Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/09-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 (PL-x 496/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 496/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Mergem mai departe.

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013.

Are cuvântul inițiatorul, Guvernul României.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Dragoș Titea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Serviciile aeriene dintre statele membre ale Uniunii Europene și Statul Israel sunt efectuate în prezent în temeiul acordurilor bilaterale încheiate individual de fiecare stat membru al Uniunii Europene și Statul Israel și Acordul dintre Uniunea Europeană și Statul Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, încheiat la data de 9 decembrie 2008.

În relațiile dintre România și Statul Israel se aplică în prezent Acordul privind serviciile aeriene civile dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la data de 19 decembrie 1967.

În prezent, trei transportatori aerieni, unul din România, unul din Israel și unul din Ungaria, operează servicii aeriene între cele două state.

Acordul este un acord global, care va înlocui acordurile bilaterale existente încheiate între statele membre ale Uniunii Europene și Israel.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia? Vă rog. Aveți cuvântul, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond în procedură obișnuită cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013, transmis cu adresa nr. PL-x 496 din 4 noiembrie 2014, înregistrat cu nr.4C26/159 din 4 noiembrie 2014.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1181 din 20 octombrie 2014.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului Euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013.

La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale din partea grupurilor parlamentare există intervenții?

Domnule președinte, vă rog, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi deputați,

Stimate colege deputate,

Doresc să spun câteva cuvinte și susțin întru totul și eu, ca deputat reprezentând minoritatea națională evreiască din România, dar și ca reprezentant al Grupului minorităților naționale, că susțin votarea favorabilă acestui raport, de fapt, a proiectului care s-a prezentat, ținând seama de relațiile foarte bune de colaborare dintre România și Statul Israel, dar și, în același timp, de fluxul foarte important de călători între țara noastră și Statul Israel.

Să nu uităm că pentru a ajunge în Israel din România avionul este singura cale posibilă. Așadar, dacă votăm acest acord internațional, de fapt, nu facem decât să ne gândim și la relațiile dintre cele două state, și la cetățenii din România și din Statul Israel.

Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și noi vă mulțumim, domnule președinte.

Dacă există alți colegi care vor să ia parte la discuții din partea grupurilor parlamentare? Înțeleg că nu.

Proiectul de lege nu are amendamente, și nefiind amendamente nici admise, nici respinse, trece la votul final de mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 30 mai 2020, 18:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro