Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.112/16-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 10-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 653/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 653/2011

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, PL-x 653/2011.

Caracter ordinar. Procedură de urgență.

Guvernul României inițiator.

Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu (subsecretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuției trimestriale la care sunt obligați deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate de fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere faptul că acest act normativ a produs efectele juridice, Guvernul susține adoptarea lui.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raport comun din partea Comisiei pentru sănătate și Comisiei pentru buget.

Domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, domnul Florin Buicu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport, Comisiile pentru sănătate și pentru buget au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuției trimestriale la care sunt obligați deținătorii APP-urilor pentru medicamentele incluse în programele naționale.

Membrii Comisiei pentru sănătate au examinat proiectul, fiind prezenți 17 deputați, din totalul de 19, raportul comisiei fiind adoptat cu majoritatea deputaților prezenți.

Membrii Comisiei pentru buget au reexaminat proiectul, fiind prezenți 32 deputați, din totalul de 34 membri.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea deputaților prezenți la dezbateri.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu amendamentele admise, redate în anexa la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Să ne precizați și timpul de dezbatere, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Trei minute, mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Supun votului dumneavoastră timpul de trei minute.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Cu 82 de voturi pentru, 2 abțineri și 26 de voturi împotrivă, a fost adoptat timpul.

La dezbateri generale, Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța nr. 77 continuă saga aparent nesfârșită a clawback-ului, clawback care este fundamental greșit și el nu se potrivește cu politicile de formare a prețului medicamentului în România, motiv pentru care niciuna din formulele care până acum au trecut prin acest parlament nu au fost satisfăcătoare.

Astăzi ne aflăm în situația în care producătorii români solicită un clawback individualizat, pentru fiecare produs în parte, astfel încât producătorii români să plătească ceea ce... taxa clawback pe creșterea de producție pe care o au ei.

Acest lucru nu s-a întâmplat prin Ordonanța nr. 77 și, în continuare, producătorii români sunt puși într-un mare pericol de a închide fabricile și de a-și muta producția în altă parte.

Ca atare, Partidul Național Liberal va vota împotriva acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Grupurile parlamentare?

Nefiind alte intervenții, avem 71 de amen... A, vă rog, domnule deputat, v-am întrebat.

Grupul PSD, domnul președinte Buicu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să fac câteva precizări.

Ordonanța nr. 77, care introduce clawback-ul, a fost emisă în 2011.

Punctul numărul 2, amendamentele incluse în textul pe care l-ați primit, permit, pentru prima dată din 2006, de când Legea reformei în sănătate a fost adoptată, republicarea acestei legi.

Este o lege care din 2006 și până în 2015 nu a fost republicată. Ar fi pentru prima dată când am reușit să republicăm această lege.

Chiar dacă am ascultat această luare de cuvânt, permiteți-mi să mulțumesc, totuși, tuturor partidelor parlamentare care au participat și și-au dat sprijinul pentru republicarea acestei legi.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții la dezbateri generale? Nefiind alte intervenții, avem 71 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10 dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20 dacă sunt observații? Nu.

De la 21 la 30 observații? Nu.

De la 31 la 40? Nu.

De la 41 la 50? Nu.

De la 51 la 60? Nu.

De la 61 la 70? 71? Nu sunt observații.

Rămâne la votul final.

Are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 février 2020, 14:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro