Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.167/24-12-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 17-12-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2013

23. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company (PL-x 424/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 424/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Următorul, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company (PL-x 424/2013).

Conform art.115 din Regulamentul nostru, o dezbatem în procedură de urgență.

Guvernul României, domnule ministru Popa, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Popa Stan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Este vorba despre Proiectul de Lege care stabilește unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce, rezultate din contractul de vânzare-cumpărare acțiuni încheiat între AVAS și Automobile Craiova, operațiune care se desfășoară printr-un mecanism adoptat prin acest proiect de act normativ, mecanism care a făcut obiectul negocierilor recente între parteneri, respectiv AVAS și firma Ford.

Acest mecanism consfințește, de altfel, și creează posibilitățile, premisele monitorizării, încheierii monitorizării contractului de privatizare și, pe această cale, prezența pe mai departe, în eșichierul economic al României, a unui investitor strategic, așa cum este firma Ford.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule ministru.

Comisia raportoare, Comisia pentru buget.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat favorabil, cu amendamente admise, actul normativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea unui mecanism de compensare parțială, respectiv de redecontare a unor creanțe reciproce între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, pe de o parte, și Ford Capital B.V., Ford Motor Company și Ford România SA, pe de altă parte, printr-un Act adițional la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat în 12 septembrie 2007.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat în ședința din 9 decembrie 2013.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei propun, cu majoritate de voturi, supunerea spre dezbatere și adoptare a plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamente admise, prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul deputat Tinel Gheorghe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Eu o să am o intervenție foarte scurtă. O să întreb Guvernul și o să întreb și majoritatea: de ce îl aprobați prin lege?

De ce, dacă negocierile sunt între Guvern și Ford... de ce nu-l aprobați printr-o hotărâre de guvern? De ce vă trebuie neapărat o lege?

Noi votăm împotriva acestui...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Bine. Mulțumesc.

Mergem pe amendamentele admise.

Sunt nouă amendamente admise.

Primul amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Cel de-al doilea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al treilea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al patrulea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al cincilea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al șaselea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al șaptelea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Al optulea amendament.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Și ultimul amendament.

Articolul II.

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Merge la votul final. Este lege ordinară.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 28 janvier 2020, 9:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro