Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.173/15-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 07-10-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2015

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. (PL-x 603/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 603/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport - PL-x 603/2015, procedură de urgență, caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor?

Guvernul. Vă rog, doamna președinte.

Video in format Flash/IOS

Doamna Graziela Vâjială (președinta Agenției Naționale Anti-Doping):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, în vederea armonizării cu noile reglementări la nivel internațional.

Și aici mă refer la noul Cod Mondial Anti-Doping, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2015, și la Convenția internațională a UNESCO împotriva dopajului în sport, pe care România a ratificat-o prin Legea nr. 367/2006.

Modificările se referă în special la descalificarea rezultatelor obținute de sportivii care au încălcat reglementările anti-doping și la modul de gestionare a acestor încălcări anti-doping de către Comisia de audiere și AP.

Menționez că susținem toate amendamentele propuse de Comisia pentru învățământ. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc în mod deosebit Comisiei pentru învățământ pentru raport, Comisiei pentru sănătate și Comisiei juridice pentru avizarea favorabilă a legii.

Vă rog respectuos, doamnelor și domnilor deputați, să votați proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă președinte.

Domnul vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Sorin Iacoban.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa PL-x nr. 603/23 septembrie 2015, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înglobării noilor prevederi internaționale în domeniu, respectiv, modificările aduse Codului Mondial Anti-Doping în noiembrie 2013, la Johannesburg, Africa de Sud, care au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Modificările nepreluate încă în legislația națională urmăresc protejarea dreptului sportivilor de a practica un sport curat, prin promovarea sănătății, corectitudinii, echității și egalității de șanse a acestora, prin asigurarea de programe anti-doping armonizate, coordonate și eficiente, atât la nivel național, cât și internațional, cu privire la depistarea, combaterea și prevenirea dopajului.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României.

La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenți 18 deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei.

În urma dezbaterilor, în ședința din 29 septembrie 2015, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea prezentului proiect de lege, cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog să ne propuneți și timpul. Este procedură de urgență, domnule deputat. Sunt 44 de amendamente.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

5 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, timpul propus.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Mulțumesc.

82 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Timpul a fost adoptat.

Rog, în continuare, reprezentanții grupurilor parlamentare, dacă sunt intervenții.

Grupul PNL, vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria Grecea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui act normativ care înglobează noile prevederi internaționale împotriva dopajului în sport, care răspunde exigențelor formulate de Agenția Mondială Anti-Doping, Consiliul Europei și UNESCO.

Modificările nepreluate încă în legislația națională urmăresc protejarea drepturilor sportivilor de a practica un sport curat, prin promovarea sănătății, corectitudinii, echității și egalității de șanse a acestora, prin asigurarea de programe anti-doping armonizate, coordonate și eficiente, atât la nivel național, cât și internațional, cu privire la depistarea, combaterea și prevenirea dopajului.

Din aceste motive, membrii Grupului Partidului Național Liberal susțin adoptarea acestui proiect de lege pentru a evita riscul ca în viitor România să nu poată organiza evenimente sportive majore dacă nu reușește să armonizeze legislația națională cu prevederile internaționale în domeniu asumate prin legi de ratificare. Astfel, vrem să evităm efectele negative asupra mișcării sportive în ansamblu.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc. Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Nemaifiind alte...

Vă rog, domnul Movilă, fiți mai vigilent, n-ați ridicat mâna. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este o lege care vine să completeze în ansamblu Legea privind dopajul, însă sunt convins că vom mai avea multe proiecte de lege privind modificarea, pentru că măsurile luate de instituțiile statului imediat își găsesc creatori care să încerce să le eludeze. Din acest punct de vedere, Agenția Anti-Doping are o activitate permanentă pentru prevenire, pentru informare și pentru combaterea acestor activități. Este corect și este bine că facem implementarea unor acorduri internaționale pe care România le-a semnat și pe care, de altfel, suntem obligați să le implementăm.

Pe viitor, Guvernul României cred că ar trebui să ofere, să aloce din buget mai mulți bani pentru această agenție, pentru că, din păcate, la acest moment Agenția Anti-Doping are un singur sediu, sediul central din București, și cred că pentru eficiență, pentru o activitate mult mai bună și mai largă cred că este nevoie să aibă sedii în Iași, în Cluj, în Timișoara, și pe viitor, doamna președinte a Agenției ar putea să ne aducă un proiect de lege pe care să-l susținem, privind o alocare bugetară suplimentară pentru crearea de noi sedii ale agenției.

Eu și colegii mei din Partidul Mișcarea Populară vom vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Altă intervenție? Vă rog, domnul deputat și apoi Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Eparu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am venit în fața dumneavoastră în calitatea mea de fost sportiv de performanță să vă spun că am susținut în cadrul comisiei acest proiect de lege. Îl susțin, iată, în plenul Camerei Deputaților și vă rog și pe dumneavoastră să-l susțineți, atât din perspectiva sportivului care poate cădea în capcana dopajului, dar, mai ales, din perspectiva celorlalți participanți la fenomenul sportiv.

Repet, ca unul care mi-am desfășurat foarte mulți ani de viață și pe terenurile de sport vă spun că este extrem de frustrant pentru cei care pierd în competiția sportivă din cauza altor parteneri de întrecere care nu respectă regulile.

Punerea în acord a legislației românești cu noile norme europene nu face decât să ajute, în ansamblu, sportul românesc.

Repet, aștept un vot de la colegii mei, în sensul aprobării acestei legi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PNL. La procedura de urgență este o intervenție de grup.

Mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Problema dopingului nu este o problemă specifică României, este specifică sportului și ea afectează toate țările din lume și, în principiu, afectează una din cele mai iubite activități de entertainment, și anume aceea a sportului.

Dar problema dopingului nu trebuie privită individualizat, ci trebuie privită în contextul mai mare al folosirii substanțelor interzise, care sunt interzise în sport, în cazul substanțelor dopante, sau care sunt interzise la diverse alte utilizări.

Problema fundamentală a României, și nu numai a României, este aceea că este extrem, extrem de greu să identificăm și să definim noi substanțe care sunt interzise. Întotdeauna cei care dezvoltă substanțele dopante sunt cu zece pași înaintea legiuitorului. De ce? Pentru că mecanismul de legiferare este foarte complicat. Trebuie ca substanța să fie identificată, ea trebuie să fie introdusă în lege printr-o hotărâre de guvern și știm cu toții că guvernele se mișcă foarte încet, la nivel mondial.

Singurii care au reușit să rezolve problema aceasta sunt irlandezii. Irlanda are cea mai modernă legislație din punct de vedere al substanțelor interzise, inclusiv al celor dopante, și ei pun problema într-o nouă paradigmă, aceea a obligației celui care pune pe piață un supliment alimentar - pentru că ele sunt vândute ca suplimente alimentare - de a demonstra că ele nu sunt înrudite cu substanțele de pe lista interzisă.

Or, la ora actuală, orice substanță poate fi folosită cu efect dopant, atâta timp cât nu este pe lista interzisă.

Și dacă ia o substanță de pe lista interzisă și modifică la ea un atom de carbon, ea nu mai este egală cu substanța de pe lista interzisă, ca atare poate fi utilizată.

Este o problemă fundamentală care vi se poate părea foarte tehnică, dar, din păcate, este o portiță pe care cei care fabrică aceste substanțe, vând aceste substanțe și le utilizează, folosesc această portiță pentru a crea noi și noi mecanisme de dopaj.

Într-adevăr, legea este bună, aduce un pas important înainte, dar este încă un pas prea mic și cred că trebuie să discutăm, să avem o discuție foarte serioasă despre modul în care trebuie să modificăm paradigma legată de substanțele interzise.

Acest proiect de lege este susținut și va fi votat de Partidul Național Liberal.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alt grup parlamentar.

Nemaifiind alte intervenții, intrăm pe raport.

Dacă la titlu... Sunt 44 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10, dacă sunt observații? Nu.

De la 11 la 20? Nu.

21-30. Nu.

31-40. Nu.

41-44. Nu.

Rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 23 février 2020, 3:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro