Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/09-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

2. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030COM(2014) 520 final (PH CD 68 /2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 68/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 2 la ordinea de zi este Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030 COM 520 din 2014 final.

Da, doamnă deputat, la acest punct? Comisia. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaților nr.11/2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene și în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată cu analiza de fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030.

Comisia pentru afaceri europene constată că există în continuare o preocupare concretă la nivelul Uniunii pentru decuplarea creșterii economice de consumul de energie prin creșterea eficienței energetice, fapt binevenit pentru Uniunea Europeană și pentru România.

Comisia pentru afaceri europene subliniază următoarele: În ce privește stabilirea scenariilor de creștere a eficienței energetice, au fost luate în considerare, între altele, tendințele manifestate de consumul populației, de transport, sisteme de încălzire, o parte din progrese se datorează direct avansului tehnic și progresului științific ce ar fi putut avea loc și independent de stimularea planificată, dar comunicarea nu distinge distinct acest lucru.

Comisia pentru afaceri europene sugerează Comisiei Europene să extindă această analiză, fie sub forma unei comunicări, fie în orice altă modalitate, care să asigure o dezbatere largă pe plan european a perspectivelor deschise de progresul tehnic și științific, pentru atingerea obiectivelor menționate în comunicare, atât în mod independent, cât și în mod orientat prin politicile la nivelul Uniunii.

Într-o astfel de dezbatere și-ar găsi locul mijloacele alternative de transport aerian, impactul optimizării automate a traseelor, sursele de energie netradiționale și altele asemenea.

De asemenea, Comisia pentru afaceri europene subliniază că în Comunicare se menționează analiza de către Comisia Europeană a utilizării unor indicatori suplimentari pentru a exprima și pentru a monitoriza progresele realizate în vederea atingerii obiectivului privind eficiența energetică, cum ar fi: intensitatea energetică care ține seama mai bine de variațiile subiacente și de proiecțiile privind PIB și creșterea populației.

În acest context, schimbarea comportamentului populației sub impactul noilor tehnologii de comunicații și fenomenul de îmbătrânire a populației sunt variabile relevante în ce privește structura consumului de energie și se sugerează Comisiei Europene să rețină și acest aspect în analiza preconizată.

Această sugestie se înscrie în angajamentul luat de Comisie prin Comunicare, conform căreia "își va continua, de asemenea, eforturile de a spori și mai mult gradul de sofisticare al modelării energetice și economice utilizate pentru a evalua costurile și beneficiile măsurilor de eficiență energetică."

De asemenea, Comisia Europeană consideră cercetarea și inovarea ca instrumente importante pentru atingerea obiectivelor legate de eficiența energetică. Cu toate acestea, abordarea ar câștiga în credibilitate dacă ar fi însoțită de o încurajare mai susținută a programării calculatoarelor, a roboticii și a altor discipline aparținând societății informaționale, de la educația la cea mai mică vârstă până la recalificarea profesională și mai târziu.

De asemenea, Comunicarea amintește beneficiile suplimentare ale politicilor în domeniu, printre care reducerea poluării aerului, precum și a poluării fonice. Comisia pentru afaceri europene recomandă Comisiei Europene să analizeze mai detaliat legătura dintre eficiența energetică și reducerea poluării fonice pentru a recomanda măsuri sinergice și coerente în cele două domenii.

De asemenea, Comisia pentru afaceri europene se raliază opiniei favorabile transmise de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Astfel, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 25 noiembrie, în prezența a 13 din cei 25 de membri ai săi, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect final de opinie favorabil, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Acest proiect de opinie este unul dintre cele mai importante, pentru că vizează redefinirea politicilor energetice la nivel european, distinge România cu un program punctual, respectiv de reducere cu 10 milioane tone echivalent petrol până în 2020. Dar, ce este cel mai important, atrage atenția că în condițiile actuale, în care securitatea energetică a devenit prioritatea numărul 1 pe agenda politică a Uniunii Europene și, în condițiile în care, într-o lume dependentă de petrol, a vorbi despre securitate energetică este, practic, o iluzie, în aceste condiții, eficiența energetică devine cea mai importantă decizie a statelor membre ale Uniunii Europene. Dintre acestea, România, din fericire, are cel mai mare potențial, respectiv, astăzi pierdem 4,2 miliarde de euro în fiecare an în sistemul energetic, numai în sistem energetic, dar, la nivel național, pierderile sunt între 6,8-7,4 miliarde de euro.

Cu alte cuvinte, doar 50% reducere și am putea să rezolvăm problema definitiv, problema Ministerului Educației sau a Ministerului Sănătății.

Însă, problema pe fond se pune în transpunerea acestui proiect într-un plan național de acțiune pentru eficiență energetică, plan care are ca prioritate domeniul, în special domeniul cu cel mai mare consum de energie, respectiv clădirile. În România, 40% din consumul de energie se realizează în clădiri; 30% din deșeuri sunt ale clădirilor; 20% din apele uzate sunt în clădiri.

Cu alte cuvinte, ne trebuie un plan național de acțiune și de punere în operă a acestui proiect, cu un prim și principal obiectiv - reducerea cu 50% a consumului actual de energie pe care-l realizăm în aceste clădiri. Poate nu ați fost atenți, dar 80% din timpul nostru îl desfășurăm în clădiri.

Pe lângă acest obiectiv, principalul obiectiv se mută către sectorul energetic, unde avem o cifră de afaceri de 28 de miliarde de euro și 101 mii oameni angajați. Aici avem pierderi de la zona de producție până la zona de utilizare în aparate electrocasnice ale energiei, atât electrice, cât și a gazelor naturale. Vedeți presiunea care se exercită prin liberalizarea prețurilor și presiunea pe care o înregistrează fiecare consumator casnic în bugetul familiei.

De aceea, pentru noi toți cred, prioritatea numărul 1 este să ducem la bun sfârșit acest plan național de acțiune pentru eficiență energetică și să transpunem în legislație specifică, primară și secundară, principalele măsuri întreprinse prin redefinirea politicilor energetice la nivel european.

Soluția - și cu asta închei, stimați colegi, - va veni dinspre o revoluție a tehnologiei la care România este obligată să fie parte, o revoluție digitală, o revoluție a smart gridului și aparaturii smart atât de măsurare, cât și cea de utilizare electrocasnică.

Cel mai mare beneficiu, însă, îl vor avea consumatorii casnici spre care cu toții cred că ar trebui să ne îndreptăm atenția prin măsurile legislative pe care urmează să le luăm.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc. Dacă mai există intervenții la acest subiect? Înțeleg că nu.

Trimitem proiectul de hotărâre pentru mâine. Nu v-am văzut, domnule deputat, vă rog să mă iertați. Aveți microfonul. Iertați-mă. Dacă colegii noștri ar sta toți jos, v-aș vedea mai ușor. Îmi cer scuze încă o dată.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Nicio problemă.

Stimați colegi,

Așa cum am putut observa din raportul comisiei de specialitate, lucrurile sună extraordinar de bine. Aș continua intervenția mea de la punctul la care domnul președinte al Comisiei pentru industrii și servicii, domnul Iulian Iancu, a lăsat această discuție.

România are nevoie de un plan național de acțiune privind eficiența energetică. Adică, lucrurile trebuie spuse până la capăt, dragi colegi deputați. Acest plan național de acțiune privind eficiența energetică este transpunerea unei directive europene, pe care România avea obligația să o facă până în 30 aprilie 2014.

Pe data de 17 noiembrie 2014 a expirat și termenul până la care România risca un infringement datorită nerealizării planului național de acțiune privind eficiența energetică. În această situație suntem, iar responsabilitatea realizării planului național de eficiență energetică revine Guvernului României, Departamentului pentru Energie. Proiectul de hotărâre de Guvern care încearcă să impună acest plan național de acțiune are termen februarie 2015.

Așadar, rugămintea noastră este următoarea: ne aveți parteneri și suntem conștienți cu toții de importanța obținerii unei energii atât primare, cât și secundare, inteligente. Suntem conștienți cu toții de importanța eficienței energetice a clădirilor, a clădirilor industriale, dar vă rog de la acest microfon, rog guvernanții să respecte ceea ce și-au asumat în fața Comisiei Europene.

Așadar, veniți cât mai urgent cu putință în comisiile de specialitate, în Parlamentul României cu acest plan național de acțiune privind eficiența energetică.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunt alți colegi care vor să intervină la acest punct de pe ordinea de zi? Nu. Vă mulțumesc. Am să insist din nou la colegii deputați care au de discutat lucruri să continue acest lucru în afara sălii și pe ceilalți îi rog să ia loc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 mars 2021, 22:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro