Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/09-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

3. Prezentarea și dezbaterea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor , formulată în Dosarul nr.393/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției. Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 66/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 66/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Stimați colegi,

Vă rog, la punctele 3 și 4 ale ordinii de zi avem cereri ale ministrului justiției privind încuviințarea arestării preventive a doi deputați. Am să vă propun procedura o singură dată, ca să nu mai repet, după care o să le luăm una câte una.

Deci, în conformitate cu prevederile regulamentare, pentru dezbatere vă propun să folosim următoarea desfășurare a lucrărilor. Citirea cererii ministrului justiției, prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a proiectului de hotărâre a Camerei, cuvântul deputaților, domnilor deputați, pentru prezentarea punctului de vedere, dezbateri din partea grupurilor parlamentare și după aceea, sigur, trimiterea la votul final de mâine a celor două cereri.

Dacă există intervenții privind procedura pe care v-am propus-o? Înțeleg că nu.

Am să vă rog să votați. Vă rog votați.

Video in format Flash/IOS Cine este pentru? Împotrivă?

Am avut plăcerea să vă rog să facem ordine în sală, ca să nu am întrebarea "ce votăm?".

Cu 108 voturi pentru și două abțineri, procedura de vot a fost adoptată.

La punctul 3 al ordinii de zi avem dezbaterea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor, formulată în dosarul penal nr.393/2013 de către Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției, precum și a raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, însoțit de proiectul de hotărâre a Camerei Deputaților.

Rog să se dea citire cererii Ministerului Justiției. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Dau întâi citire cererii ministrului justiției.

În temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, al articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.195 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare al prevederile art.202 din Codul de procedură penală, existând cazul prevăzut de art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor și a domnului deputat Teodorescu Cătălin-Florin.

Prezenta solicitare este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, formulată în dosarul penal nr.393/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției.

Atașăm prezentei adrese documentația pusă la dispoziție de către Parchetul Înaltei Curte de Casație și Justiție, respectiv Referatul nr.393/2013, 40 de file, Referatul nr.393/2013 din data de 24.XI.2014 al Direcției Naționale Anticorupție, 44 de file, și fotocopii ale unor acte de urmărire penală din dosarul penal nr.393.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, raportul comisiei pentru domnul deputat Markó Attila-Gabor.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată prin adresa nr.1181 cu cererea ministrului justiției, domnul Robert Marius Cazanciuc referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor pentru a fi analizată și a întocmi raportul și proiectul de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării plenului Camerei Deputaților.

Solicitarea a fost adusă la cunoștința membrilor Biroului permanent în ședința din 2 februarie 2014.

Adresa ministrului justiției este însoțită de referatul procurorului de caz și fotocopii ale unor acte de urmărire penală.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, Referatul nr.393 al Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției, privind pe domnul Markó Attila-Gabor, pentru ca, în temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României și al art.195 alin.(1), art.24 din Legea nr.96/2006 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, raportat la prevederile art.202 din Codul de procedură penală și existând cazul prevăzut de art.223, să solicite încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor.

În conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.96 privind statutul deputaților și senatorilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent din 2 decembrie 2014 în vederea întocmirii raportului și a proiectului de hotărâre solicitate de către Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Domnul deputat Markó Attila-Gabor nu a participat la ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, acesta transmițând comisiei o cerere de amânare a dezbaterilor.

S-a hotărât, cu unanimitate de voturi, discutarea solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, domnul deputat Markó Attila-Gabor fiind la al doilea termen de amânare. În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate, s-a trecut la procedura de vot secret cu buletine de vot.

Conform listei de prezență, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități din data de 2 decembrie, au fost prezenți 17 deputați din numărul total de 27.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, au rezultat 17 voturi valabil exprimate, rezultatul fiind următorul: 13 voturi pentru încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Markó Attila-Gabor, două voturi împotriva încuviințării și două voturi abțineri.

În temeiul art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, hotărârea comisiei se adoptă prin votul majorității membrilor acesteia.

Astfel, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități apreciază că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților pentru aprobarea cererii ministrului justiției, domnul Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție.

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, însoțit de proiectul de hotărâre solicitat prin adresa de înaintare a Biroului permanent.

Plenul Camerei Deputaților va decide prin vot dacă va admite sau respinge cererea ministrului justiției în conformitate cu prevederile art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, ale art.24 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, și ale art.195 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Conform procedurii pe care am aprobat-o, domnul deputat Markó Attila-Gabor are cuvântul pentru a-și prezenta punctul de vedere. Nu este. Deci, înțeleg că nu-și va folosi această posibilitate.

Dezbateri din partea grupurilor parlamentare.

Nu sunt dezbateri.

Cererea de încuviințare a arestării este trimisă pentru mâine la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 30 mai 2020, 19:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro