Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.178/21-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 13-10-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 268/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 268/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, PL-x 268/2015.

Caracter organic.

Procedură de urgență.

Guvernul, domnul secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila:

Mulțumesc.

Proiectul de act normativ are ca scop eliminarea obstacolelor majore care împiedică evoluția normală și pozitivă a pieței de capital din România.

Obiectivul major al eliminării acestor bariere este să permită încadrarea României în grupul piețelor de capital emergente.

Susținem forma comisiei.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Viorel Ștefan, Comisia pentru buget, raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei, comisia noastră a fost sesizată cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2014 privind piața de capital.

Conform prevederilor art.75 din Constituție, art.92 punctul 1 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul în ședința din 18 martie 2015.

La întocmirea raportului, comisia noastră a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene, avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică și avizul favorabil al Consiliului legislativ.

Proiectul supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ pentru facilitarea accesului la piața de capital din România, respectarea drepturilor investitorilor, guvernanța corporativă a emitenților și transparența acestora, simplificarea regimului ofertelor publice și a listărilor de acțiuni și obligațiuni, modificarea pragului de deținere a acțiunilor emise de operatorii de piață, eliminarea unor prevederi restrictive din actele constitutive ale acestora cu privire la condițiile de întrunire a cvorumului și adoptare a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și clarificarea procedurilor de admitere la tranzacționare, realizate de către operatorii de piață și crearea premiselor legale pentru modificarea actelor constitutive.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei, comisia noastră s-a întrunit în ședința din 6 octombrie 2015.

În urma examinării proiectului, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestuia, cu amendamentele admise și respinse prezentate în anexele la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Timpul, domnule președinte, propuneți un timp.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Cinci minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul pentru timpul propus.

Video in format Flash/IOS

Cu 98 de voturi pentru și două abțineri, timpul a fost adoptat.

Dezbateri generale, domnul lider al Grupului PNL, Eugen Nicolăescu.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Proiectul de lege supus dezbaterii plenului Camerei Deputaților poate este unul dintre cele mai importante în ceea ce înseamnă activitatea SIF-urilor din România.

Societăți comerciale, care, de cele mai multe ori, au fost considerate controversate, a căror activitate, din punct de vedere al managementului, de asemenea, ar putea fi considerată controversată și multe alte aspecte care, cred eu, că în acest moment, fac piața să fie destul de închisă, ceea ce într-o economie liberală, într-o economie de piață funcțională, nu este permis și nu este acceptabil.

În consecință, eu cred că desființarea pragurilor la SIF-uri este una dintre cele mai importante soluții pe care noi, Camera Deputaților, putem să o adoptăm. Pentru că în cadrul comisiei nu a trecut un asemenea punct de vedere, v-aș propune să retrimitem la comisie raportul și, în termen de două săptămâni, să mai purtăm discuții, să venim cu argumente, să fundamentăm soluțiile pe care le propunem, astfel încât piața să fie liberă, piața să decidă cum este mai bine.

Vă mulțumesc.

Deci vă solicit retrimiterea la comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Voi supune votului această propunere.

Domnul Viorel Ștefan, vă rog, președintele comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur, un lider de grup parlamentar poate solicita retrimiterea la comisie, numai că eu cred că regulamentar este ca, retrimițând la comisie, să examinăm o prevedere din legea asupra căreia ne pronunțăm. Or, solicitarea domnului Nicolăescu vizează un amendament care n-a fost depus. Nici măcar n-a fost depus la comisie și nici măcar nu are legătură cu ordonanța cu care am fost noi sesizați.

Eu sunt de acord, este o problemă, e o discuție, trebuie s-o facem. Dar atunci cred că soluția regulamentară, constituțională este ca domnul Nicolăescu, Grupul PNL, să depună o inițiativă legislativă în acest sens. Adică eu nu văd concret obiectul unei reexaminări la comisie atât timp cât solicitarea n-are legătură cu proiectul pe care-l discutăm.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Este o propunere de retrimitere la comisie venită din partea Grupului PNL.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Cu 67 de voturi împotrivă, 3 abțineri și 41 de voturi pentru, propunerea de retrimitere nu a fost adoptată.

La dezbateri generale dacă mai sunt observații și intervenții din partea grupurilor? Nu.

Intrăm în raportul înaintat de către comisie, avem un singur amendament respins la poziția 26.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10 dacă sunt observații? Nu.

De la 10 la 20?

De la 20 la 25? Nu.

26?

27 până la 30 dacă sunt observații? Nu.

De la 30 la 40 dacă sunt observații? Nu.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final.

Are caracter organic.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 13 décembre 2019, 18:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro