Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 15-04-2014

Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.31 Eugen Constantin Uricec - declarație politică: "Suntem pregătiți să adoptăm moneda unică europeană?";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Eugen Constantin Uricec:

"Suntem pregătiți să adoptăm moneda unică europeană?"

Încă din anul 2005, odată cu semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ne-am propus realizarea tuturor progreselor necesare integrării economiei naționale în piața unică europeană și adoptarea, într-un orizont de timp relativ scurt, a monedei unice europene. În anul 2007, când economia creștea mult peste potențial, Guvernul României vorbea despre ținta intrării la zona monetară începând cu anul 2014, iar Comisia Europeană se demonstra chiar mai optimistă, considerând că o putem face chiar și din 2013.

Efectele negative ale crizei economice internaționale, resimțite și în România, începând cu anul 2009, au făcut din cei care mai promit, ținte ferme pentru adoptarea monedei unice, doar niște fanteziști. Cei care se mai încumetă să vorbească despre termene ferme iau în calcul doar aspectele convergenței nominale, stipulate în Tratatul de la Maastricht și reiterate la Dublin în Pactul de Stabilitate și Creștere.

Stabilitatea prețurilor și cursului de schimb, echilibrele fiscale sau diminuarea ratelor dobânzilor sunt condiții necesare, dar nu și suficiente pentru adoptarea monedei unice. Țările fondatoare ale monedei unice europene nu au avut de reconstruit economii atunci când au adoptat noua monedă. Erau deja economii puternice. Erau economii care produceau mult și competitiv. Or, pentru România, prioritatea o reprezintă tocmai recuperarea principalelor decalaje economice.

În toată cariera mea am fugit de tentația de a da verdicte pe seama datelor statistice. Statistica este utilă, dar nu surprinde toate aspectele calitative. Cu toate acestea, evaluarea convergenței economiilor europene nu se poate face fără a utiliza statistica. Valoarea produsului intern brut pe locuitor, structura valorii adăugate brute din economie, structura ocupațională a populației active disponibile, gradul de ocupare, precum și alte aspecte economice sunt indicatorii pe baza cărora putem spune cu certitudine când, cum și dacă România este pregătită să adopte o monedă foarte puternică.

Banca Națională a României ne avertiza săptămâna trecută că fără un PIB/locuitor de minimum 60% din media europeană nici să nu ne treacă prin cap să sperăm la o țintă fermă de aderare. Creșterea exporturilor din ultimii ani au determinat o reajustare a structurii valorii adăugate din economia românească. Ceea ce nu a evoluat însă foarte mult este România rurală. Cunoaștem cu toții că mai bine de jumătate din populația țării trăiește în mediul rural, că cea mai mare parte a acesteia desfășoară activități în agricultură și că în mediul rural întâlnim cea mai slabă rată a bunăstării. Șomajul rural uriaș, lipsa investițiilor străine directe, lipsa serviciilor și îmbătrânirea populației reprezintă provocări mult mai mari decât inflația sau deficitul bugetar.

Nu vreau să se înțeleagă cumva greșit că sunt vreun opozant al adoptării monedei unice europene. Dimpotrivă! Sunt un puternic susținător al acestui demers, însă nu pot lăsa optimismul și dorințele noastre, ale românilor, să întunece rațiunea. Sunt un puternic susținător al adoptării monedei unice, pentru că știu foarte bine care sunt atât dezavantajele, cât și avantajele economice ale acestei decizii monetare. Mai știu, de asemenea, că dacă integrarea în zona monetară se va face fără să fim pregătiți suficient, toate avantajele la care sperăm se pot transforma peste noapte în dezavantaje, în pierderi pentru mediul de afaceri și populație.

De aceea, consider că profitând de generozitatea fondurilor europene, destinate coeziunii economice și sociale, profitând de creșterea economică resuscitată în anul 2013, să facem posibil ca până în anul 2020, PIB/locuitor să ajungă la peste 70% din media europeană, structura ocupațională să se schimbe, iar lumea rurală să se modernizeze real, cu beneficii pentru locuitorii satelor și comunelor.

Adoptarea monedei europene este și trebuie privită ca un instrument pentru creșterea bunăstării românilor, nu ca un obiectiv pe care îl vom îndeplini și apoi Dumnezeu cu mila. Testul pentru economia românească va începe exact odată cu momentul adoptării. Pentru aceasta trebuie să fim pregătiți. Trag speranța că în anul 2020 acest lucru va fi posibil și efectele pe care eu le doresc economiei și românilor se vor îndeplini.