You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

12. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014/2.12.2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 435/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

A venit reprezentantul Ministerului de Finanțe? Nu. Îl așteptăm.

10. Intrăm la... ne reîntoarcem la nr.crt.10 de pe ordinea de zi. A venit raportul. Este vorba de raportul asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008.

Comisia? Comisia, rog să prezinte raportul înlocuitor.

Comisia? Punctul 10, domnule deputat, așa cum am spus. Mi-a venit raportul. Am să-mi permit să vă prezint eu, că este destul de simplu. Nu știu de ce comisia, niciun membru al Comisiei pentru sănătate și familie nu este aici.

Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să respingă cererea de reexaminare formulată de Președintele României și să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 în forma trimisă la promulgare.

Comisia pentru sănătate și familie?

Vă rog, aveți microfonul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008.

În temeiul dispozițiilor art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, a fost reexaminată Legea pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, trimisă cu adresa PL-x 435 din 2 decembrie 2014.

Proiectul de lege a fost reexaminat la Senat. Senatul a stabilit menținerea raportului inițial.

În urma dezbaterii în cadrul comisiei, comisia a hotărât în unanimitate de voturi să respingă cererea de reexaminare formulată de Președintele României și să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Legea pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, în forma trimisă la promulgare.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea supusă reexaminării face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să intervină la acest punct? Înțeleg că nu.

Raportul comisiei este trimis pentru mâine la votul final.