Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/27-04-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 18-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2012

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (PL-x 202/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 202/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul proiect de lege este cel de la punctul 13, care vizează aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Din partea Guvernului? Domnul ministru, secretar de stat Cristian Irimie. Domnule ministru aveți cuvântul.

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Guvernul susține raportul Comisiei pentru sănătate și familie.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnule coleg, raportul. Domnul deputat Ghiță-Eftemie, din partea Comisiei pentru sănătate și familie. Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Stelian Ghiță-Eftemie:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu Adresa nr.202 din 26 aprilie 2011, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată în fond, în conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, adoptat de către Senat în ședința din 20 aprilie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, precum și punctul de vedere al Ministerului Sănătății din 12 martie 2012.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului, urmărind acordarea dreptului de practică limitată absolvenților cu diplomă de licență ai Facultății de medicină, începând cu promoția 2005, care nu au promovat examenul de rezidențiat.

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în ședința din 20 martie 2012.

La lucrările comisiei au participat 9 dintre cei 17 membri ai ei.

Din partea Ministerului Sănătății a participat, în calitate de invitat, domnul Cristian-Anton Irimie, secretar de stat.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Trecem la dezbaterea inițiativei legislative.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei sesizate în fond, cu amendamentele admise.

Dacă la nr.crt.1 sunt observații?

La nr.crt.2?

La nr.crt.3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Nu avem.

Dezbaterea s-a finalizat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 28 septembre 2022, 9:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro