Plen
Sittings of the Senate of December 8, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/18-12-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-12-2009 Printable version

Sittings of the Senate of December 8, 2009

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația (L569/2009)
 
see bill no. L569/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la următorul punct din ordinea de zi.

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de către Camera Deputaților.

Din partea comisiei avem un raport de admitere, fără amendamente.

Este vorba despre un proiect de lege ordinară, iar Senatul este Cameră decizională.

Dau cuvântul domnului secretar de stat Iliescu.

Vă rog. Microfonul 10.

Domnul Valentin Adrian Iliescu - secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori!

Voi fi foarte scurt și voi susține cu câteva argumente necesitatea adoptării de către Senat a acestui act normativ.

Prezentul proiect de lege reglementează următoarele aspecte: prelungirea duratei de funcționare a secretariatului general al acestui program de cooperare de la 5 ani la 7 ani, prelungirea valabilității acordului de la 5 ani la 7 ani, amânarea evaluării generale, aceasta urmând a fi finalizată înainte de cel de-al patrulea an academic de funcționare, păstrarea textului acordului revizuit de către depozitar.

Scopul acestui act normativ este ca acordul să se revizuiască în vederea prelungirii perioadei de valabilitate cu doi ani, încheindu-se, astfel, la finele anului universitar 2010-2011, urmând a fi înlocuit de un program identic sau similar.

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înființarea unor organisme noi sau de extinderea competențelor celor deja existente.

Cheltuielile pentru anul 2009 vor fi acoperite integral de la bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, iar în anii următori cheltuielile vor fi acoperite din același buget.

Ținând cont și de punctul de vedere al comisiei de specialitate, însușit în unanimitate de către doamnele și domnii senatori, vă adresez dumneavoastră rugămintea de a vota acest proiect de lege.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului senator Mihail Hărdău, pentru a ne prezenta raportul comisiei.

Vă rog. Microfonul 7.

Domnul Mihail Hărdău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru acceptarea acordului dintre țările din Europa Centrală care să reglementeze cooperarea în domeniul învățământului superior pentru o perioadă suplimentară de încă doi ani.

Avem adoptat în unanimitate un raport de admitere.

Menționez că avem avize favorabile de la Comisia pentru politică externă și de la Consiliul Legislativ.

Legea se încadrează în categoria legilor ordinare, Senatul fiind Cameră decizională.

Vă rugăm să fiți de acord cu acest proiect de lege.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte Hărdău.

Vă consult dacă sunt intervenții la dezbateri generale.

Doamna senator Andronescu, vă rog.

Microfonul 4.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am venit în fața dumneavoastră cu rugămintea de a susține prin vot continuarea acestui program european.

Anual, mulți studenți și cadre didactice pleacă în schimburi de bune practici educaționale.

Rezultatele pe care le-am obținut sunt mai mult decât încurajatoare, de aceea vă adresez încă o dată rugămintea să votați proiectul de lege prin care se continuă acest program.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Mai sunt intervenții la dezbateri generale?

Nu este cazul.

Stimați colegi, avem un raport al comisiei, fără amendamente.

Punctul de vedere al Guvernului este favorabil.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 64 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 décembre 2021, 3:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro