Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/07-07-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 30-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015

5. Dezbaterea Propunerii legislative privind fondul de garantare a asiguraților (Pl-x 494/2015). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 494/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Propunerea legislativă privind fondul de garantare a asiguraților.

6 amendamente respinse, 60 de amendamente admise, procedura - de urgență, caracter ordinar.

Pe procedură, domnul deputat Ludovic Orban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PNL solicită retrimiterea la comisie a acestei propuneri legislative. Necesită o reanalizare, cel puțin în câteva puncte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am înțeles.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Un punct este legat de instituirea unei discriminări între cetățenii români care suferă accidente în România și cei care suferă accidente în străinătate, prin stabilirea unui plafon de garantare care este aplicabil ambelor categorii de cetățeni, în timp ce, la nivelul directivelor europene, plafonul de garantare este mult mai ridicat, de un milion de euro și, mă rog, mai sunt și alte motive, solicităm retrimiterea la comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pregătiți-vă cartelele. Retrimiterea la comisie, termen - o săptămână. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Nu a întrunit numărul de voturi necesare: 55 de voturi pentru, 3 abțineri, 64 de voturi împotrivă.

Continuăm dezbaterea. (Vociferări.)

Departamentul auto. Are roți.

Funcționează, să știți. Funcționează, funcționează. Știu povestea. La PNL, niciodată nu funcționează, fiindcă nu câștigă la vot. Am înțeles.

Dacă inițiatorii vor să ia cuvântul?

Domnul Marian Neacșu.

Funcționează, credeți-mă!

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să fiu foarte scurt.

Necesitatea inițierii acestui proiect legislativ derivă în primul rând din faptul că, în conformitate cu modelele din celelalte laturi ale vieții financiare - sistemul bancar, sistemul de pensii private - unde avem constituite astfel de fonduri de garantare, era nevoie să constituim un fond de garantare entitate juridică de drept privat, care să poată să asigure, în situația în care societățile de asigurare și reasigurare din România ar putea intra în procedură de faliment, dreptul cetățenilor de a fi despăgubiți. Acesta este, dacă vreți, principalul raționament de a fi al acestui proiect legislativ.

În plus, de la bun început, prin discuțiile pe care le-am avut la nivelul Ministerului de Finanțe, al Ministerului Justiției, am căutat ca interesele, deopotrivă ale asigurătorilor și ale asiguraților, să fie reprezentate. Mai mult decât atât, la fiecare dintre aceste discuții a fost prezentă Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În plus, vreau să remarc și acest lucru, eforturile și considerabile și benefice ale colegilor mei, în mod deosebit ale colegilor din Comisia de buget, finanțe și bănci, de aici, din Camera Deputaților, care au adus câteva îmbunătățiri, pe care eu le apreciez în mod real și sincer, asupra proiectului legislativ și pentru care le mulțumesc.

Referitor la afirmația făcută ceva mai devreme de colegul meu, cred că Domnia Sa a fost dezinformat, directiva respectivă nu avea ce căuta în conținutul acestui proiect legislativ, ea este și va rămâne în efectivitate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cine prezintă raportul?

Domnul președinte Viorel Ștefan.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

În conformitate cu prevederile art.95, 115 din Regulamentul Camerei, comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Propunerea legislativă privind fondul de garantare a asiguraților, transmisă cu adresa Pl-x 622 din 22 iunie 2015.

Conform prevederilor art.75 din Constituție și ale art.92 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 16 iunie 2015.

La dezbaterea inițiativei legislative s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare constituirea Fondului de garantare a asiguraților, persoană juridică de drept public, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, care are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative privind Fondul de garantare a asiguraților, cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1 și amendamentele respinse prezentate în Anexa 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Propun ca timp de dezbatere 10 minute, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Zece minute timp de dezbatere pe amendamente, da?

Pregătiți-vă cartelele.

Funcționează, vă rog frumos, sunteți 54 în sală și cu dânsul, 55. Atâtea voturi au fost pentru. Păi numărați-vă, să vedeți câți sunteți în sală, înainte de a vorbi. Așa ne place să vorbim... Cum este un vot la PNL... numai la PNL nu funcționează. Mutați-vă în alte bănci.

Vă rog frumos, domnule Orban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Cer o pauză pentru verificarea aparatelor de vot, pentru că pe întreaga linie nu funcționează, este ceva de neacceptat...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu am competență. Să votăm cu mâna ridicată, dacă vreți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Ce spuneți?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Votăm cu mâna ridicată și numără secretarii.

Nu am competență să opresc plenul Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Atunci cer pauză, consultări cu liderii de grup 5 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Păi nu... consultări...

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Sunteți obligat... conform regulamentului...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Sunteți 49 de colegi în sală și cu colegul din stânga, 50. Cum să aduc mai multe voturi, ca să fie... să câștigați?

Video in format Flash/IOS

Domnul Ludovic Orban:

Deci...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Regulamentul Camerei, domnule Nicolăescu, când îl citiți și dumneavoastră, spune în felul următor, dar acum, dacă aveți 60 de zile de vacanță, poate îl citim: președintele de ședință are obligația, dacă nu funcționează aparatele, să treacă la votul cu mâna ridicată. Secretarii numără. Este o chestie care e veche de pe vremea dumneavoastră, de când ați venit în Parlament.

Pe procedură, domnul Marian Neacșu.

Cinci minute pauză de consultări pentru lideri.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Domnule președinte,

Voiam să vă propun ca să dispuneți aparatului tehnic să vină să verifice ce se întâmplă cu cartelele colegilor noștri. În timpul acesta noi ne continuăm ședința și folosim același sistem de vot, care este permis de regulament, cu mâinile ridicate. Și...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul director Tănase se află printre colegii de la PNL, stați liniștit. Domnul secretar general este aici, deci toate lucrurile funcționează exact așa cum trebuie. Și ca să nu existe comentarii, facem votul pe care îl știți, cu mâna ridicată. Tot 49 sunt în sală...

Deci 10 minute pentru dezbaterea pe articole.

Cu mâna ridicată, cine este pentru? Rog secretarii să numere.

Deci unanimitate.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Cu două abțineri și un singur vot împotrivă, cu majoritate de voturi a fost aprobat. 10 minute pentru amendamente.

Dezbateri generale?

Doamna deputat Andreea Paul.

Aveți cuvântul, doamnă deputat.

S-au răzgândit.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Vă mulțumesc.

Din păcate, acest proiect de lege nu are un impact asupra mediului de afaceri. Este uluitor cum în însăși nota de fundamentare apare argumentul Guvernului: "nu este cazul".

Ba da, este cazul. La dezbaterile din Comisia de buget, finanțe nu au fost luate în calcul nici amendamentele Partidului Național Liberal și nici punctul de vedere asupra acestei Propuneri legislative privind Fondul de garantare a asiguraților din partea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Partidul Național Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege.

Cu toate că acest fond reprezintă o schemă de garantare menită să protejeze interesele asiguraților, ale beneficiarilor din asigurări și terțelor persoane despăgubite și păgubite, reglementările din noul proiect conduc la instabilitate, din perspectiva transferării riscului de insolvență sau de faliment a unei societăți către ceilalți actori din piață.

Drept urmare, societățile de asigurare cu un traseu de dezvoltare sustenabil vor suporta atât cote crescute de contribuție la fond, pentru acoperirea creanțelor creditorilor, cât și cheltuieli operaționale suplimentare ale fondului, în calitate de administrator special sau lichidator.

Două argumente cu care noi ne justificăm votul împotrivă. Primul argument. Din textul propunerii legislative, așa cum a ieșit din Comisia pentru buget, nu rezultă foarte clar dacă plafonarea la suma de 450.000 de lei are în vedere o entitate persoană fizică sau juridică, indiferent de numărul de polițe asigurate.

Al doilea argument. Apare o contradicție cu legislația europeană în vigoare în ceea ce privește implementarea plafonului de garantare, și asta rezidă în faptul că Directiva 2009/103 a Comisiei Europene impune statelor membre obligația, citez: "de a garanta că suma asigurată să nu fie mai mică decât anumite valori minime, iar suma minimă asigurată în cazul vătămărilor corporale ar trebui calculată astfel încât să despăgubească integral și echitabil toate victimele care au suferit răni foarte grave, ținând seama în același timp de frecvența scăzută a accidentelor care implică victime multiple și de numărul scăzut de accidente în care mai multe victime suferă răni foarte grave, în cursul aceluiași eveniment".

Vă rog, verificați preambulul Directivei Europene, paragraful nr. 12, pentru că am închis citatul.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Colegii mi-au spus că fiind prea aproape de microfoane, are cineva senzația că țip, dar nu țip. Dar i-am rugat pe colegi să facă... să amplifice semnalul de aici, că nu se aude tot timpul, mai ales în prima parte a... în spate se aude, dar în băncile din față nu se aude.

Domnule deputat Iane, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi fi foarte scurt. Nu este adevărat, ieri am participat la această ședință din Comisia pentru buget, finanțe și vreau să vă spun că au fost luate foarte multe amendamente ale PNL-ului. De asemenea, a fost un consens în ceea ce privește reglarea textelor pe amendamentele respective și toți factorii implicați au fost de acord cu textul care este astăzi în plen. Avem nevoie de acest mecanism de compensare și de recompensare a asiguraților care beneficiază de polițe ale unei firme care intră în insolvență.

De aceea, Grupul PSD va vota acest proiect de lege, pentru că este benefic și mai ales foarte bun pentru asigurații din România.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte luări de cuvânt, vă rog frumos, din partea grupurilor parlamentare? Nu avem.

Intrăm pe amendamentele admise.

Vă propun calupuri de câte 10. Dacă sunteți de acord? Da? Calupuri de câte 10, liderii grupurilor parlamentare?

Cine este pentru? Cu mâna ridicată.

101 voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Aprobat.

Calupuri de câte 10.

De la 1 la 10.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

La art.2 alin. (4) din propunerea legislativă, am propus un amendament, în sensul în care, atunci când se efectuează despăgubirea creditorilor de asigurări, fondul să-și valorifice toate disponibilitățile pe care le are plasate în titluri de stat, în depozite bancare, în alte titluri de plasament, astfel încât perioada în care să poată fi despăgubit un creditor să nu se prelungească, așa cum era prevăzut inițial în proiectul de lege, în limita disponibilităților. Era prevăzut în proiectul de lege ca despăgubirea să se facă în limita posibilităților fondului, când are disponibilități în cont. El are obligația să-și valorifice, în momentul despăgubirii, toate plasamentele, indiferent în ce sunt plasate aceste disponibilități.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Este pe poziția a doua de la amendamentele respinse. Să înceapă votul.

Nu mai funcționează acesta... stați o secundă.

Cine este pentru? Cine este pentru?

47 de voturi pentru... 48 de voturi pentru, scuzați-mă.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

84 de voturi împotrivă.

Respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 2 de la art.2 alin. (4), poziția 4 de la amendamentele admise.

Cine este pentru?

87 de voturi pentru.

Abțineri?

Nu sunt.

Voturi împotrivă?

49.

Aprobat.

De la 5 la 10. Nu mai sunt obiecții, comentarii. Aprobate.

De la 11 la 20. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 21 la 30. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 31 la 40. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 41 la 50. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 51 la 60. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

Proiectul de lege merge la votul final. Așa cum vă spuneam, are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 april 2020, 23:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro