Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 15-04-2014

Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2014

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri (PL-x 98/2014) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 98/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

21. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri.

Am să-l rog pe domnul secretar de stat... Domnule ministru, aveți cuvântul să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Domnul președinte Nicolăescu este aici, așa încât avem procedura închisă.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Attila György (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Attila György, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

Legat de proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007, a fost întocmit ca urmare a procedurii de infringement declanșate împotriva României de Comisia Europeană în cauza 2012/4101.

Astfel, s-a introdus prin art. II o procedură administrativă prealabilă, conform căreia înaintea aplicării sancțiunii contravenționale a confiscării, bunurile se indisponibilizează provizoriu, pentru ca, în termen de 24 de ore, persoana la care s-au găsit bunurile să depună explicații scrise sau orice document pe care îl consideră relevant, de natură să determine revocarea măsurii provizorii a indisponibilizării.

Guvernul susține adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Domnule președinte, aveți cuvântul, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru a prezenta raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Senatul, care a fost prima Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 24 februarie.

De asemenea, există avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii și, bineînțeles, avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Prin această inițiativă se propune instituirea unei proceduri administrative prealabile care să determine revocarea măsurii provizorii de indisponibilizare a bunurilor supuse confiscării, în vederea evitării unor măsuri ireversibile prin valorificarea imediată a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate.

Din 33 de membri ai comisiei au participat la dezbateri 29 în ședința din 18 martie. A participat, de asemenea, secretarul de stat Dan Manolescu din Ministerul Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, propun supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale. Dumneavoastră vreți să luați cuvântul? Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Erland Cocei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Modificările aduse prin acest act normativ își propun să remedieze deficiențele apărute în practică, rezultate în urma aplicării Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, precum și armonizarea cu situațiile din practica europeană. Astfel, se dorește extinderea categoriilor de produse exceptate de la valorificare prin includerea situaților nou-apărute, precum și corelarea legislativă a sintagmei "organele de valorificare" în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013.

Ca și în dezbaterile din cadrul comisiei, Grupul parlamentar al PNL susține aceste modificări și va vota acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult, domnule deputat.

Nu mai sunt alte luări de cuvânt, mergem pe amendamentele admise. Vă propun calupuri de către cinci. Obiecții, comentarii? Nu sunt.

De la 1 la 5. Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la 6 la 8. Obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Proiectul de lege merge la votul final.

Vă reamintesc că are caracter ordinar.