Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.203/18-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 11-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2015

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 664/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 664/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Guvernul României. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul György Attila (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține prezentul Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38, care a fost elaborat în vederea completării și modificării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009.

Având în vedere că valoarea proiectelor retrospective depășește valoarea alocată în POS Transport până la fazarea proiectelor, menționăm faptul că aceste sume nu reprezintă o cheltuială la bugetul de stat, ci aceste sume vor fi rambursate de Comisia Europeană.

De asemenea, această modificare este necesară pentru a evita întârzierile în efectuarea plăților către beneficiari în ultimul an, știind că nu mai sunt cheltuieli eligibile în exercițiul financiar 2007-2013.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Comisia pentru buget, domnule președinte.

Domnul președinte Ștefan Viorel, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Conform prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei, comisia noastră a luat în dezbatere pe fond Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Conform prevederilor Constituției și ale Regulamentului Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul.

La dezbaterea din comisie s-a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru transporturi și Comisiei juridice.

Ca obiect de reglementare proiectul de ordonanță stabilește cadrul normativ din perspectiva căruia se justifică necesitatea de mărire a flexibilității mecanismelor de finanțare a proiectelor Uniunii Europene, prin accelerarea ritmului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune, în contextul obiectivelor majore de relansare a economiei și de reluare a dezvoltării sustenabile a României.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege în forma adoptată de Senat, fără amendamente.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Pardău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Parlamentarii PNL au susținut și votat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci acest proiect de lege. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm faptul că Guvernul abia în luna septembrie a acestui an și-a dat seama că există riscul major al dezangajării unor sume uriașe din fondurile structurale. Putem da ca exemplu infrastructura de transporturi unde este vorba de 1,74 miliarde de euro.

Susținem adoptarea acestui proiect de lege care salvează ceea ce se mai poate salva, dar credem că ar fi fost onest față de români ca Guvernul, acum interimar, să spună câte proiecte în afară de autostrada demolată se află în acest risc de dezangajare.

Deputații Grupului parlamentar al PNL vor vota în favoarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Alte intervenții? Nu sunt.

Nefiind amendamente, conform 106, merge la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 6 décembre 2019, 3:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro