Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 09-11-2015

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2015

14. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 116/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 116/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Pl-x 116/2015.

Dacă din partea inițiatorilor intervine cineva? Nu.

Din partea Comisiei pentru muncă? Tot domnul deputat Virgil Delureanu. Vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Delureanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 28 aprilie 2015 a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții. La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 23 de deputați din totalul de 24 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 25 februarie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Intervenții nu mai sunt. Rămâne la votul final cu propunere de respingere.