Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă (PL-x 659/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 659/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă, PL-x 659/2015. Caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor, cine?

Da, vă rog, Guvernul, v-am rugat.

Doamnă secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Principalul obiect de reglementare a acestei ordonanțe de urgență este modificarea Ordonanței nr. 28 privind programul de dezvoltare locală în sensul transformării din program anual în program multianual și alinierea cu prevederile Legii nr. 273, art. 34, prin care programele guvernamentale pentru obiective de investiții ale autorităților locale să fie multianuale.

Vă rugăm a adopta acest proiect de act normativ în forma adoptată de Comisia pentru administrație publică.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Îl invit în continuare pe domnul președinte Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație, să prezinte raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Comisia pentru administrație publică a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege pentru aprobarea modificării Ordonanței nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, avizul favorabil, cu amendament admis, al Comisiei pentru industrii și servicii.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 7 octombrie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege prevede modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, Ordonanța Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și Ordonanța Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputați din totalul de 22.

Comisia propune plenului Camerei, cu unanimitate de voturi, adoptarea prezentului proiect de lege cu amendamentele admise.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La dezbateri generale dacă vrea să intervină cineva? Domnul Iane.

Da, domnul Iane, vă rog. Grupul PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Nu voiam să intervin, dar mi-am adus aminte de foarte multe obiective, chiar și din colegiul meu, dar sunt foarte multe de la nivel național, care au fost începute datorită... sau, mai bine zis, din cauza acelor fragmentări anuale de program, pentru că programele nu puteau fi sau, mai bine zis, nu puteau fi finanțate investițiile decât prin niște sume alocate anual, contracte semnate cu valabilitate până la 31 decembrie.

Știm foarte bine că, în momentul în care pornim o investiție în mediul urban sau rural - și ne referim la tot ce înseamnă parte de modernizare a infrastructurii, educație etc. -, nu putem să nu vorbim despre orizontul de timp în care aceste investiții să fie terminate. Și vreau să vă spun că s-a instituit o practică înainte de 2012, înainte să vină Guvernul Ponta, dacă-mi aduc bine aminte, erau sute de obiective, pe vremea prim-ministrului Boc, care erau finanțate anual la simpla plăcere și latitudinea celor care conduceau ministerele respective.

Și să nu uităm că aveam foarte multe obiective începute, foarte, foarte multe obiective începute și finalizate în proporție de 10-15-20% sau doar cu studiu de fezabilitate plătit sau doar cu licitația făcută și fără să fie pornit proiectul. Acest lucru a generat, din 2012 până în 2015, o serie de mari probleme, pentru că, pe lângă noile obiective de investiții care trebuiau preluate, mai erau 500 de obiective vechi începute și într-un grad foarte mic de finalizare sau de nefinalizare.

Și iată că acum salutăm această gândire de a duce de la acest program de dezvoltare anual la un program de dezvoltare multianual, pentru că este normal că în momentul în care mă apuc de o investiție să o și termin, adică să mă gândesc că aloc banii pe mai mulți ani, ca să pot s-o termin.

Sigur, aici avem o contrazicere cu Legea bugetului, care spune că nu poți decât pe anul în curs să faci estimări de surse bugetare ș.a.m.d. Știu, dar vorbim de modernizarea României, vorbim de dezvoltare durabilă, vorbim de dezvoltare pe termen lung. Nu putem să nu ne asumăm programe multianuale și aici eu cred că ar trebui să venim... și aici sper ca această ordonanță să facă un pic de lumină în acest sens, pentru că altfel n-o să putem să finalizăm sutele de obiective care știți bine că sunt deja începute de foarte, foarte mulți ani și neterminate.

Să nu uităm, de asemenea, această contradicție dintre finanțarea din bugetul local și cofinanțarea de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării.

Și aici trebuie să fie făcută lumină, pentru că avem acea problemă în care un obiectiv... a fost semnat un contract de investiție, și știți foarte bine la ce mă refer, în care administrația locală și-a asumat acea cofinanțare sau acea finanțare, începe obiectivul și ulterior nu mai are bani să-l termine.

Deci vom susține această ordonanță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Dobre, vă rog, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul PNL va vota această ordonanță, dar vreau să subliniez câteva chestiuni.

Sper ca această practică a fostului guvern de a băga modificarea mai multor acte normative într-un singur act normativ să înceteze, odată cu instalarea noului guvern. Pentru că, deși avem o serie de observații majore, în special la Ordonanța nr. 28, din cauza lipsei de transparență în alocarea fondurilor, am reținut angajamentul viceprim-ministrului, noul ministru al administrației și dezvoltării regionale, de a corecta Ordonanța nr. 28, în direcția unor alocări transparente.

Ordonanța aceasta, acest proiect de lege prevede și alte lucruri importante, inclusiv stimularea accesării fondurilor europene.

Numai și numai din aceste considerente PNL-ul va vota, monitorizând în continuare guvernul ca angajamentele de la instalare să fie respectate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt?

Nemaifiind alte intervenții, mergem la amendamente. Sunt 18 amendamente admise.

La titlul legii, observații? Nu. Adoptat.

Articol unic, observații? Nu. Adoptat.

De la 3 până la 10 dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

De la 10 până la 25, dacă sunt observații? Nu.

16-18, observații? Nu. Adoptat.

Rămâne la votul final cu propunere de adoptare, caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 march 2021, 9:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro