Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/13-05-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 03-05-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2010

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 495/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Procedură de urgență. Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimate doamne și domni deputați,

În cadrul Comisiilor de sănătate și muncă ale Camerei Deputaților acestei inițiative legislative i-au fost aduse amendamente care au fost însușite și agreate de către Ministerul Sănătății.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez rugămintea de a aproba inițiativa legislativă în baza raportului comun de admitere prezentat de către comisiile de fond.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Punctul de vedere al comisiilor. A existat un raport comun de înlocuire. Doamna președinte Nassar, vă rog.

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, doamna președinte.

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială, precum și Comisiei pentru sănătate și familie, în vederea întocmirii unui nou raport.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării condițiilor pentru ocuparea funcției de manager al spitalului, completării cauzelor pentru încetarea contractului de management și introducerii posibilității pentru managerii spitalelor care au pregătire medicală, de a desfășura și activități medicale.

Comisia pentru muncă și protecție socială a rediscutat proiectul de lege în ședința din 8 aprilie, iar în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de înlocuire asupra proiectului de lege, cu amendamente.

De asemenea, Comisia pentru sănătate și familie a rediscutat proiectul în ședința din 20 aprilie și, de asemenea, cu unanimitate de voturi, s-a întocmit un raport de înlocuire asupra proiectului de lege, cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

Proiectul a fost adoptat și de către Senat, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, cele două comisii propun adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, după cum urmează.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Proiectul de lege este de importanță deosebită, privind organizarea sănătății în România. Este foarte bună ideea de a trece Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății.

De asemenea, condițiile necesare pentru a îndeplini funcția de manager de spital sunt mult îmbunătățite. Ideea și posibilitatea ca managerii de spitale care să poată desfășura activități medicale este, de asemenea, de bun augur pentru medicina românească.

Grupul parlamentar al PSD+PC susține acest proiect de lege cu amendamentele care s-au adoptat în cele două comisii.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea Grupului parlamentar al PDL, domnul deputat Petru Movilă.

Domnul Petru Movilă:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Retrimiterea acestui proiect la comisie acum două săptămâni se constată că a fost un lucru bun, pentru că amendamentele adoptate fac ca acest proiect de lege să fie mai bun decât cel prezentat în forma inițială, drept pentru care Grupul PDL susține acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Din partea Grupului parlamentar PNL, vă rog.

Domnul Horia Cristian:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PNL susține această inițiativă legislativă, care aduce unele clarificări privind modul de selecție a managerilor de spitale.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare nu sunt. Prin urmare, intrăm în dezbaterea raportului.

Titlul legii. La punctul 1: "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății."

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 6 este și un amendament respins. Dorește cineva să-l susțină? Nu.

Dacă sunt alte observații la punctul 6? Nu. Adoptat.

Punctul 7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 8. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 9. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 10. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 11. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 12. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 13. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 14. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru sesiunea de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 14 december 2019, 20:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro