Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/02-03-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 21-02-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2012

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul (PL-x 427/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 427/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Da. Intrăm în ordinea de zi de astăzi.

Avem poziția 22 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cuvântul cineva?

Domnul Călian, vă rog.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Vă vorbesc în calitate de inițiator al acestui proiect de lege.

Prezenta inițiativă legislativă rezultă din faptul că, în momentul de față, semnalăm existența în țară a unor cluburi sportive cu caracter polisportiv puternice și de tradiție, cum ar fi cluburile sportive: Dinamo, Steaua, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova și alte cluburi, cu mai multe secții, care, prin aplicarea strictă a art.31 alin.(2) din Legea nr.69/2000 în forma actuală, s-ar fărâmița prin desprinderea acelor secții care ar dori să dobândească statutul de profesionism.

Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă, ceea ce exclude din start promovarea celorlalte discipline sportive, care ar trebui să fie organizate într-o entitate profesională care să le reprezinte interesele în relațiile cu statul, mas-media, sponsorii, agenții de promovare ș.a.m.d.

Prin prezenta inițiativă legislativă, cluburile sportive cu caracter polisportiv vor figura ca societăți sportive comerciale pe acțiuni și cărora li se va aplica statutul juridic al societăților comerciale cu particularitățile Legii nr.69/2000.

Astfel spus, România trebuie să ia exemplul altor țări, precum Spania, Germania, Turcia, Italia, unde cluburile sportive dețin, pe lângă echipele de fotbal, și echipe de volei, handbal, baschet și au reprezentare în sporturile individuale.

Prin modificarea acestei legi, oferim șansa promovării și altor sporturi mai puțin cunoscute, dar care încep să prindă contur, cel mai bun marketing sportiv rămânând un nume sonor ce poate fi regăsit doar într-un club sportiv profesionist, de tradiție.

De asemenea, odată cu trecerea la profesionism, cluburile cu mai multe secții sportive vor putea să-și continue activitatea cu secțiile existente în cadrul clubului profesionist.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Doamna Doina Ofelia Melinte (președintele Autorității Naționale pentru Tineret și Sport):

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Guvernul susține propunerea legislativă, luând în considerare că se modifică alin.(2) din art.31.

Astfel, Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative sub rezerva însușirii propunerii de la alin.(2): "Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive."

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, domnul deputat Kötő, vă rog.

Domnul Kötő Iosif:

Doamnă președinte,

Onorată asistență,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul.

Pentru întocmirea raportului a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, avizul Consiliului legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.31 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a permite cluburilor sportive profesioniste să se organizeze pe mai multe discipline sportive, nu doar una singură, așa cum este în prezent.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în calitate de primă Cameră sesizată în ședința din 14 iunie 2011.

În urma dezbaterii în ședințele din 8 februarie și 7 iunie și 14 noiembrie 2011, comisia a propus cu 15 voturi pentru, trei voturi împotrivă și două abțineri adoptarea proiectului de lege cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt, atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise de comisie.

Titlul legii: Lege pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

Urmează votul final pentru acest proiect.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 18 january 2020, 13:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro