Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/02-03-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 21-02-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2012

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda și în administrarea consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj (PL-x 543/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 543/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

29. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj.

Dacă din partea inițiatorilor există dorința de a interveni? Nu.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Tanczos Barna:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de lege propune transmiterea unei suprafețe de teren de 27,12 hectare din proprietatea statului în administrarea municipiului Turda. Transmiterea se face prin derogare de la prevederile art.31 alin.(3) din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea ASAS, potrivit căruia terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare de drept public sunt inalineabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art.6 alin.(3).

Având în vedere că această prevedere se respectă, Guvernul susține adoptarea cu amendamente a propunerii legislative. Amendamentul s-a discutat în comisie și a fost acceptat, s-a referit la schimbarea sintagmei "din proprietatea statului român" cu sintagma "din domeniul public al statului român", s-a precizat inclusiv faptul că destinația terenului nu poate fi schimbată.

Drept urmare, punctul de vedere al Guvernului este cel de susținere a adoptării cu amendamente, a prezentului act normativ.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Mircia Giurgiu, după ce este raportul comisiei prezentat.

Vă rog, domnule secretar Andronache.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege amintit mai înainte. Cu privire la acest proiect de lege, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, iar Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susține adoptarea acestei inițiative.

Comisia pentru administrație publică a dat un aviz favorabil.

De asemenea, Comisia pentru învățământ a avizat favorabil proiectul de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât să propună Camerei Deputaților, împreună cu membrii comisiei sesizate alături de Comisia juridică, respectiv Comisia pentru agricultură, să supună spre dezbatere și adoptare raportul asupra proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt...

Vă rog, domnule deputat Giurgiu.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Am depus acest proiect de lege împreună cu mai mulți colegi parlamentari din județul Cluj. E vorba de sprijin pentru Primăria Turda, unde s-au investit peste 5 milioane de euro fonduri europene pentru salina de la Turda și unde se va dezvolta această stațiune turistică.

Sper ca prin votarea acestui proiect să ajutăm autoritățile publice locale să se dezvolte, așa cum de fapt s-a reușit și prin obținerea acelei sume din fondurile europene.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci, intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Punctul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 4. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 5. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 6. Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 7. Nu sunt observații. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 28 january 2020, 9:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro