Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 23-04-2014

Ședința Camerei Deputaților din 23 aprilie 2014

34. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (PL-x 318/2013). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 318/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

95. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, Pl-x 318/2013.

Inițiatorii? Nu doresc să ia cuvântul.

Din partea Comisiei juridice, domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Varga:

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu adresa Pl-x 318, a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect.

Camera Deputaților e decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri la inițiativa legislativă.

Guvernul a trimis un punct de vedere negativ.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ inițiativa legislativă.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât în unanimitate de voturi să propună plenului Camerei respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale nu sunt.

Merge la votul final cu propunerea de respingere.