Plen
Sittings of the Senate of December 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.159/24-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-12-2009 Printable version

Sittings of the Senate of December 14, 2009

6. Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (L534/2009)
 
see bill no. L534/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local.

Stimați colegi, În legătură cu acest proiect de lege, o să vă rog să-mi permiteți, în două cuvinte, să vă explic situația în care ne aflăm.

Prin Decizia nr. 1.257/2009, Curtea Constituțională a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice este neconstituțională.

În decizia Curții Constituționale s-a precizat că, în timp ce Curtea Constituțională era sesizată cu această obiecție de neconstituționalitate, Guvernul, cu o zi înainte de adoptarea acestei decizii, a aprobat o nouă ordonanță de urgență, care anulează, într-adevăr, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, și a adoptat o altă ordonanță, care face obiectul dezbaterii noastre de azi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, al cărei text este identic cu textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, declarată de Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională.

În decizia pe care Curtea Constituțională a adoptat-o, se menționează și se subliniază că soluția aleasă de Guvern, de a emite, chiar în ziua premergătoare celei în care Curtea Constituțională urma să se pronunțe asupra constituționalității Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, o nouă ordonanță de urgență prin care abrogă ordonanța aprobată prin lege de către Parlament, dar preia integral conținutul acesteia, pune în discuție comportamentul constituțional de ordin legislativ al Executivului față de Parlament, și am înțeles că nu asta îi deranja foarte mult, dar, în cele din urmă, față de Curtea Constituțională.

Am dorit, stimați colegi, să fiți informați cât mai corect și mai detaliat asupra situației în care ne găsim.

Avem un raport al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, care este un raport de admitere, cu amendamente respinse.

Suntem primă Cameră sesizată.

Aș vrea întâi să solicit punctul de vedere al Guvernului, după care îl voi ruga pe domnul președinte Filip să ne prezinte raportul.

Din partea Guvernului - microfonul 10 -, domnule vicepreședinte Cristian Roman, vă rog.

Domnul Vasile Cristian Roman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Agenția Națională a Funcționarilor Publici susține aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 în forma adoptată de Guvern.

Considerăm că aprobarea acestei ordonanțe se impune din următoarele considerente:

  • necesitatea corectării, în regim de urgență, a unor deficiențe existente în procesul de aplicare a legislației în domeniul funcției publice, constatate în cadrul activității de monitorizare și control;
  • necesitatea imediată a creșterii mobilității și flexibilității carierei în cadrul corpului funcționarilor publici;
  • necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice și a îmbunătățirii actului managerial, în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare și reorganizării instituționale la nivelul administrației publice din România;
  • necesitatea reglementării cadrului legal care să asigure utilizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai bună monitorizare a performanței în activitatea managerială și o mai bună gestionare a resurselor publice, în vederea creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică.

Având în vedere aceste considerente, vă rugăm să aprobați prin lege această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc domnului vicepreședinte Cristian Roman.

Îl invit la microfon pe domnul senator Filip, pentru a ne prezenta raportul Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Microfonul 6, vă rog.

Domnul Petru Filip:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În ședința din 10 noiembrie anul curent, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a luat în discuție Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativteritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local, care, așa cum domnul președinte de ședință Meleșcanu a prezentat, este, într-adevăr, o continuare, ca obiect, ca subiect, de fapt, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, care a constituit subiectul unei dezbateri suficient de aprinse în plenul Senatului, și nu numai.

Sigur, acest proiect de lege, care se referă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, vine cu anumite modificări, pe anumite articole, care să coreleze mai bine ceea ce Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 prevedea.

De aceea, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dat un raport de admitere, cu majoritate de voturi, și cu patru amendamente respinse, amendamente propuse de domnul senator Nedelcu.

S-au primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, respectiv Comisia economică, industrii și servicii, și aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

Dacă se dorește o dezbatere mai amănunțită a unui subiect care, pe fond, a mai fost discutat, sigur că se poate face și acest lucru.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Domnule senator Günthner, din partea Grupului parlamentar al UDMR - microfonul 2 -, vă rog.

Domnul Günthner Tiberiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că la data întocmirii raportului, într-adevăr, noi nu am deținut decizia Curții Constituționale, care, după cum s-a spus aici, a declarat ca fiind neconstituțională Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 în întregime și ca domeniu de legiferare...

Deci s-a considerat că în acest domeniu Guvernul nu are competența să emită ordonanțe de urgență.

De asemenea, tot în această decizie se constată că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 preia integral prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009, deci este la fel de neconstituțională ca și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, și cred că, dincolo de niște interese, poate, meschine de partid sau politice, este important să luăm niște decizii serioase, în cunoștință de cauză, nu doar să ieșim pe posturi media cu Constituția, pe care o ținem la piept sau dormim cu ea și, în realitate, nu avem niciun respect față de ea.

De aceea, cred că în momentul în care există această decizie a Curții Constituționale, decizia noastră trebuie să fie clară.

Sigur, se mai pune o problemă.

Vorbim de o ordonanță de urgență care, timp de un an, și-a făcut efectul și, practic, au fost mii de persoane care și-au pierdut locul de muncă, au fost schimbate în baza ei.

Normal, poate că ar fi corect ca legea de respingere să cuprindă anumite prevederi pentru vindecarea acestor răni pe care le-a provocat această ordonanță de urgență.

Cred că aceasta este o lipsă a acestei hotărâri pe care o luăm, dar, în orice caz, având în vedere prevederile deciziei Curții Constituționale, cred că această ordonanță nu poate fi acceptată.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul senator Daea. (Domnul senator Cseke Attila Zoltán solicită cuvântul.)

După domnul senator Daea, domnul senator Cseke, în nume personal, pentru că din partea grupului a vorbit domnul senator Günthner.

Microfonul 4, vă rog.

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu cred că este inutil să mai discutăm dacă se încalcă Constituția, este însă important să atragem atenția acelora care persistă în această zonă extrem de periculoasă pentru actul legislativ, și îl rog, aici, în plenul Senatului, pe domnul secretar de stat, reprezentantul Guvernului, să ia act de voința legiuitorului și să nu stăruie în greșeală.

Altminteri, dacă aceasta se încalcă, înseamnă că nici noi nu mai trebuie să fim pe aici.

Este inadmisibil un asemenea comportament și dau clemența cuvenită și aprecierea cum se cuvine domnului președinte Filip, care nu a cunoscut decizia Curții Constituționale, pentru că, altminteri, nu trebuia să treacă un raport favorabil printr-o comisie permanentă a Senatului României.

Vă mulțumesc și v-aș sugera, domnule președinte, să trecem la vot fără echivoc împotriva unui act care este împotriva Constituției.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Attila Cseke, vă rog.

Microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Colegul meu, domnul senator Günthner, a exprimat punctul de vedere al grupului și eu m-aș referi doar la răbdarea pe care dumneavoastră ați avut-o, de a citi acest titlu foarte lung al ordonanței.

Dacă citim cu toții acest titlu, ne dăm seama, când ajungem la sfârșitul textului, că nu mai știm ce este la început.

Mi-am amintit și mi-am permis să vin la microfon, în nume personal, să vă spun că a rămas o anecdotă din perioada împăratului Iosif al II-lea, împărat habsburgic care, când semna un decret imperial, înainte de a trimite decretul în imperiu, îl trimitea jos, la portarul palatului, pentru a vedea dacă portarul înțelege textul acelui decret imperial.

Dacă decretul era înțeles de portar, atunci îi dădea drumul.

Cred că ar trebui să reflectăm și noi, azi, nu numai asupra titlului, dar și asupra conținutului actelor normative.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, Vreau să-i spun domnului senator Cseke, care vine numai cu precedente din Imperiul Habsburgic, că îl avem și noi pe regele Carol I, care întotdeauna când adopta o asemenea decizie spunea: "Dar ce cred sătenii din Dăbuleni?"..., pentru că tot suntem reprezentați la nivel senatorial aici.

Stimați colegi, Dacă nu mai sunt alte intervenții... (Domnul senator Vasile Nedelcu solicită cuvântul.)

Domnule senator Nedelcu, vă rog.

Microfonul 2.

Domnul Vasile Nedelcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, am și eu patru amendamente la acest proiect de lege și doream să specific un lucru care mie mi se pare foarte important, în sensul că, dacă decizia Curții Constituționale pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 a fost că aceasta este neconstituțională, vin acum și spun că nu mai este nevoie să-mi susțin cele patru amendamente, pentru că aceste amendamente tocmai anulau unele dintre deciziile Curții Constituționale.

Din această cauză, eu nu îmi mai susțin amendamentele pe care le-am propus și cred că, astăzi, Senatul ar trebui să dea o decizie hotărâtoare acestei practici abuzive a unui guvern care a abuzat, practic, de faptul că a avut, la începutul anului 2009, o majoritate și și-a creat o lege tocmai pentru a-și proteja interesele.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator Nedelcu.

M-ați ajutat și pe mine, pentru că urma să vă consult în legătură cu amendamentele respinse.

Având în vedere că nu se mai susțin, rămâne doar raportul elaborat de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, fără amendamente, care nu vor fi supuse la vot.

Îl invit la microfon pe domnul senator Oprea.

Microfonul 2, vă rog.

Domnul Dumitru Oprea:

Este foarte interesant cum se atacă unele grupuri că nu ar respecta legea, uitându-se că, în curtea dumnealor, colegii de la PSD fac lucrul acesta de mult timp.

Chiar astăzi, președintele PSD vine și spune că are un guvern pe care îl propune, nerespectând Constituția României, că dumnealui, de fapt, o face ca lider de partid.

În Constituție se spune foarte clar că Președintele României - și cel care a fost, și cel care este - are obligația să desemneze un premier.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Oprea, cu tot respectul, avem un proiect de lege aici...

Domnul Dumitru Oprea:

La proiectul de lege voiam să ajung.

Vă acuz pe toți cei care condamnați prezumția de vinovăție, pentru că președintele unei comisii, pe care dumneavoastră ați aprobat-o în plenul Senatului, a exprimat clar un punct de vedere.

De ce vă gândiți la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, când aceea are o judecată dată și există o decizie a Curții Constituționale, și vă adresați la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009?

Domnul senator Petru Filip a spus că s-a ținut cont de acele intervenții ale Curții Constituționale și acum noi am venit peste Curtea Constituțională, nu?

Senatul trece peste ceea ce a spus Curtea Constituțională, aplicând cu anticipație la o ordonanță ce nu a ajuns la Curtea Constituțională.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mărturisesc că sunt greu de urmărit argumentele.

Domnule senator Günthner, foarte scurt, vă rog.

Chestiunea este destul de clară.

Domnul Günthner Tiberiu:

Cred că domnul senator Oprea nu a înțeles.

În decizia Curții Constituționale se face referire la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 că ar prelua integral prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2009.

Deci decizia Curții Constituționale face referire, nu noi facem această referire.

Cred că nu a înțeles acest lucru.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă confirm, dacă m-ați fi ascultat, în expunerea mea spuneam că aceasta este o prevedere din decizia Curții Constituționale.

Referirea la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 nu este o considerație a mea.

Stimați colegi, Avem un raport favorabil al comisiei, raport însoțit de 4 amendamente care nu se mai susțin.

În consecință, voi fi obligat să supun la vot raportul comisiei și proiectul de lege într-un singur vot, repet, proiect de lege față de care Curtea Constituțională a manifestat un punct de vedere.

Vă rog respectuos să votați.

Raportul este de admitere, fără amendamente, și, odată cu el, dacă îl aprobăm, aprobăm și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Raportul favorabil nu a fost adoptat, întrunind doar 38 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă și o abținere.

În consecință, vă propun să...

Doriți liste?

Vă rog, liste pentru grupurile politice.

Ca urmare a acestei neadoptări a raportului de admitere, vă propun transformarea proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență într-un proiect de lege pentru respingerea ordonanței de urgență.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgență nu a fost adoptat, întrunind doar 49 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă și două abțineri.

Vă informez că mâine are termen de adoptare tacită.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 12:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro