You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 12-10-2015

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015

23. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 179/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

64. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Inițiatorul? Comisia?

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Vă mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege mai sus menționat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2015, în condițiile art. 75 alin. (2) teza III din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 17 martie 2015.

În urma examinării Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Nici această inițiativă legislativă nu va fi votată de către Grupul PNL, pentru că prevederile acestea au fost preluate de o lege care s-a discutat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci și care este astăzi în funcțiune și este, credem noi, suficient de bine fundamentată pentru reglementarea jocurilor de noroc.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-l completez pe colegul meu. Da, este adevărat, este vorba despre Legea de aprobare a Ordonanței nr. 94/2014, ordonanță prin care am instituit faptul că minorii nu au dreptul să intre în sălile de jocuri de noroc nici măcar însoțiți de către majori.

Prin urmare, obiectul prezentului proiect de lege privind protejarea minorilor de influența negativă a dependenței de jocurile de noroc, prin instituirea unei distanțe minime față de unitățile de învățământ unde pot fi amplasate spațiile în care se desfășoară acest tip de activități, este redundantă.

Prin urmare, și noi, Grupul social-democrat din Camera Deputaților, propunem respingerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.