Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/09-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România (PL-x 399/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 399/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Mă întorc acum, cerându-mi scuze, la proiectul de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România și dau cuvântul unuia dintre inițiatori.

Era un coleg care voia să ia cuvântul. Este în continuare.

Domnule deputat, vă rog, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dobrinescu Traian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am ocazia, astăzi, să vă vorbesc în numele creatorilor de cultură din România, în numele celor șase uniuni de creatori și le numesc: Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Muzicologilor și Compozitorilor, Uniunea Cineaștilor, a Oamenilor de Teatru și Uniunea Arhitecților.

Cele șase uniuni au reviste reprezentative, reviste care sunt în pragul colapsului.

Deși sunt scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor din România, nu am știut până acum un an în ce mizerie se zbat aceste reviste, care sunt vectorii de imagine și de consistență ai acestor uniuni.

N-am știut până acum un an că un redactor la o asemenea revistă de cultură, fie el scriitor, fie critic de artă plastică, de artă teatrală, cinematografică, muzicolog sau arhitect muncește pe un salariu de 700 de lei pe lună.

Nu am știut până acum un an că, în acest sezon de iarnă, redacțiile sunt neîncălzite din lipsă, bineînțeles, de bani.

Nu ați știut până azi nici dumneavoastră în ce condiții lucrează - să le zicem - marii artiști, marii creatori de artă din România.

Am știut, în schimb, că aceste reviste apar tot mai greu și tot mai rar. Acest proiect de lege, de fapt, aparține acestor uniuni.

Eu și alți colegi, senatorul Vosganian, care este prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor și scriitor, de fapt, ne facem purtătorii de cuvânt, de mesaj și de inițiativă ai acestor uniuni.

Suma nu este mare. Vorbim de 4 milioane jumătate pe an pentru toate cele șase uniuni de creatori din România.

Nu vă mai spun - cred că nu este un secret - că specificitatea unei națiuni este constituită de cultură, de spiritul național.

Suntem țară europeană. Avem și industrie, avem și agricultură, avem servicii și totuși nu ne identifică decât spiritul național.

Mulțumesc celor care au semnat această inițiativă, peste o sută de parlamentari din tot spectrul politic și mulțumesc celor care vor vota mâine această lege.

Sper ca ziua de azi și ziua de mâine să rămână memorabilă pentru ceea ce faceți dumneavoastră pentru cultura românească.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia, vă rog, aveți cuvântul.

E inițiator. Vă rog, luați cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Slavomir Gvozdenovici:

Mă adresez în triplă calitate: de scriitor, de membru al Uniunii Scriitorilor și de membru al Grupului parlamentar al minorităților, care va susține acest proiect.

Doresc doar să subliniez un lucru. Am participat cu toții la forma finală a acestui proiect, prin care considerăm că culturii scrise în primul rând îi redăm un pic de demnitate prin ceea ce vom face astăzi și îndreptăm anumite lucruri. Și mai doresc să spun în continuare doar jumătate de propoziție legat de ceea ce a spus colegul adineauri: există redacții, din păcate, în țară unde, de câteva luni bune de zile, redactorii nu au primit salarii. Nu este admisibil ca într-o țară civilizată, într-o țară pe care cultura o reprezintă mult mai bine decât alte segmente ale ei, să se întâmple acest lucru.

Și de aceea, Grupul parlamentar al minorităților va sprijini această lege, iar noi, cu toții, cred că ne facem o datorie de cetățeni față de acești colegi de-ai noștri care merită un respect deosebit pentru că reprezintă țara noastră mult mai bine decât mulți alții.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea inițiatorilor mai există luări la cuvânt? Înțeleg că nu.

Rog comisia de specialitate, doamna deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Raport comun asupra proiectului de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituție și ale art.92 alin.(9) punctul 3 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 2 septembrie 2014.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România cu o sumă ce ar urma să fie alocată anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, cele două comisii au dezbătut în ședințe separate acest proiect de lege.

De asemenea, la lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost prezenți 18 deputați din numărul total de 22 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 32 de deputați din totalul de 34 de membri ai acestei comisii.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, fiecare în parte, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România cu amendamentele admise, astfel cum sunt redactate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Și, domnule președinte, dacă îmi permiteți, și în calitate de membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, dar având și acordul colegilor și colegelor mei din Grupul PSD, aș vrea să felicit inițiatorii acestei inițiative legislative care contribuie la apărarea identității și promovării identității naționale și prin acest proiect de lege se acordă nu numai sprijinul necesar, dar și respectul oamenilor de cultură.

În consecință, Grupul PSD va vota pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

Sigur că, după aprobarea proiectului de lege, mai există un mic hop, cel al alocării de fonduri, dar asta nu mai e la noi.

Dacă există din partea celorlalte grupuri parlamentare intervenții? Înțeleg că nu.

Proiectul de lege are un număr de amendamente admise, de aceea vom trece la dezbaterea pe amendamente a proiectului de lege, conform raportului.

Nr.crt.1, text propus de comisiile comune. Dacă există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr. crt.2, text propus de comisiile comune. Există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr.crt.3, text nou propus de comisie. Există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr.crt. 4. text nou propus de comisie. Există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr.crt.5, text nou propus de comisie. Există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr.crt.6 și ultimul. Nemodificat, propun comisiile. Există intervenții? Nu. Adoptat. Raportul a fost adoptat pe articole.

Vot final, mâine la ora 12.00.

Nr.crt.10 din ordinea de zi. Nu avem raport, nu putem să-l dezbatem.

Nr.11 a fost dezbătut mai devreme.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 27 janvier 2021, 21:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro