Plen
Sittings of the Senate of December 8, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/18-12-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-12-2009 Printable version

Sittings of the Senate of December 8, 2009

5. Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 
see bill no. L643/2009 L645/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 3 din ordinea de zi este înscrisă aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea mai multor inițiative legislative.

Le voi lua pe rând, ca să vedem, potrivit procedurii pe care noi am acceptat-o, dacă se susțin.

Prima este Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.

Vă consult dacă se susține în plen.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Nu are cine să susțină!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Asta vreau să întreb, dacă se susține procedura de urgență.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Nu, nu se susține!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Dacă nu se susține, nu o putem supune votului dumneavoastră.

A doua este Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrația Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România, în scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci.

Vă consult dacă se susține în plen.

Nu se susține.

Nu este cazul să o supun votului dumneavoastră.

A treia este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Susține cineva procedura de urgență? Nu.

A patra este Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Dintre inițiatori dorește cineva să susțină? Nu.

A cincea este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Ca să scurtăm timpul, vă rog să luați notă de faptul că voi susține această propunere în calitate de coinițiator.

Supun votului dumneavoastră aprobarea procedurii de urgență.

Vă rog să votați.

Cu 56 de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere, a fost aprobată dezbaterea în procedură de urgență a acestei propuneri legislative.

A șasea este Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.

Vă consult dacă se susține procedura de urgență.

Domnul Raymond Luca (din sală):

Da!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Da.

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră dezbaterea în procedură de urgență a acestei propuneri legislative.

Vă rog să votați.

Cu 52 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri, dezbaterea în procedură de urgență a acestei propuneri legislative s-a aprobat.

A șaptea este Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Vă consult dacă se susține în plen propunerea pentru dezbaterea în procedură de urgență a inițiativei legislative.

Nu se susține.

Nu este cazul să o supun votului dumneavoastră.

A opta este Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Vă consult dacă se susține dezbaterea în procedură de urgență a propunerii legislative.

Nu se susține.

Nu este cazul să o supun votului dumneavoastră.

A noua este Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali.

Vă consult dacă inițiatorii susțin în plen dezbaterea în procedură de urgență a propunerii legislative.

Nu susțin.

A zecea este Propunerea legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor.

Vă consult dacă se susține în plen.

Nu se susține.

Nu este cazul să o supun votului dumneavoastră.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 2:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro