Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 15-04-2015

Ședința Camerei Deputaților din 15 aprilie 2015

31. Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României. (Pl-x 257/2014) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 257/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

61. Următoarea, Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase din România - Pl-x 257/2014.

Dacă din partea inițiatorilor intervine cineva? Nu vrea să intervină nimeni.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii? Domnul deputat Marin. Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra Propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu propunerea legislativă.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă.

Prin această inițiativă legislativă se preconizează ca aliajul dur de aur, argint și alte metale rare, rezultat în urma procesării resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase, de pe teritoriul României, să fie prelucrat la Regia Autonomă Monetăria Statului, iar Banca Națională a României să aibă drept de preempțiune la cumpărarea tuturor lingourilor de metale prețioase produse pe teritoriul României.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților raportul de respingere asupra propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor intervine cineva? Nu vrea să intervină nimeni.

Propunerea legislativă rămâne la votul final, având un caracter ordinar.