Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 4, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.158/16-12-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 04-12-2013 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 4, 2013

6. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), situația privind acțiunile multianuale și programele anuale din fonduri externe nerambursabile. (rămas pentru votul final)

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, situația privind acțiunile multianuale și programul anual de fonduri externe nerambursabile.

Pe raport, domnule președinte, aveți cuvântul.

Din partea comisiilor economice și a Comisiei pentru tehnologia informațiilor, cine prezintă raportul?

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin Marinescu (președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicație este autoritate publică autonomă și pune în aplicare politica națională în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, inclusiv prin reglementarea pieței.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură integral din venituri proprii, iar sumele încasate se rețin, cu titlu permanent, la dispoziția instituției.

Veniturile totale previzionate în anul 2013 sunt în sumă de 239.332 mii lei și înregistrează o creștere față de anul 2012.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul de buget pe anul 2013 sunt în sumă de 340.640 mii lei, din care 21,56% - cheltuieli de personal, 16,08% - cheltuieli cu bunuri și servicii, 36,51% - cheltuieli de capital; restul, de 25%, reprezintă cheltuieli privind rambursările de credite, dobânzi, transferuri și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Fundamentarea cheltuielilor s-a realizat luându-se în considerare contextul macroeconomic actual, legislația fiscal-bugetară în vigoare, precum și obiectivele proprii cuprinse în planul de acțiuni pentru anul 2013.

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Supun spre aprobarea dumneavoastră bugetul ANCOM.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiilor reunite, domnul senator Lucian Iliescu, da? Dacă nu greșesc. Domnule senator, aveți cuvântul. Să nu fac vreo greșeală.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Iliescu:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

E vorba de un raport comun al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și al Comisiei economică, industrii și servicii din Senat, care au fost sesizate pentru dezbaterea acestui proiect.

Ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare prin care se prevede în art.8 că se autorizează ANCOM să achite, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2013, către Societatea Națională a Radiocomunicațiilor SA suma de 35.292.547 lei reprezentând valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvențe radio.

Proiectul bugetului a fost reexaminat de către cele două comisii și a fost adoptat cu unanimitatea de voturi ale membrilor prezenți, raportul comun înlocuitor, pe care-l supunem pentru dezbaterea și aprobarea plenului celor două Camere.

Vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Dați-mi voie să vă citesc Proiectul de Hotărâre.

Dacă sunt intervenții, în primul rând? Nu sunt. Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă la titlul proiectului aveți obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Art.1.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Art.2.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Art.3.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Anexa nr.1.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobată.

Anexa nr.2.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobată.

Atunci, proiectul de hotărâre merge la votul final.

Bun.

7, 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi, nu este nimeni, deocamdată, de la instituția respectivă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 29 janvier 2020, 14:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro