au fost adoptate mai multe amendamente, cu majoritate de voturi.

Două dintre aceste amendamente nu le regăsesc în raportul comisiei de specialitate - Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital - nici măcar ca amendamente respinse.

Trag concluzia că distinșii noștri colegi ne-au ocolit încă o dată pe cei din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, care aveam un alt punct de vedere.

Erau amendamente care veneau să asigure controlul CNVM-ului asupra acestor dețineri de acțiuni.

Ca atare, întreb de ce nu le regăsim măcar ca amendamente care au fost supuse dezbaterii și respinse în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc domnului senator Țuțuianu.

Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, domnule Mustățea, poate vreți să faceți o precizare privind raportul și amendamentele.

Domnul Vasile Mustățea:

Scurt am să vă spun.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Foarte scurt.

Domnul Vasile Mustățea:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a transmis avizul la peste o lună de la data la care în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a fost analizată propunerea legislativă.

Acesta a fost motivul pentru care amendamentele transmise de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări nu au mai putut fi luate în considerare.

Au transmis avizul cu foarte mare întârziere.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnule senator Țuțuianu, microfonul 3.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu știu ce se întâmplă pe circuitul documentelor, dar eu vreau să vă spun că la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări am discutat în 22 septembrie 2009, iar raportul pe care îl avem de la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital poartă data de 4 noiembrie.

Deci eu vă rog respectuos pe toți să-i respectăm și pe unii, și pe alții și fac propunerea de retrimitere la comisie, pentru a se discuta și aceste amendamente.

Repet, sunt amendamente admise la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări cu majoritate de voturi.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule Țuțuianu, Vă spun, cu tot respectul, tuturor colegilor care au intervenit împotriva propunerii legislative, că Senatul este prima Cameră sesizată, deci ar mai fi timp de corectat.

Dumneavoastră însă ați făcut o propunere privind retrimiterea la comisie și eu o să supun la vot propunerea dumneavoastră de retrimitere la comisie.

Numai un moment, domnule Țuțuianu. (Discuții la masa prezidiului.)

Termenul de adoptare tacită este 2 decembrie.

Mă rog, e la limită.

Stimați colegi, A fost o propunere, o supun la vot și vă rog să hotărâți prin vot dacă vreți să retrimiteți la comisie... (Domnul senator Adrian Țuțuianu solicită cuvântul.)

Numai un moment, opriți votul.

Domnule Țuțuianu, vă rog. Microfonul 3.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Consultându-mă cu colegii mei și dat fiind riscul de adoptare tacită, îmi retrag această propunere.

Urmează să supunem la vot.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Am înțeles.

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, voi supune votului raportul comisiei, cu amendamentele admise.

Vă rog să votați raportul comisiei, cu amendamente admise.

Cu 45 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, nicio abținere, raportul cu amendamente a fost adoptat.

Supun la vot acum propunerea legislativă.

Vă rog să votați.

Cu 50 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă și nicio abținere, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital a fost adoptată.

Din sală:

Vă rugăm, liste!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Liste pentru grupurile parlamentare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 23:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro