Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 9, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/11-09-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 09-09-2015 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 9, 2015

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit.  

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 5, Proiectul de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit.

O să rog, din partea Comisiilor juridice și a Comisiilor pentru buget, unul dintre președinți să prezinte raportul. (Discuții la prezidiu.)

Domnule președinte, vă rog frumos să prezentați raportul și proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În ședința comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului din data de 1 septembrie 2015, a fost prezentată scrisoarea Curții de Conturi prin care solicită Parlamentului să-i comunice soluția pe care o va adopta după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 514 din 8 octombrie 2014 prin care s-a constatat că Hotărârea Parlamentului nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte al Autorității de Audit este neconstituțională în ceea ce privește numirea domnului Anton Ioan în funcția de consilier de conturi și de vicepreședinte al Autorității de Audit.

Birourile permanente reunite au decis să transmită scrisoarea, împreună cu Decizia Curții Constituționale nr. 514/2014 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit și cu scrisorile Curții de Conturi prin care revine asupra solicitării privind urgentarea procedurii de numire a unui consilier de conturi care va exercita și funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit către Comisia juridică și Comisia pentru buget, finanțe din Cameră, precum și către comisiile similare din Senatul României.

Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011 s-a aprobat numirea a șase consilieri de conturi pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2011, iar art. 2 din hotărâre prevede numirea domnului Anton Ioan, consilier de conturi, în funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit.

Împotriva Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 s-a invocat neconstituționalitatea la Curtea Constituțională a României pe considerentul că domnul Anton Ioan a fost numit vicepreședinte al Autorității de Audit, deși acesta mai îndeplinise anterior funcția de consilier de conturi timp de 3 ani.

În contextul în care s-a acordat un nou mandat de 9 ani, autorii contestației (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților) au considerat că se încalcă prevederile art. 140 alin. (4) din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (4) din Constituție, "Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.".

Soluționând contestația, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 514 din 8 octombrie 2014 prin care a statuat că "se admite sesizarea de neconstituționalitate și se constată că Hotărârea Parlamentului nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte al Autorității de Audit este neconstituțională în ceea ce privește numirea în funcția de consilier de conturi a domnului Anton Ioan și, implicit, numirea sa în funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit.".

Alin. (5) și (6) ale art. 140 din Constituția României, republicată, reglementează procedura de urmat în cazul numirii consilierilor de conturi, de către Parlament, "în condițiile prevăzute de legea organică a Curții", precum și faptul că revocarea acestora "se face de către Parlament, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.".

Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, reglementează, la art. 46 alin. (1), următoarele:

"Membrii Curții de Conturi sunt numiți de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit."

Revocarea consilierilor de conturi este reglementată la alineatul (5) al articolului 46 din Legea nr. 94/1992, republicată.

"Pe perioada exercitării mandatului, consilierii de conturi pot fi revocați din funcțiile în care au fost numiți numai în cazurile și condițiile prevăzute în condițiile prezentei legi."

În conformitate cu prevederile alineatului (3) al articolului 50 din Legea nr. 94/1992, republicată, "Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de Parlament la propunerea comisiilor de specialitate prevăzute la articolul 46 alineatul (1) ."

În conformitate cu prevederile articolului 147 alineatul (4) din Constituția României, republicată, "Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor."

Membrii celor patru comisii sesizate, reunite în ședință comună, au constatat că sunt îndeplinite condițiile legale necesare pentru revocarea din funcție a domnului Anton Ioan și au hotărât, în conformitate cu prevederile articolului 46 alineatul (5) și ale articolului 50 alineatul (3) din Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, să întocmească un proiect de hotărâre conform normei constituționale prevăzute la articolul 140 alineatul (6).

Ca urmare, comisiile au elaborat un proiect de hotărâre căruia o să-i dau citire.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Proiect de hotărâre...

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos, citiți-l.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan

din funcția de consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit

În temeiul prevederilor articolului 46 alineatul (5) și articolului 50 alineatul (3) din Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și articolului 140 alineatul (6) din Constituția României, republicată, și având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 514/8 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 779 din 27 octombrie 2014,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Domnul Anton Ioan se revocă din funcția de consilier de conturi și, implicit, din funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din data de astăzi, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Dragi colegi, dacă sunt comentarii de ordin general.

Domnul deputat Tinel Gheorghe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Decizia Curții Constituționale cu privire la revocarea domnului Anton este din octombrie 2014. Noi, astăzi, punem în practică această decizie, la solicitarea Curții de Conturi. Este incalificabil ca o decizie din octombrie 2014 a Curții Constituționale privind revocarea domnului Anton din funcție să o punem în practică la solicitarea Curții de Conturi, adică un an de zile sau aproape un an de zile acest om a fost plătit. Cum, domnule președinte? Și aș fi vrut, înainte să dăm un vot pe proiectul de hotărâre, să ne spuneți dacă scrisoarea Curții Constituționale a fost transmisă, când a fost transmisă, unde și de ce Birourile permanente reunite nu au pus în practică această decizie a Curții Constituționale până astăzi?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule vicelider, la toate întrebările pe care dumneavoastră le ridicați puteți să vă răspundeți singur, pentru că ați participat la majoritatea Birourilor permanente reunite, dacă nu dumneavoastră, liderul grupului parlamentar, așa încât accesul la documente este privilegiat la dumneavoastră față de ceilalți colegi.

Pe de altă parte, decizia aparține Comisiilor pentru buget care, împreună cu Comisiile juridice, stabilesc când trimit raportul. Noi nu avem nicio competență și nu există nicio sancțiune din partea Birourilor permanente reunite pentru amânarea unui raport sau pentru prezentarea unei poziții a Comisiilor juridice cu privire la un proiect de hotărâre sau un articol care este declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională. Știți foarte bine. După 45 de zile, articolul dispare, și comisia este obligată să facă un raport.

La proiectul de hotărâre nu avem competențe.

Bun. Dacă mai sunt și alte intervenții.

Bun. Atunci intrăm la proiectul de hotărâre.

Dacă la titlu sunt obiecții, comentarii. Nu sunt.

Aprobat.

Dacă la preambul sunt obiecții. Nu sunt.

Aprobat.

Dacă la articolul unic sunt obiecții, comentarii. Nu.

Aprobat.

Bun. Mergem la votul final.

Îl supun votului.

Cine este pentru?

Rog secretarii să numere. Vă rog frumos să numărați.

317 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Dragi colegi, cu majoritatea voturilor, propunerea a fost aprobată.

Vă reamintesc că, în acest caz, noi nu avem reglementat în textul de lege o procedură. Procedura propusă de către Comisiile juridice, reunite cu Comisiile pentru buget, este pentru prima oară când o folosim într-un astfel de caz.

Nu a mai fost până acum un proiect de hotărâre cu numirea unui consilier la Curtea de Conturi care să fie declarată neconstituțională, de aceea v-am propus această variantă. Este varianta pe care noi o facem în cazul unui proiect de hotărâre care a fost declarat parțial neconstituțional.

Vă mulțumesc foarte mult.

Ordinea de zi a fost epuizată.

Declar închisă ședința Camerei Deputaților și Senatului de astăzi.

Vă urez o zi frumoasă!

Biroul permanent al Camerei Deputaților, în cinci minute.

   

Ședința s-a încheiat la ora 15.00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 30 novembre 2020, 16:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro