You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 05-03-2013

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2013

253. Aprobarea prelungirii programului de lucru.  

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Vă cer permisiunea să mai votăm doar 2 legi organice, ca să putem să încheiem Capitolul de legi organice.

Colegii, dacă sunt de acord toți? Da? Vă supun la vot continuarea pentru aceste proiecte, 101 și 102 de pe lista de vot final.

Supun la vot, continuarea programului până la finalizarea la punctul 103.

Să înceapă votul. 235 de voturi pentru, 3 abțineri, 6 voturi împotrivă.