Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/09-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 02-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2014

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități (PL-x 420/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 420/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la nr.crt.12, și anume, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități.

Inițiatorul? Guvernul României. Vă rog, doamnă, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Irina Alexe (secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2014 a fost adoptată în vara acestui an, având în vedere insuficiența la acel moment a resurselor necesare finanțării integrale de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru furnizarea cantităților de carburanți destinate funcționării tehnicii din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și a Serviciului Român de Informații.

De asemenea, s-a ținut seama și de faptul că activitățile planificate și desfășurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord și a Uniunii Europene necesitau menținerea în stare de operativitate a capabilităților militare și a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, astfel încât trebuia să se reglementeze alocare de îndată în natură a resurselor materiale imperios necesare pentru desfășurarea misiunilor specifice.

Astfel, cum și din titlu se observă, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2014 s-a dispus scoaterea unor cantități de carburanți din stocurile disponibile ale rezervelor de stat și acordarea acestora cu titlu gratuit instituțiilor menționate anterior, în calitate de instituții beneficiare și au fost stabilite mecanismele legale pentru derularea acestei operațiuni.

Vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea proiectului în forma prezentată și vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă există cineva din partea, invit Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să ia cuvântul, să-și prezinte raportul.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Raport. În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea cu titlu gratuit Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului TVA-ului și al accizelor pentru aceste cantități, trimis cu adresa .PL-x 420 din 16 septembrie 2014 și înregistrat cu numărul 4 C/12/232 din 17.09.2014.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil ordonanța de urgență. Senatul a adoptat proiectului de lege. Obiectul de reglementare, aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată. Camera Deputaților este Cameră decizională. La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 26 de membri. În urma dezbaterilor în ședința din 23 septembrie 2014 membrii comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții ale grupurilor politice la dezbateri generale? Înțeleg că nu.

Nefiind amendamente, proiectul de lege îl trimitem pentru votul final de mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 27 janvier 2021, 21:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro