Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 15-12-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" (PL-x 156/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 156/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării.

Procedură de urgență.

Vă rog, punctul de vedere al ministerului.

Domnule secretar de stat, vă rog. Marin Anton.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, doamnă președinte

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere necesitatea creării unor condiții reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona Delta Dunării și ținând cont de nivelul actual de valorificare a potențialului economic din perimetrul Biosferei, a fost necesară adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activităților economice tradiționale din Delta Dunării, prin modificarea sau completarea unor acte normative, astfel încât să se asigure: 1. fiscalizarea corectă a produselor obținute din pescuit prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, în sensul armonizării acestuia cu normele europene referitoare la prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat; 2. optimizarea exploatării resurselor acvatice în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse și a protecției ecosistemelor naturale; 3. conservarea și stimularea ocupațiilor tradiționale în Deltă prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive și valorificarea resurselor naturale în condiții de eficiență; 4. îmbunătățirea mecanismului de corectare a veniturilor bugetelor locale ale comunităților în zona Delta Dunării prin valorificarea potențialului acestor comunități de a genera venituri din activitatea economică.

Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea și completarea unor acte normative în vigoare, respectiv, modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996, modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea rezervației Biosferei Delta Dunării și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Vă rog să fiți de acord cu acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Vasile Gherasim:

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării. Se preconizează modificarea Ordonanței nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în localități din Munții Apuseni și rezervația Biosferei Delta Dunării, republicată, cu modificările ulterioare, precum și modificarea și completarea Legii nr.82 privind reconstituirea rezervației Delta Dunării, cu modificările ulterioare.

la întocmirea prezentului raport, am avut aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, de asemenea favorabil, și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr.21/263.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

În conformitate cu prevederile art.61-63 prin Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au examinat proiectul în ședința din 8 noiembrie 2011 și membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice în 29 noiembrie 2011.

La dezbateri au fost prezenți 26 de deputați din totalul celor 28 la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 27 de deputați din 28 la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

La dezbateri au participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art.54 și reprezentanții ministerului, reprezentat de Cristian Apostol, secretar de stat la Ministerul Mediului.

Proiectul face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au aprobat cu majoritate de voturi susținerea acestui proiect.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, domnul Popa.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Mie îmi pare rău, sper că n-a plecat de tot doamna Sulfina Barbu, pentru că voiam să văd și punctul domniei sale de vedere, având în vedere faptul că are calitatea de deputat verde.

Eu vreau să spun că introducerea vânătorii, chiar așa "reglementată rațional", așa cum spune domnul deputat Gherasim în amendamentul său, este o mare eroare.

Argumentele principale împotriva acestui amendament sunt următoarele. Vânătoarea este o activitate cu impact deosebit de negativ în rezervație, mai ales din cauza faptului că nu se poate controla, specii de păsări protejate care au fost împușcate în zone strict protejate.

Sintagma "vânătoare rațional reglementată" nu înseamnă nimic concret. Cine o reglementează și în ce formă? Pe ce bază se face o asemenea reglementare? Pe plângerile localnicilor? Eu nu cred că există asemenea plângeri. Care sunt limitele reglementării și cum se poate evita impactul negativ în zonele strict protejate?

De asemenea, se poate remarca faptul că acest amendament a fost inclus la articolul privind valorificarea resurselor naturale în domeniul public, și nu într-un articol separat, ceea ce înseamnă că această vânătoare, așa-zis strict reglementată, nu e pentru protecția locuitorilor, așa cum susține autorul amendamentului.

Legea nr.136 din 5 iulie 2011, deci recent, a interzis vânătoarea în spațiul rezervației Delta Dunării. După nici o jumătate de an, Camera Deputaților va aproba reintroducerea ei? Acest lucru denotă inconsecvența legislativă și ne poate duce la tot felul de presupuneri.

De asemenea, înființarea Colegiului coordonator al rezervației Biosferei Delta Dunării, în noua structură, cu reprezentanți numiți politic, în contextul în care Legea de funcționare a Deltei Dunării, cu completările și modificările ulterioare, prevede deja o schemă și așa aglomerată de structuri de conducere și reprezentare la nivelul rezervației Biosferei Delta Dunării, naște tot felul de semne de întrebare privind obiectivitatea acestui consiliu.

Aș putea să mă refer și la restrângerea ariei de acțiune a planului de management al rezervației asupra așa numitor zone de habitat. Sunt multe semne de întrebare privind acest amendament.

Eu vreau să vă spun un lucru. Un lucru care denotă inconsecvența celor care se pretind protectori ai naturii și ai mediului. Tot felul de reglementări care interzic pescuitul în scop comercial, dar permit pescuitul în scop sportiv, în anumite perioade de înmulțire a peștelui, de prohibiție, precum și această acțiune de vânătoare, de fapt, dăunează efectiv înmulțirii speciei. Pentru că se știe un singur lucru și asta îl cunosc toți cei care au legătură cu mediul.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Am să vă rog să încheiați.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Zgomotul în perioadele de înmulțire este un factor perturbator în înmulțirea speciei.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult, domnule deputat.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Avram.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Propun reîntoarcerea la comisie a acestei legi.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Am înțeles. În regulă.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Deci propunerea mea este reîntoarcerea la comisie a acestei legi. Vă rog s-o supuneți la vot.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Avram:

Stimați colegi,

Proiectul legislativ ține cont de faptul că Delta Dunării este o Deltă locuită și de aceea interesele locuitorilor și ale administrației locale trebuie că concorde cu cele ale autorităților de mediu.

De aceea, vă propun ca acest proiect legislativ să treacă la vot și să fie supus astăzi votului final.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat Uioreanu.

Domnul Horea-Dorin Uioreanu:

În primul rând, noi am cerut, Partidului Național Liberal, întoarcerea la comisie, o mai motivez și eu încă o dată.

La Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, nu știu cu ce interes, cineva, nu dau nume, deși cunosc persoana, a introdus un amendament care, de fapt, deschide din nou vânătoarea într-o zonă protejată. Nu putem discuta de Delta Dunării ca rezervație discutând numai de parcele care sunt rezervate și alte parcele, ca niște domni, prin niște modificări legislative, să poată face vânătoare.

Vânatul, de fapt, fauna și flora de acolo sunt în totalitate protejate. Ceea ce doresc cei care au introdus acel amendament este practic continuarea braconajului și a distrugerii faunei și florei în Delta Dunării.

Vă mulțumesc.

Cer întoarcerea la comisie.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat Korodi, vă rog.

Imediat după aceea supun la vot propunerea de reîntoarcere la comisie.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Este întotdeauna foarte benefic dacă asupra rezervației biosferei Delta Dunării este o atenție specială și legiuitorul dorește să aducă reglementări care să facă ordine și să fie în beneficiul oamenilor și al naturii din Delta Dunării.

Cu privire la vânătoare, întotdeauna observăm că din jumătate în jumătate de an vin modificări și inițiative proprii ale colegilor, care permanent deschid porțile și lasă ca această activitate care tocmai în biosfera Delta Dunării n-ar trebui să se întâmple, numai în scopuri sanitar-veterinare să se întâmple, nu pentru scopuri sportive.

Din cauza aceasta, personal nu pot să fiu de acord cu adoptarea unui amendament care să lase o poartă deschisă și să lase numai la decizia unor structuri locale, care, a demonstrat istoria, permanent au fost pro vânătoarea, cu vânători din Italia și din alte țări și care au făcut ravagii și au afectat foarte mult biosfera Delta Dunării.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intrăm. domnul Ovidiu Ganț.

E procedură de urgență, s-a vorbit din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Stimată doamnă președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege are un impact extrem de important asupra vieții oamenilor din Deltă. Mulți dintre aceștia sunt cetățeni aparținând minorităților naționale cu o veche tradiție în zonă.

În consecință, nu se poate bucura acest proiect de sprijinul grupului nostru parlamentar decât în măsura în care viziunea noastră asupra unui aspect de detaliu, dar foarte important, este acceptată.

În consecință, grupul nostru va vota împotriva acestui proiect de lege, dacă amendamentul pe care-l propunem nu va fi acceptat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră întâi propunerea de a merge înapoi la comisie acest proiect de lege, pentru un raport suplimentar.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Este propunerea PSD și PNL.

Votul este deschis, vă rog să votați.

57 de voturi pentru, 103 împotrivă, 7 abțineri.

Intrăm în dezbaterea amendamentelor admise. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Deltei Dunării.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 3 și 4. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă rog.

Domnul Miron Ignat:

Doamnă președinte,

La punctul 1 eu am un amendament.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog.

Domnul Miron Ignat:

Stimați colegi,

Cunosc foarte bine condițiile de viață, de muncă și de trai al populației din localitățile din Delta Dunării și în mod deosebit ale celor care locuiesc în localitățile dintre Brațele Sulina, Sfântu Gheorghe și Chilia. Acest teritoriu este administrat de administrația Biosferei Delta Dunării. Locuitorii din această zonă, conform Legii nr.192, art.76, beneficiau de anumite facilități și aceste facilități au fost nerecunoscute prin noua ordonanță.

De aceea, vă propun un amendament care să sune în felul următor: "Persoanele fizice cu domiciliul în localitățile din administrația Biosferei Delta Dunării au dreptul de a pescui pentru consumul familial, cu unelte proprii constând din lansete, undițe și maximum două vintire, în baza unui permis nominal obținut de către respectiva persoană fizică, în condițiile legii, fără plata vreunei taxe."

Solicit ca acest amendament să fie supus la vot și votat pentru.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Supun la vot acest amendament.

Votul este deschis.

Voturi pentru? 162 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Vă rog frumos să faceți liniște în sală, că n-aude doamna Aura Vasile, vă rog frumos.

Dacă sunt alte observații la punctele 3, 4, 5.

Mai aveți...

Domnul Miron Ignat:

Doamnă președinte,

Aș vrea să mulțumesc colegilor care au votat pentru și voi transmite locuitorilor din Delta Dunării...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, pe cuvântul nostru dacă nu ne ajutați dacă nu interveneați... haideți că mulțumim după aceea.

Domnul Miron Ignat:

...să transmit locuitorilor din Delta Dunării că acest amendament a fost votat.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 6, observații?

Vorbim de procedură, domnule Popa.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Nu pe procedură, doamnă președinte.

Întrucât nu s-a distribuit raportul, nu știu exact la ce punct a fost amendamentul meu respins. Însă vreau să vă spun că în discuția în comisii, deși amendamentul a fost respins pentru că s-a discutat un pic după, acest amendament care prevede structura consiliului consultativ a fost acceptat de toți membrii comisiei, aproape în unanimitate și el prevede includerea în consiliul consultativ a măcar unui reprezentant al administrației publice locale, ales dintre primarii care au localitățile în Deltă, și măcar a unui reprezentant al celor care au activități în Delta Dunării.

Deci vreau să vă spun că în vechiul consiliu consultativ toți primarii, indiferent de culoarea lor politică, erau reprezentați. Consiliul consultativ are mai mult, așa cum îl denumește și numele, un rol de informare și nu înțelegem de ce majoritatea în proiectul inițial a exclus primarii, mai ales că marea majoritate a acestor primari sunt membri ai Partidului Democrat Liberal, și de ce au fost excluși măcar de la posibilitatea de a fi informați și a avea un punct de vedere în ceea ce privește reglementarea...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervențiile pe procedură sunt de maximum două minute. Dumneavoastră ați depășit cu mult acest termen.

Punctul 6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 7 și punctul 8, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne la votul final.

Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Doamnă președinte,

Știu că sunteți grăbită. Dar colegul meu a supus votului un amendament din raport, neștiind care e punctul pentru că nu s-a difuzat raportul. trebuia să-l supuneți votului. E o chestiune... știți cum e? În acest Parlament, în momentul de față, singura regulă este că nu respectăm nicio regulă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu, dar stați puțin, domnule președinte, că suntem în următoarea situație: faptul că...

Domnul Victor Paul Dobre:

s-a propus un amendament, doamnă președinte, și dumneavoastră nu țineți cont. Un amendament care e în raport.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Care amendament, domnule Dobre?

Domnul Victor Paul Dobre:

Ceea ce a prezentat domnul deputat Popa.

Doamna Roberta Alma Anastase:

La ce poziție, domnule deputat Popa?

Domnul Victor Paul Dobre:

Păi dumneavoastră știți, că aveți raportul. Noi nu-l avem.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Deci, acest raport este distribuit acum două săptămâni. Este și pe site. Atâta timp cât nu știm să ne urmărim propriile rapoarte și amendamentele respinse, mi se pare absolut necolegial numai să venim la microfon și să povestim despre niște amendamente.

Domnul Victor Paul Dobre:

Doamnă președinte, nici dumneavoastră nu aveți raportul?

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Am trecut de acel proiect.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 11 december 2019, 4:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro