Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/07-07-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 30-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 354/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 354/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 354/2015).

Caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor...o rog pe doamna deputat Cristea Aurelia. Vă rog. De la Cluj.

Video in format Flash/IOS

Doamna Aurelia Cristea:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

Așa cum știți, Consiliul Economic și Social este una dintre instituțiile importante pentru dialogul social tripartit. Această lege a fost promulgată tocmai în guvernarea PSD și un merit deosebit îl are aici doamna ministru Doina Pană. Modificările care se aduc astăzi acestei legi sunt ca urmare a consultării partenerilor sociali tradiționali, sindicate și patronate, și, evident, societatea civilă care și-a dorit foarte mult ca în acest moment situația de la CES să fie deblocată, iar pe viitor toate numirile și reînnoirile mandatelor să asigure o permanență și o fluiditate mult mai bună, astfel încât acest organism să fie funcțional.

Așa că vă rog mult de tot, în concordanță cu consensul pe care l-am realizat și în perioada de ministru cu privire la aceste modificări cu cei trei parteneri sociali, să susținem aceste modificări.

Vă mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

Din partea celor două comisii: Comisia pentru muncă și Comisia pentru politică economică, domnul președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, domnul deputat Horia Grama.

Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Horia Grama:

Domnule președinte,

Raport comun de înlocuire asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, prin adresa nr. PL-x nr.354 din 17 iunie 2015, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.

Menționăm că prezentul raport comun înlocuiește raportul comun al comisiilor, depus anterior.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.248 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social în vederea unei mai bune funcționări a acestei instituții.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, adresa Consiliului Economic și Social, transmisă celor două comisii sesizate în fond, prin care s-a comunicat punctul de vedere comun al părții patronale și al părții sindicale, de avizare favorabilă a inițiativei, condiționată de preluarea unor amendamente.

În conformitate cu art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au examinat proiectul de lege și documentele care-l însoțesc în ședința din 23 iunie. Acesta a fost aprobat cu majoritate de voturi, iar membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat proiectul de lege și documentele care-l însoțesc în ședința din 29 iunie. Din 25 de membri au fost prezenți 23. Raportul de înlocuire a fost aprobat cu majoritate de voturi și două abțineri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 aprilie, în temeiul art.75 alin.(2), Teza 3 din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse.

Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Grupurile parlamentare, la dezbateri generale.

Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Udriște:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege supus astăzi dezbaterii Camerei Deputaților vine să rezolve niște probleme care persistă de multă vreme în funcționarea Consiliului Economic și Social și are în vedere asigurarea tranziției din plenul al cărui mandat a expirat la constituirea noului plen al CES-ului, prin implicarea în procedură a secretarului tehnic al Consiliului Economic și Social.

Are în vedere: aducerea de precizări suplimentare cu privire la constituirea unui nou plen și la alegerea președintelui; asigură funcționarea Consiliului Economic și Social cu minimum 8 reprezentanți de fiecare parte; crește stabilitatea în funcționarea Consiliului Economic și Social, prin eliminarea posibilităților de revocare a președintelui și alte câteva aspecte importante.

Prin acest proiect de lege, prin adoptarea mai precis a acestui proiect de lege, se asigură o mai bună funcționare a Consiliului Economic și Social.

Impactul macroeconomic al prezentului act normativ este nesemnificativ, iar impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt pentru anul curent, cât și pe termen lung este nesemnificativ, nu influențează în niciun fel bugetul.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Alte grupuri parlamentare?

Nu mai sunt alte grupuri parlamentare.

Mulțumesc.

Intrăm în dezbatere. Sunt 34 de amendamente.

A! Domnule Vainer, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege deputate,

Stimați colegi deputați,

Am venit la tribună pentru a susține și a recomanda, din punctul nostru de vedere, că facem o treabă bună să votăm această lege. Grupul minorităților naționale îl votează fără reținere.

Aș dori să spun că de multă vreme așteptăm repunerea în funcțiune cu adevărat a acestui organism de consultare și aviz extrem de important la elaborarea și aprobarea legilor cu caracter economic și social. Este o instituție, un organism foarte important pentru democrația și transparența legilor.

Așadar, vă rog să fiți de acord să votăm acest proiect de lege.

Dar, în sfârșit, să avem un Consiliu Economic și Social care funcționează. Fără hopuri, fără greutăți și să își exercite cu adevărat rolul, așa cum este stabilit în legea generală și în legea care îmbunătățește acum organizarea și funcționarea.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, intrăm în dezbatere.

Dacă la titlul legii...

Domnul Márton Árpád, îmi pare rău, domnul secretar lipsește pe partea dreaptă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Într-adevăr, este o lege teoretic bună, practic inaplicabilă, și vă spun de ce. Conform art. 301 din noul Cod penal, cei care reprezintă patronatul sau sindicatele, dacă iau parte, prin orice mod, la decizii care aduc foloase patrimoniale celor care i-au trimis acolo, adică persoanelor cu care erau în relații de muncă sau relații comerciale, este caz penal. Nu știu cum se poate aplica o astfel de lege, având în vedere art. 301 din noul Cod penal.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Rog stafful tehnic să...

Mi se semnalează din partea stângă a sălii că nu se aude. Stafful tehnic să umble puțin la sonorizare.

Mergem la anexa 1 din raport.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu sunt observații.

La art.1, 2 marginal, la 3 marginal, dacă sunt observații? Nu.

4 marginal? Nu.

5 marginal? Nu.

6 marginal? Nu.

7 marginal? Nu.

8 marginal? Nu.

9 marginal? Nu.

10 marginal, dacă sunt observații? Nu sunt.

11, 12, 13, 14, observații? Nu.

15, 16, 17. La 17.

Da, domnule deputat, la 17, este vorba de art.16.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Guran:

Nu. Este vorba de art.17. La art.17.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Până la art.17, deci eu discut în marginal 17. Dacă la 18 marginal, este vorba de art.17...

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Guran:

La 18 marginal, art.17 alin.(1) lit.r): "Calitatea de membru al plenului Consiliului Economic și Social încetează în următoarele situații...", și aici este prins următorul text: "...în situația în care confederația patronală, confederația sindicală ori primul-ministru care l-a numit cere revocarea sa."

Pentru a nu mai exista posibilitatea de interpretare, așa cum se întâmplă la noi, că primul-ministru poate să intervină în numirea sau revocarea reprezentanților societății civile, la Senat s-a adoptat următorul text: "În situația în care confederația patronală, confederația sindicală ori organizația societății civile care l-a propus, cere revocarea sa".

Deci a fost scos "primul-ministru".

Din păcate, după aceea, la Cameră, în comisii, s-a revenit.

Încă o dată spun: dacă nu lăsăm societatea civilă să funcționeze și dăm posibilitatea primului-ministru, cine o fi el, cât de curând, să vină și să numească sau să revoce anumiți oameni din societatea civilă după bunul plac, n-o să funcționeze și n-o să aibă eficiență acest organism. Așa că, propun această modificare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Este vorba de amendamentul la poziția 8, amendamentul Grupului PNL.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul care a fost respins de către comisie. Vă rog să fiți atenți, și Grupul PSD, domnule lider. Este vorba de amendamentul respins.

Supun votului. Să înceapă votul.

(Nu funcționează sistemul de vot)

Bun. Numărați, domnule secretar.

Voturi pentru? 55 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 60 de voturi împotrivă.

(Vociferări.)

Abțineri? Nu sunt.

A fost respins amendamentul.

Mergem mai departe.

19 marginal, dacă sunt observații? Nu sunt.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 marginal? Mulțumesc. Au fost adoptate.

Rămâne pentru votul final. Are caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 april 2020, 0:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro