Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.56/10-04-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 01-04-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 2015

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 14/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 14/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unor aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.

Poziția 13. Procedură de urgență. Inițiatorul - Guvernul.

Vă rog, vă rog, domnul secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Tohăneanu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ministerul Afacerilor Interne deține o aeronavă Cessna primită ca sponsorizare, iar prin O.U.G. nr. 57/2014 se propune ca pe perioada pregătirii personalului aeronautic necesar de servire a aeronavei, operatorul aerian al acestuia să fie Școala Superioară de Aviație Civilă din subordinea Ministerului Transporturilor, iar operator medical să fie Spitalul Clinic de Urgență București prin UPU - SMURD.

Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic și a celor aferente misiunilor de asistență medicală publică de urgență să fie asigurate din bugetul de stat, respectiv de la bugetul Ministerului Transporturilor, din bugetul de stat pentru întreținere și înmatriculare și, de asemenea, pentru cheltuielile de pregătire a personalului aeronautic navigant și nenavigant tehnic din cadrul Inspectoratului General de Aviație.

La finalizarea perioadei de pregătire a personalului aeronautic aeronava va opera și funcționa în condițiile O.U.G. nr. 126/2003, adică operatorul aerian va fi din nou MAI, Inspectoratul General de Aviație, iar operatorul medical va fi desemnat în condițiile acelei ordonanțe de urgență.

În considerarea acestor lucruri, vă rugăm să aprobați proiectul de lege, în forma propusă la Senat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc.

Sunt sesizate cele două comisii: Comisia pentru sănătate și Comisia pentru transporturi.

Îl rog pe domnul președinte al Comisiei pentru sănătate sau cine? Domnul... care prezintă raportul... hotărâți-vă!

Domnul președinte al Comisiei pentru transporturi, vă rog, prezentați raportul?

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

Senatul a aprobat proiectul de lege, în ședința din 5 februarie 2015.

Proiectul de lege, așa cum s-a menționat, are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv desemnarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ca operator aerian al aeronavei Cessna și Citation V, seria 560 - 0200 care va fi utilizată pentru misiuni de asistență medicală publică de urgență, având ca operator medical Spitalul Clinic de Urgență București prin UPU - SMURD.

Acest fapt va permite Ministerului Transporturilor să finanțeze costurile cu operarea acestei aeronave, prin alocarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Având în vedere că Ministerul Transporturilor nu dispune de fonduri pentru finanțarea programului de pregătire a personalului aeronautic navigant și nenavigant care va deservi aeronava, în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cele două comisii au dezbătut separat proiectul de lege.

Membrii Comisiei pentru transport și infrastructură au examinat proiectul legii, în ședința din 10 martie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de lege, în ședința din 24 martie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei.

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, în forma prezentată de Senat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, domnul Toader, vă rog, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Sunt, sigur, membru al Comisiei de transporturi și un domeniu pe care relativ îl cunosc. Vreau să subliniez două lucruri... Bineînțeles că grupul nostru va vota această lege de aprobare a ordonanței, dar vreau să subliniez două lucruri: 1. gestul pe care l-a făcut Ion Țiriac de a dona o astfel de aeronavă, care este o aeronavă mică, și faptul că e nevoie de o pregătire specială pentru o astfel de aeronave, având în vedere accidentul din Apuseni.

De ce a fost nevoie de așa ceva? Fiindcă pentru astfel de misiuni, care nu sunt comune și simple ca cele de elicoptere, care au un anumit tratament și o modalitate de aterizare foarte simplă, pentru astfel de nave, pentru astfel de aeronave care sunt utilizate în scopuri umanitare e nevoie de o pregătire specială suplimentară și pe care o va asigura Școala Superioară de Aviație Civilă din cadrul Ministerului Transporturilor. Ăsta e motivul pentru care această aeronavă a intrat într-un circuit de pregătire suplimentar și, din punct de vedere tehnic, pentru a asigura fondurile, pentru a asigura modalitățile de instruire și, totodată, trebuie să instruim nu numai personalul navigant, ci și personalul care lucrează pe aceste aeronave, în scop umanitar, respectiv medicii și de acum încolo există un program special, având în vedere, totuși, evenimentele neplăcute cu aceste nave care sunt salvatoare de vieți.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da și eu vă mulțumesc. Alte intervenții din partea grupurilor nemaifiind.... Este o lege ordinară. Rămâne la votul final.

Procedură. Vă rog, domnule deputat, domnul vicelider Tinel. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

La începutul acestei sesiuni parlamentare am avut de fiecare dată, săptămânal, pe ordinea de zi un proiect de lege. E vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității mobiliare nr. 7/1996, faimosul PL-x 131/2014.

Domnule președinte de ședință,

Eu vă reamintesc că acest proiect de lege a fost aprobat de Senat în martie 2014.

Am făcut anul de când Camera Deputaților, Cameră decizională, nu poate da un raport și nu poate analiza acest proiect de act normativ.

De fiecare dată, cel puțin la începutul acestei sesiuni, îl avem pe ordinea de zi. Cer, domnule președinte, ca prin cele două comisii sesizate în fond: cea de apărare și cea juridică să avem raportul la acest proiect de act normativ.

Haideți să nu mai lăsăm actele normative ani de zile să zacă în Parlamentul României pentru că unele dintre ele sunt chiar foarte importante. Eu înțeleg că nu se pune de acord Parlamentul cu Guvernul, dar îi cer și Guvernului, în momentul de față, să găsească o soluție la acest proiect de act normativ și să nu mai zacă în Parlamentul României.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, și eu vă mulțumesc. Este trecut la poziția 12 pe ordinea de zi, dar nu avem raport. Și colegii dumneavoastră din cele două comisii, în momentul în care va fi adoptat și-l vom putea dezbate...

Mergem mai departe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 février 2020, 8:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro