Plen
Sittings of the Senate of November 11, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.153/20-11-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 11-11-2009 Printable version

Sittings of the Senate of November 11, 2009

26. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (L475/2009); (votul pe raport și votul final se vor relua într-o ședință viitoare)  
 
see bill no. L475/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 23 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Inițiatori, domnul senator Emilian Frâncu, Grupul parlamentar al PNL, și domnul deputat Amet Aledin, Grupul minorităților naționale.

Domnule senator Frâncu, microfonul 6.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este o propunere legislativă discutată cu cei din conducerea AGERPRES și cu sindicatele pe ramură.

Ea rezolvă, credem noi, probleme legate de organizarea AGERPRES, vacantarea funcției de director general, definirea personalului AGERPRES, clarificarea incompatibilităților și posibilitatea valorificării arhivei de fotografii a acestei instituții prestigioase.

O prevedere importantă constă în asimilarea personalului AGERPRES cu personalul din celelalte instituții publice de media, Societatea Română de Radio și Societatea Română de Televiziune, bucurându-se, în acest fel, de drepturi similare.

Toate rezervele prezentate de Guvern, care a dat, inițial, un aviz negativ, au fost rezolvate de Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă - mulțumesc pe această cale colegilor din această comisie -, astfel încât, în final, reprezentantul Guvernului, prezent la ședință, a fost de acord cu forma prezentată după adoptarea amendamentelor cu care noi am fost de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Perfect justificată și corectă, pe fond, inițiativa colegilor noștri.

Guvernul, în forma inițială depusă de colegii senatori, a venit cu o serie de amendamente, în mare majoritate preluate de comisia sesizată în fond.

Aș face precizarea - și ca observații la cele prezentate de domnul senator Frâncu - că punctul de vedere pe care sunt mandatat să-l prezint aici, în fața dumneavoastră, este că Guvernul nu-și însușește în integralitate raportul, considerând că nu s-au făcut acele corelări cu o lege recent adoptată și publicată în "Monitorul Oficial al României", Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Motiv pentru care Guvernul nu susține, chiar în forma amendată, inițiativa legislativă.

Sperăm din toată inima ca la Camera Deputaților, Cameră decizională, să existe o mai mare consultare între reprezentanții Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, inițiatori și colegii din comisia de specialitate, astfel încât să gândim un text care să stimuleze activitatea acestor salariați din cadrul Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul senator Bokor. Microfonul 7.

Domnul Bokor Tiberiu:

Domnule președinte, Stimați colegi, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ne-a transmis aviz negativ.

Pe parcursul dezbaterilor, membrii comisiei au formulat o serie de amendamente care au urmărit punerea de acord a textului propunerii legislative cu observațiile formulate atât în avizul Consiliului Legislativ, cât și în punctul de vedere al Guvernului.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a hotărât, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenți, să adopte un raport de admitere, cu amendamente.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator Bokor.

Există 7 amendamente admise și unul respins care figurează în anexa nr. 2.

Inițiatorul susține amendamentul respins?

Domnul senator Feldman.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi, Amendamentul meu se referea la o prevedere din cadrul inițiativei legislative, care, spre deosebire de situația de până în prezent, interzicea angajaților redacționali ai AGERPRES

colaborarea cu alte instituții mass-media.

Inițiatorul a propus să se accepte colaborarea.

Am arătat că AGERPRES are un statut cu totul aparte, este singura agenție de presă cu regim național, se bucură în totalitate de subvenție de la stat.

Întrebând conducerea agenției dacă a fost pusă vreodată în situația reducerii de personal, răspunsul a fost cel așteptat și pe care îl bănuiam: nu.

Întrebând conducerea agenției dacă s-a procedat la reduceri de salarii, răspunsul a fost același: nu.

În aceste condiții, am considerat că, din criterii de confidențialitate și loialitate pentru AGERPRES, este normal ca angajații să nu aibă dreptul să colaboreze cu alte organisme din mass-media.

În momentul de față însă, în fața dumneavoastră, stimați colegi, cu toate că sunt convins că punctul meu de vedere este pe deplin motivat din punct de vedere profesional, sunt în situația - ținând cont de criza economică cu care ne confruntăm, de dificultățile reale și semnificative cu care, aproape în totalitate, populația țării se confruntă - de a face pasul înapoi, de a-mi retrage amendamentul, în speranța că, într-un viitor cât mai apropiat, când lucrurile vor intra în normal, să pot reveni, la acea dată, cu un amendament care să îndrepte concesia pe care astăzi sunt dispus să o fac.

Ca atare, domnule președinte, stimați colegi, vă rog să luați notă că îmi retrag amendamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

La dezbateri generale mai dorește să intervină cineva?

Domnul senator Oprea. Microfonul 2.

Domnul Dumitru Oprea:

Aș avea o întrebare, deoarece introducerea este următoarea: "să beneficieze de drepturi, precum alte instituții unde sunt bani publici", de exemplu, drepturile salariale să fie ca la Societatea Română de Radio și la Societatea Română de Televiziune.

Acolo angajații au dreptul să presteze activități și la instituții concurente?

Din sală:

Nu!

Domnul Dumitru Oprea:

Inițiatorii...

Nu cred că cei care lucrează în AGERPRES au dat probe de lucruri incompatibile.

De exemplu, se cer foarte multe drepturi vizavi de participarea în conducerea altor instituții, cumul de funcții, colaborare cu alte instituții, apoi sporuri - de stabilitate, de confidențialitate, de mobilitate -, dar, în același timp, toate aceste lucruri contravin cu libertatea de legare de o instituție plătită cu bani publici.

Cred că, în condițiile acestea, întrebările mele sunt și ale altor colegi și cei în măsură ne pot da răspunsul acum.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Doriți, domnule secretar de stat Iliescu, să comentați?

După aceea, domnul senator Frâncu, inițiatorul.

Vă rog. Microfonul 9.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Dacă am înțeles bine, spiritul în care colegii noștri inițiatori au dorit să modifice această lege a fost unul de apropiere a condițiilor în care lucrează cei de la AGERPRES de condițiile în care lucrează cei din radio și din televiziune.

În fond, nu este deloc un lucru rău.

Repet, argumentul important pentru care Guvernul își menține în continuare rezerva, cu speranța că la Camera Deputaților se vor identifica soluții mai bune, este să suprapunem ceea ce înseamnă drepturile salariale cu recent asumata și aprobata Lege a salarizării unitare a bugetarilor, noi considerând că trebuie să intre aici și reprezentanții acestor instituții.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Frâncu, microfonul nr. 6.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Voiam să-i răspund colegului care mi-a adresat întrebarea.

Da, salariații din instituțiile publice de media beneficiază de posibilitatea de a lucra și în alte domenii.

Aici, mai mult, s-a făcut o restricție suplimentară, s-a spus "cu acordul conducerii", lucru care la celelalte două instituții nu este prevăzut.

În al doilea rând, toate sporurile de care făcea vorbire colegul meu erau stipulate în varianta inițială.

Comisia le-a eliminat pe toate și a egalizat drepturile celor din AGERPRES

cu drepturile salariaților celorlalte două instituții media.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Georgică Severin, microfonul 2.

Domnul Georgică Severin:

Am discutat în comisie destul de mult această problemă.

Ne-am întâlnit de mai multe ori atât cu inițiatorul, cât și cu conducerea AGERPRES și constat cu surprindere că un lucru asupra căruia am căzut de acord cu toții se regăsește în forma prezentată plenului.

Este vorba de instituirea "Zilei AGERPRES".

Dacă acceptăm așa ceva... (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Pe materialul pe care l-am primit eu figurează...

Vă cer scuze, atunci.

În ce am primit eu figurează "Ziua AGERPRES".

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Nu mai este în raportul final.

Stimați colegi, la dezbateri generale mai dorește să intervină cineva?

Dacă nu, supun la vot raportul, care este un raport de admitere, cu amendamente admise.

S-a renunțat la amendamentul respins.

Vă rog să votați. (Pe tabela de vot este înscris: 25 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 16 abțineri.)

Din păcate, raportul cu amendamente nu a întrunit decât 25 de voturi.

Supun la vot propunerea legislativă. (Domnul senator Fekete-Szabó András Levente solicită cuvântul.)

Vă rog, domnule senator Fekete. Microfonul 2.

Domnul Fekete-Szabó András Levente:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acum, haideți să vedem...

Mai sunt, oricum, câteva minute până la ora 13.00, dar, oricum, suntem 40 de oameni în sală.

Așa, nici măcar o lege ordinară nu are cum să treacă. 35 de voturi nu vor fi, unde nu este un consens total.

Suntem 40 în sală.

Nu se poate...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Stimați colegi, Eu înțeleg că intervenția este, de fapt, un apel pentru o propunere legislativă care a fost dezbătută, amendată, sprijinită în mare măsură și de Guvern, în speranța că la Camera Deputaților va fi îmbunătățită.

Haideți să încercăm să dăm un vot care să fie reprezentativ și legitim.

O să refac votul.

Vă informez respectuos că, dacă nu adoptăm și amendamentele, proiectul de lege este amputat și se afectează și consensul care s-a realizat cu reprezentanții Guvernului.

Deci supun la vot încă o dată raportul cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

27 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 15 abțineri.

Supun la vot propunerea legislativă, așa cum a fost ea inițial prezentată.

Vă rog să votați.

19 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 18 abțineri.

Propunerea legislativă nu a fost adoptată și urmează să meargă în procedură la Camera Deputaților.

Stimați colegi, Vă cer îngăduința să-mi permiteți să constat că suntem în dificultate chiar de a adopta decizii pe legile ordinare.

Cu șase minute înainte de încheierea ședinței, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc... (Discuții la masa prezidiului.)

O să reluăm votul...

Domnule senator Frâncu, vă rog să fiți atent puțin.

Votul pe propunerea dumneavoastră legislativă va fi reluat, pentru că nu aveam nici cvorumul minim de vot din voturile exprimate. (Discuții în sală.)

Vă rog frumos, dacă considerați... luați stenograma.

Dacă considerați că e incorect, faceți o plângere la Biroul permanent și eu sunt primul care voi fi de acord cu dumneavoastră. (Intervenție neinteligibilă din sală a domnului senator Radu Alexandru Feldman.)

Poftiți?

Vă rog, la microfon. Microfonul 2.

Vă rog.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Aveți dreptate în totalitate și îmi permit să semnalez colegilor care mai sunt dispuși să înregistreze o opinie că ne expunem unei situații foarte neplăcute.

Oricine verifică, pe lege ordinară sau pe lege organică, numărul voturilor cu care a trecut proiectul de lege va descoperi că, de fapt, noi nu eram în cvorum de ședință și ședința nu trebuia nici măcar să se țină, darămite să se voteze un proiect de lege.

Așa că, repet, aveți dreptate în totalitate.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și vă asigur că voi fi foarte atent și, dacă sunt asemenea situații, vom reface votul.

Mulțumesc foarte mult. (Doamna senator Doina Silistru solicită cuvântul.)

Doamna senator Silistru, dacă vreți totuși... Microfonul 3.

Doamna Doina Silistru:

Aș vrea să-i spun totuși domnului senator Radu Alexandru Feldman că numărul voturilor care se afișează, chiar dacă nu apar ca un cvorum de ședință..., probabil sunt și senatori care nu votează.

Din moment ce s-a strigat catalogul de două ori astăzi, eram în cvorum de ședință.

Acum s-a constatat că, într-adevăr, nu era cvorum, dar atunci când nu apare numărul de voturi, în ansamblu, pe tabel, asta nu înseamnă că nu au trecut legile.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult. (Domnul senator Radu Alexandru Feldman solicită cuvântul.)

Vă rog, drept la replică, domnul senator Radu Alexandru Feldman. Microfonul 2.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Nu vreau să angajăm o discuție, stimată doamnă senator, vreau să vă spun însă că, în final, proba prezenței fizice în sală a senatorilor este exprimată prin numărul voturilor care apar în stenogramă.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și vă propun să continuăm cu prima ocazie această discuție procedurală.

Domnul senator Moga, microfonul 4, vă rog.

Domnul Nicolae Moga:

Domnule președinte, dați-mi voie să urez tuturor colegilor succes în campania electorală!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Declar închise lucrările ședinței de astăzi a Senatului.

Vă mulțumesc pentru răbdare și colaborare.

Ședința s-a încheiat la ora 13.00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 1 décembre 2021, 14:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro