You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 30-06-2015

Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015

22. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind migrația - COM (2015) 240 (PH CD 70/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 70/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea comisiei de către Parlamentul European, Consiliul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, o agendă europeană privind migrația, COM 240.

Aveți cuvântul, doamna președinte.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată pentru examinarea în fond a acestei comunicări și ne-am întemeiat opinia pe punctele de vedere primite de la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții.

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 23 iunie 2015, fiind adoptată în unanimitate.

Am salutat reafirmarea principiilor solidarității și distribuirii echitabile a răspunderii dintre statele membre, dar am și precizat că este necesar să se păstreze un raport corect între solidaritate și responsabilitate.

De asemenea, am arătat că respectarea principiului solidarității trebui asociat și susținut de principiul voluntariatului.

Am admis necesitatea ca emigrația legală să beneficieze și în continuare de probleme de inserție bine structurate.

De asemenea, am constatat că în cadrul procedurii de resettlement au apărut deja solicitări de a se analiza posibilitatea ca migranții să fie procesați extrateritorial în state din afara Uniunii Europene și am încurajat analizarea unei asemenea soluții pentru a se evita tragediile precum cele din Marea Mediterană sau alte posibile riscuri, inclusiv de securitate.

Acest proiect de opinie este foarte complex, este foarte bine structurat, este mult mai larg și eu îl supun atenției dumneavoastră și votului dumneavoastră în întregime, așa cum a fost elaborat de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dezbateri generale? Nu sunt.

COM-ul merge, proiectul de hotărâre privind aprobarea COM-ului merge la votul final.