Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/16-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 12-10-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015

24. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 137/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

65. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Inițiatorii. Comisia.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105, în sensul acordării posibilității persoanelor prevăzute la art. 1 și 3 de a ceda tichetele de călătorie gratuite soțului, sau soției, sau altor persoane mandatate să le reprezinte interesele, nefiind necesară prezența titularului la momentul efectuării călătoriei.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât inițiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se, astfel, atât dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României, republicată, cât și cele ale art. 7 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Domnul Pâslaru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PSD va vota respingerea acestui raport, întrucât nu considerăm necesar a se ceda tichetele de călătorie gratuite către soț sau soție și, așa cum spunea și colegul care a vorbit mai înainte, nici nu se prevede în prezenta ordonanță sursa de finanțare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Doamna Boghicevici.

Video in format Flash/IOS

Doamna Claudia Boghicevici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În condițiile în care, pentru drepturile acordate persoanelor persecutate de regimul comunist după 6 martie 1945, se aplică o prevedere similară, pe principiul nediscriminării, cred că ar trebui aplicată aceeași regulă și în cazul persoanelor persecutate de regimurile opresive din perioada 1940-1945, mai ales că vorbim de un număr redus de persoane, oricum aflate în situații dificile datorită vârstei înaintate și cred că ar fi un minim gest de reparație morală care nu ar avea un impact bugetar semnificativ.

Grupul PNL va vota împotriva respingerii.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kerekes Károly:

Exact așa cum a spus doamna deputat, și noi susținem această inițiativă legislativă, pentru motive de similitudine, pentru că și în alte legi de reparații există această prevedere, așa că și în cazul acestor persoane persecutate trebuie să introducem această prevedere.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc. alte intervenții? Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 23:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro