Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2014
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.50/25-04-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-12-2019
27-11-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 15-04-2014 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2014

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 97/2014) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 97/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

24. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.

Caracter ordinar.

Raportul nu are amendamente.

Din partea Guvernului, doamnă ministru, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman:

Guvernul susține adoptarea acestui proiect de act normativ privind completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se asigurarea transpunerii corecte a unor dispoziții din Directiva 36 a Parlamentului European privind recunoașterea calificărilor profesionale și din Directiva 123 a Parlamentului European privind serviciile în cadrul pieței interne și evitarea declanșării unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor asumate de către România, prevăzută la Art.258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun.

Președintele comisiei, domnul Almăjanu. Dumneavoastră vorbiți în numele dânsului, da?

Domnule deputat, aveți cuvântul din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Vă rog frumos să prezentați scurt raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Constantin Avram:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2014.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se asigurarea transpunerii corecte a unor dispoziții din Directiva 36/2005 a Consiliului Europei, a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, și din Directiva 2006/123 a Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne și evitarea declanșării unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor asumate de către România, prevăzută la Art.258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Prin proiect se preconizează în special eliminarea unor condiționări în ceea ce privește exercitarea ocazională sau temporară a profesiei de arhitect de către cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului nostru...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Constantin Avram:

...prevăzute de textul în vigoare al art.11 alin (4) lit.a) și c) din Legea nr.184/2001.

În urma examinării intervenției legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Doamna deputat Surdu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Surdu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul pe care-l avem în dezbatere dorește să asigure armonizarea legislației naționale cu normele europene în materie.

Se preconizează în special eliminarea unor condiționări în ceea ce privește exercitarea ocazională sau temporară a profesiei de arhitect de către cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului nostru, precum și accesul arhitecților cetățeni români pe piața muncii din Uniunea Europeană.

Prin înlăturarea barierelor din calea liberei circulații a persoanelor și serviciilor în cadrul pieței interne, se va stimula creșterea economică și reducerea șomajului atât la nivelul țărilor dezvoltate, cât și a celor care au aderat recent la Uniunea Europeană.

Cele două directive menționate sunt un răspuns direct al Uniunii Europene la noile tendințe pe plan mondial și la efectele globalizării, iar neconformitatea dintre Legea nr.184 și acestea duce la adoptarea în regim de urgență a modificărilor propuse prin acest proiect de lege, mai ales pentru evitarea declanșării procedurilor de încălcare a obligațiilor ce revin țării noastre conform Art.258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Astfel, Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal va vota favorabil acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Mă speriasem, dar mi-am dat seama că n-avea cum, decât liberalul să voteze cu noi la...

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, urmându-se asigurarea transpunerii corecte a unor dispoziții din Directiva 36/2005 a Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și din Directiva 2006/123 a Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006.

Comisia Europeană a informat statul român de necesitatea modificării și completării art.11 alin.(4) lit.c) din Legea nr.184/2001 din cauza neclarității și interpretabilității dispozițiilor interne.

De asemenea, proiectul vizează eliminarea unor condiționări privind exercitarea ocazională sau temporară a profesiei de arhitect de către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul România, care sunt prevăzuți de art.1 alin.(11) lit.c) din lege.

Legea nr.184/2001 este actualizată cu recunoașterea titlului oficial de calificare, și anume "arhitect de interior", nereglementat până în prezent în legislația privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.

Având în vedere cele precizate, Grupul PSD susține prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Nu mai sunt alte dezbateri.

Merge la votul final.

Are caracter ordinar.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 11 decembrie 2019, 5:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro