Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.212/04-12-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 25-11-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 726/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 726/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, PL-x 726/2015.

Domnul secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu Stancu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect, așa cum este prezentat în titlu, se referă la aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Ministerului Justiției ca membru cu drepturi depline la Conferința de Drept Internațional Privat de la Haga.

Ne referim la aspectele ce privesc două sume, 19370 și 25354 de euro, sume pe care le plătim către această Conferință de Drept Internațional Privat, unde suntem, așa cum spuneam, membri.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia juridică, domnul secretar Sorin Stragea, vă rog.

Vă rog, domnule deputat, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă legislativă, iar Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, la fel și Comisia pentru politică externă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, respectiv stabilirea cuantumului contribuției României la Conferința de la Haga și totodată restanțele la Fondul de pensii al Conferinței de la Haga, de Drept Internațional Privat.

În conformitate cu prevederile regulamentare, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă și, conform listei de prezență, au fost prezenți 18 deputați din totalul de 26 de membri.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei adoptarea acestui proiect de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Iacoban, Grupul PSD și apoi Grupul PNL, doamna deputat.

Domnul Iacoban, vă rog, două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea privind aprobarea Ordonanței nr. 25/2015 are ca obiect aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, respectiv stabilirea noului cuantum al contribuției României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat și a restanței la Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat.

Această instituție este organizația internațională dedicată codificării și unificării relațiilor juridice internaționale de drept privat de la chestiuni privind dreptul aplicabil, competența justițiilor, recunoașterea hotărârilor judecătorești și a actelor de stare civilă până la protecția copiilor și adopțiile internaționale.

Multe state au acceptat deja contribuțiile integrale, iar România, pe lângă contribuția anuală regulată, ar trebui să plătească contribuția rămasă cu titlul de obligații acumulate, care este în valoare de 34083 mii euro, din care 8729 ar reprezenta dobânda pentru următorii 20 de ani.

Mă gândesc că, dacă România ar accepta această contribuție într-o singură rată, s-ar câștiga astfel dobânda, statul trebuind să facă un efort financiar mai mic, astfel luând din sume derizorii pentru statul român, și cu siguranță că Grupul PSD din Camera Deputaților susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PNL, doamna deputat Mocioi.

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Niculina Mocioi:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Având în vedere că România a aderat la această organizație încă de la înființare, din anul 1893 până în anul 1955, iar din '91 a redevenit parte, țara noastră are și obligații de plată în conformitate cu statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat.

Potrivit statutului, cheltuielile sunt suportate de către membri, în speță, prin intermediul autorităților centrale desemnate de statele contractante, care sunt în mare parte ministerele de justiție, cele care reprezintă cooperarea judiciară internațională în materie civilă, comercială și în materia dreptului familiei.

Aderând la acest organism, Ministerul Justiției, ca membru cu drepturi depline, are obligația să plătească o cotizație anuală în limita echivalentului în lei a sumei de 19370,25 de euro.

De asemenea, România mai trebuie să plătească o singură dată contribuția restanță a Ministerului Justiției pentru Fondul de pensii al Conferinței de la Haga, iar dacă alege să plătească în anul 2015, în limita echivalentului în lei a sumei de 25354 de euro, face o economie de aproximativ 9000 de euro, cotizațiile urmând să fie plătite din bugetul Ministerului Justiției.

Având în vedere obligativitatea acestor cotizații, Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestei propuneri.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții și nefiind amendamente, rămâne la votul final. Caracter ordinar. Cu propunere de adoptare.

Stimați colegi,

Pentru corecta informare a colegilor care nu citesc sau nu au citit foarte clar regulamentul, vreau să vă reamintesc art.144 alin.(3) care precizează: "La solicitarea unui lider de grup parlamentar, făcută la începutul unei ședințe de plen, ordinea de zi sau programul de lucru se poate modifica prin aprobarea Camerei."

Deci, prin votul pe care astăzi, cu unanimitate de voturi l-am dat astăzi-dimineață la ora 10,00, ordinea de zi a fost completată. Dar ca să nu mai poată să ia alți colegi care n-au citit corect regulamentul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 february 2021, 18:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro